Hvordan oplever du og din partner familesammenføring

Her kan du som journalist, studerende el.lign. søge efter medlemmer som vil deltage i undersøgelser, artikler, programmer m.v.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
RUC projekt
Indlæg: 1
Tilmeldt: 19.03.2020 16:51:14

Hvordan oplever du og din partner familesammenføring

Indlæg af RUC projekt » 19.03.2020 16:58:36

ENGLISH BELOW

Hej!

Vi er i gang med at skrive vores bachelorprojekt i Internationale Studier på Roskilde Universitet, omkring par og familier der gennemgår familiesammenføring processen. Vi har et kritisk udgangspunkt i forhold til reglerne og processen. Vi er derfor interesserede i de udfordringer som folk møder i processen og hvordan de opleves når man søger familiesammenføring, og vi vil derfor gerne interviewe par der enten gennemgår eller har gennemgået familiesammenføringsprocessen.

Så hvis du er i gang med at søge familiesammenføring, og bor i storkøbenhavn eller malmø, ville vi være taknemmelige for at kunne interviewe dig og/eller din partner. Interviewet vil vare mellem 20 minutter og en time. Al data vil blive fuldstændig anonymiseret og behandlet med alle relevante sikkerhedsforanstaltninger i selve research processen. Vi håbede på at vi kunne lave fysiske interviews, men grundet Corona virusen, vil vi i stedet bruge Skype eller Whatsapp til at udføre interviewene.

Derudover, ville vi være taknemmelige for billeder af jeres hjem, da vi håber at en visuel flade, kan give en bedre helhedsforståelse for det at leve familiesammenførings processen.

Hvis du/I er interesserede, så vær venlig at kontakte os enten på facebook, WhatsApp (+4540146816) eller igennem mail på: bamj@ruc.dk eller mabryld@ruc.dk

Bertram Arly Møller-Jacobsen & Martin Ashwin Bryld


Hey!

We are writing our bachelor project in International Studies at Roskilde University, about couples and families that are seeking family reunification. We come from a critical perspective on the rules and processes. We are interested in the challenges encountered during the process and how they are experienced from the applicants’ point of view, and we would therefore like to interview couples who are either going through, or have gone through the family reunification process.

So if you are going through the family reunification process, and live in the greater Copenhagen area or Malmø, we would be grateful if we could conduct an interview with you and/ or your partner. The interview will last between 20 minutes and one hour. The data will be completely anonymised and handled with care in the research process. We hoped we would be able to conduct physical interviews, however due to the Corona virus we will instead resort to Skype/ Whatsapp interviews.

We also would be grateful for pictures of your home to better understand the living experience of the family reunification process visually, if possible.

If you are interested, please contact us either on facebook, WhatsApp on +4540146816 or through mail on: bamj@ruc.dk or mabryld@ruc.dk.

Bertram Arly Møller-Jacobsen & Martin Ashwin Bryld

Besvar