Trin-for-trin - Sådan gør du - ved ægtefælles dødsfald

Her kan du skrive om/søge information om livet i Danmark, herunder Danskundervisning, Rettigheder i DK, Økonomi & Skat (Børnepenge, pension m.v.), Sygdom & dødsfald, Skilsmisse m.v.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
Kim P. Nyberg
Indlæg: 3110
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Trin-for-trin - Sådan gør du - ved ægtefælles dødsfald

Indlæg af Kim P. Nyberg » 05.01.2024 09:22:48

TRIN-FOR-TRIN – SÅDAN GØR DU – OPHOLDSRET I TILFÆLDE AF ÆGTEFÆLLES DØDSFALD

Du er udlænding med opholdstilladelse her i Danmark på baggrund af ægtefællesammenføring, men din danske ægtefælle er gået bort, og nu står du i en ret sårbar situation om, hvordan din fremtidige rettigheder til ophold her ser ud. Står du i dén situation, er det nu, at du skal læse denne Trin-for-trin. Den vil både omhandle danske regler og EU-regler i nævnte rækkefølge. Vi starter med de danske regler.

Opholdsret efter udlændingelovens regler

Den opholdstilladelse du har, er baseret på dit ægteskab eller faste samliv med din danske ægtefælle/partner. I det følgende vil denne person blive omtalt som ”ægtefælle”. Men din danske ægtefælle er død, og så er det store spørgsmål, hvordan din situation ser ud nu.

Vi skal tilbage til 2013, hvor en lille pige og hendes mor fra Thailand stod til udvisning af landet, fordi moderens danske ægtefælle var gået bort. Det skabte et stort postyr i de danske medier, men alligevel blev de sendt tilbage til Thailand. Opstandelsen var dog så stor, at politikerne så sig nødsaget til at gøre noget ved det. Og det førte til den såkaldte ”Im-lov”, opkaldt efter den lille pige.

Det betød, at udenlandske ægtefæller og deres eventuelle børn fik ret til at forblive her i landet, hvis de havde gjort en indsats for integrationen. Altså, at de både kan tale og forstå dansk på et vist nuveau og at de er i beskæftigelse her i landet.

Da hele Folketinget – på nær et enkelt parti – havde vedtaget lovændringen, blev både mor og datter inviteret tilbage til Danmark af Folketinget, og her fik de straks ved ankomst ny opholdstilladelse. Netop fordi moderen kunne et rimeligt dansk og havde et job her.

”Im-loven” er blot ikke en selvstændig lov. Det er i stedet en del af en paragraf i udlændingeloven og det er i ordets bedste forstand en særregel i loven i dag, fordi det er en undtagelse fra de normale regler.

Så hvis du kommer i den situation, at din danske ægtefælle dør, skal du hurtigst muligt efter dødsfaldet meddele dette til Udlændingestyrelsen, vedlægge dødsattesten og påberåbe dig Im-sagen. Det vil ikke være nødvendigt at du kender paragraffens nummer. Blot det, at du nævner Im-sagen, så ved Udlændingestyrelsen, hvad du snakker om. Og så vil de hjælpe dig videre derfra.

Der er ikke nogen mindstegrænse for, hvor længe du har været her forud for dødsfaldet eller for hvor længe du har haft opholdstilladelse her i landet.

Har du børn her i landet, som ikke er danske statsborgere, gælder alt det ovennævnte også for dem.

Opholdsret efter EU-reglerne

Om de danske politikere ved vedtagelsen af førnævnte regel har været inspireret af opholdsdirektivets regler på samme område, skal være usagt, men de ligner langt hen ad vejen hinanden.

For ifølge opholdsdirektivets artikel 12 kan du bevare dit ophold udelukkende på selvstændig grundlag, hvis I som par har boet her i landet i mindst et år og hvis du enten har arbejde eller midler nok på anden vis til dit ophold.

Er du forælder til mindreårige unionsborgere, der går i skole eller er under uddannelse, gælder din opholdsret indtil denne skolegang og uddannelse er nået til ende.

Hvis du har et EU-opholdskort som ægtefælle til en vandrende unionsborger og denne ægtefælle dør, skal du rette henvendelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), vedlægge dødsattesten og påberåbe dig opholdsdirektivets artikel 12. Så vil SIRI hjælpe dig videre derfra.

Opholdsret på baggrund af en praksisændring

Hvad enten du har opholdsret her i landet på baggrund af den såkaldte Chavez-Vilchez-dom fra EU-Domstolen (2017) omhandlende fraskilte forældre til et mindreårigt unionsborgerbarn, eller om du har opholdsret på baggrund af den nyere praksisændring fra oktober 2022, gælder de samme regler for dig, som er beskrevet under udlændingelovens regler ovenfor.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Besvar