Side 1 af 1

skilsmisse

: 05.03.2023 01:41:26
af laban
Hej
Kan jeg blive skilt fra en gambiansk kone uden at rejse til gambia (gift i justice). vi har aldrig boet sammen. Hun bor i gambia

Re: skilsmisse

: 06.03.2023 12:31:39
af mhg
Ja, men det vil kræve lidt tålmodighed, da de danske myndigheder skal forsøge at få kontakt med hende via det danske konsulat, så hun ved, ellet har en chance for at vide, hvad der foregår. Afhængigt af, hvor længe I har være gift og ikke været samlevende (også selv om samlivet aldrig kom i gang), kan du evt. blive direkte skilt, men dog skal myndighederne stadig forsøge at kontakte din ægtefælle på hendes sidst kendte adresse, idet der er andet og mere der skal på plads end selve skilsmissen (bodeling mm.).

https://familieretshuset.dk/brud-i-fami ... egrundelse
"Vi er gift og øn­sker at bli­ve di­rek­te skilt, af sær­li­ge grun­de

I ægteskabsloven er nævnt nogle særlige grunde, der giver en ægtefælle ret til direkte skilsmisse, uanset om den anden ægtefælle er enig eller ej. Disse grunde kan være: :!: To års adskillelse :!: , utroskab, vold, herunder psykisk vold og seksuelle overgreb, bigami og børnebortførelse.
Hvis der er en eller flere af disse særlige grunde til skilsmisse, vil du og din ægtefælle som udgangspunkt skulle møde til en vilkårsforhandling mod et gebyr. Dette møde afholdes enten som videomøde eller ved fysisk fremmøde.
Hvis betingelserne for skilsmisse ikke er opfyldt, har en ægtefælle alene ret til separation.
Hvis I er uenige om, hvorvidt der skal være ægtefællebidrag og/eller hvem der skal videreføre en eventuel fælles lejebolig, vil Familieretshuset også træffe en afgørelse om disse forhold."