Ulovligt ophold i DK - kan EU-reglerne bruges?

Her kan du skrive om/søge information om hvorledes du/I kan benytte EU-reglerne til at bo sammen i både Danmark og andre EU-lande, f.eks. Sverige, Norge eller Tyskland.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
Esther2023
Indlæg: 3
Tilmeldt: 16.03.2023 21:49:49

Ulovligt ophold i DK - kan EU-reglerne bruges?

Indlæg af Esther2023 » 17.03.2023 12:31:58

Min pakistanske kæreste søgte om asyl i DK i 2018, men fik desværre afslag. Efterfølgende kom hans sag for Flygtningenævnet, men her manglede man nogle oplysninger, så han fik at vide, at sagen skulle gå om. I mellemtiden kom coronapandemien, og hans sag blev udskudt og udskudt, og han valgte at flytte fra asylcenteret og hjem til mig, mens han ventede (selvom han ikke måtte). Nu er der gået flere år, og han har ikke været i kontakt med asylcenteret, så vi ved ikke, hvad status er på hans ansøgning, selvom vi selvfølgelig har på fornemmelsen, at han efterhånden opholder sig ulovligt i DK. Vi vil meget gerne leve sammen i fred og ro, selvom vi godt ved, at vi har truffet nogle dumme beslutninger undervejs, og at vi måske er i en håbløs situation. Vi har opgivet de danske regler for familiesammenføring, selvom vi godt ville kunne leve op til kravene – men vi kan jo næppe bruge dem, hvis han opholder sig ulovligt i DK.
Så her er mit spørgsmål: Kan vi flytte til Flensborg og benytte EU-reglerne for familiesammenføring? Min kæreste har ikke noget pas, men han har et ID-kort fra Pakistan. Vi har desuden en lille søn sammen på ca. 7 måneder. Og jeg har netop været igennem et forløb med kemobehandling pga. lymfekræft, så vi har virkelig brug for at få normaliseret vores tilværelse.
Hvis nogen kan hjælpe, vil vi være meget taknemmelige!🙏

Jens P. Kloster
Indlæg: 135
Tilmeldt: 26.07.2022 21:07:13

Re: Ulovligt ophold i DK - kan EU-reglerne bruges?

Indlæg af Jens P. Kloster » 17.03.2023 16:33:13

Flensburg er udelukket. Sverige er MÅSKE en mulighed, men med et langvarigt ulovligt ophold i Danmark har han måske allerede et indrejseforbud, som i givet fald gælder i hele Schengen. Det samme indrejseforbud vil også forhindre familiesammenføring under den nye praksis, familiesammenføring med barn.
Jeg ved ikke, om det var dig, der også spurgte i gruppen om Tyskland?
Skal Sverige bruges - og det er en mulighed - så skal et indrejseforbud ophæves først. Det vil kun kunne ske for Sverige og ophævelsen af det skal derfor også søges i Sverige - ikke i Danmark! Det vil også kun være muligt at begrunde en ophævelse, hvis DU allerede bor i Sverige og ikke mindst, at det ikke anses som en alvorlig overtrædelse af Eu's regler! Med flere års ulovligt ophold i Danmark er jeg bange for, at det vil være grund nok til at afvise overhovede at behandle en ansøgning om ophævelse af indrejseforbudet i Sverige!
Så sagt på en anden måde: Du løber en risiko ved at flytte til Sverige hvorefter han skal finde ud af om han er på SIS-listen (EU's liste over dømte med indrejseforbud) og derefter muligvis ansøge om ophævelse.
Er han ikke på listen, kan I bruge EU-reglerne umiddelbart i Sverige. Han vil kunne ansøge om et fremmedpas i Sverige efter flytning og dermed få lov til både familiesammenføring og at blive.
EU-regler kan du læse om her for Sverige: https://www.migrationsverket.se/English ... izens.html
Med venlig hilsen
Jens P. Kloster

mhg
Indlæg: 33
Tilmeldt: 17.01.2023 05:43:55

Re: Ulovligt ophold i DK - kan EU-reglerne bruges?

Indlæg af mhg » 17.03.2023 18:25:00

Hvis I vil giftes, så er det muligt at dispensere fra kravet om ulovligt ophold; jeg kan ikke sige dig, om netop I vil få det, da sagerne afgøres individuelt: Se pkt. 2.7 i gældende Ægteskabsvejledning:

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/10410

"Efter forarbejderne til bestemmelsen og praksis siden bestemmelsens ikrafttræden den 1. juli 2002 bør prøvelsesmyndigheden give dispensation fra betingelsen om lovligt ophold i følgende situationer:
1) Parten har opholdt sig meget længe i Danmark og derved har opnået en påviselig tilknytning til den anden person.
2) Parterne har eller venter barn sammen.
3) Parten lider af alvorlig sygdom eller har et alvorligt handicap.
Der vil også kunne gives dispensation, hvis begge parter er asylansøgere, og parterne inden indrejsen i Danmark havde en tilknytning til hinanden."

I vil i det mindste kunne søge om dispensation, og som ægtepar også søge om fs - det ER muligt at få tilkendt, trods ulovligt ophold:
https://www.udln.dk/da/Praksis/Families ... AM_2022_23

Det er dog nok noget, I må have en advokat til at hjælpe med, men muligvis har du ret til fri proces (Fri proces er udtryk for, at staten yder økonomisk bistand med henblik på at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene. Formålet med fri proces er at give personer med mindre gode økonomiske forhold mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold.):
https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/fri-proces
mhg
Juniorrådgiver for ÆUG

Esther2023
Indlæg: 3
Tilmeldt: 16.03.2023 21:49:49

Re: Ulovligt ophold i DK - kan EU-reglerne bruges?

Indlæg af Esther2023 » 18.03.2023 10:32:57

Mange tak for hjælpen begge to.
Ja, det er mig, der også spurgte om hjælp inde i Tyskland-gruppen.
Min kæreste og jeg vil prøve at kontakte retshjælpen i næste uge, forhåbentlig kan de hjælpe os.

Jens P. Kloster
Indlæg: 135
Tilmeldt: 26.07.2022 21:07:13

Re: Ulovligt ophold i DK - kan EU-reglerne bruges?

Indlæg af Jens P. Kloster » 18.03.2023 13:20:24

Advokater hverken i Danmark eller Sverige er generelt inde i brugen af EU-regler - og endnu mindre, når det handler om indrejseforbud og brug af reglerne.
Der skal som sagt søges som beskrevet for Sveriges vedkommende med en god og fyldestgørende begrundelse, når DU som dansk er flyttet til Sverige.
Før da vil den ikke blive behandlet og som nævnt kun hvis forbudet ikke skyldes noget meget alvorligt.
Man har ret til selv at bede om indsigt i, om man står registreret i SIS-registret. (Ikke aktuelt før DU er flyttet).
Med venlig hilsen
Jens P. Kloster

Besvar