Går hver til sit - muligheder med EU-ophold?

Her diskuterer vi praktiske og juridiske forhold omkring skilsmisser samt muligheden for, at en ægtefællesammenført kan blive i Danmark efter en skilsmisse

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
lajonas41
Indlæg: 17
Tilmeldt: 25.04.2019 08:58:39

Går hver til sit - muligheder med EU-ophold?

Indlæg af lajonas41 » 27.03.2024 13:18:37

Kære ÆUG

Min hustru og jeg er blevet enige om, at vi ikke skal leve sammen mere - og evt. at blive separeret eller skilt afhængig af, hvilke muligheder vi har for at afslutte vores forhold.

Hun er statsborger i Sydkorea, og vi har været gift siden foråret 2020. Hun blev familiesammenført med mig i Dammark efter EU-reglerne i sommeren 2021. Jeg havde forud for dette boet i Sverige i et lille år, hvor hun også nåede at bo i nogle måneder, før vi altså flyttede tilbage til Danmark. Vi har haft adresse sammen siden. Hun er i øjeblikket studerende, og har ca. et år til halvandet tilbage af sin uddannelse.

Som jeg forstår de tråde, jeg har læst herinde indtil videre, har vi ret til at bo på forskellige adresser, dog er det ikke muligt at blive separeret eller skilt, uden at hun mister sin nuværende opholdstilladelse. Vi er ikke i konflikt om beslutningen, og jeg er i princippet villig til at forblive gift med hende for en tid, i mens hun færdiggør sin uddannelse mv.

Vi har tidligere aftalt bare mellem os, at vi hver især beholder vores del af den fælles økonomi (vi har separate konti, opsparing osv.), men vi har ikke indgået nogen ægtepagt eller lignende, da vi nok ikke tænkte, at det nogensinde ville blive relevant. Det er det så blevet nu. Da vi, som jeg forstår det, ikke kan blive separeret eller skilt, kan vi heller ikke afslutte vores formuefællesskab, medmindre hun kan få et andet opholdsgrundlag efter en evt. separation eller skilsmisse fx i forbindelse med sit studie. Hun læser en overbygning på ITU indenfor software og programmering, får SU, og har et arbejde ved siden af.

Hvis der er noget ovenfor, jeg har misforstået, så korriger det endeligt - og ellers går mine spørgsmål på:

1. Om det er muligt for hende at få ophold på et andet grundlag end hendes relation til mig? Og vil hun i så fald fortsat kunne søge om permanent ophold efter de fem år i Danmark?

2. Kan vi kan lave en gyldig ægtepagt eller lignende aftale, der holder vores økonomi adskilt fremadrettet (både fsva. vores nuværende aktiver og hvad vi måtte tjene/arve i fremtiden), så vi begge kan være sikre på, at vores nuværende aftale om at vi hver især beholder hver vores også gælder fremover - hvor vi måske er blevet mindre enige af en eller anden grund.

På forhånd mange tak for hjælpen.

mhg
Indlæg: 306
Tilmeldt: 17.01.2023 05:43:55

Re: Går hver til sit - muligheder med EU-ophold?

Indlæg af mhg » 28.03.2024 10:51:23

Når I er fs efter EU-reglerne, I har været gift i mindst 3 år OG boet i DK i det seneste hele år, kan I både bo hver for sig, OG blive skilt, uden at det berører hendes fortsatte ret til ophold og optjening af permanent opholdsret. Dog skal hun kunne klare sig uden kontanthjælp.

Sakset fra Udlændingestyrelsens orientering Center for Familie og Besøg EU-orientering nr. 2/15, 26. november 2015 (stadigt gældende):
"Det følger af EU-opholdsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, at en tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter § 8, stk. 1, eller §§ 9-11, ikke mister retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse, hvis:
 ægteskabet ved begyndelsen af proceduren til skilsmisse eller omstødelse har varet i mindst 3 år, heraf mindst 1 år her i landet, jf. stk. 2, nr. 1,
 forældremyndigheden til hovedpersonens børn ved aftale eller afgørelse er overdraget til en ægtefælle, der er tredjelandsstatsborger, jf. stk. 2, nr. 2,
 der foreligger en særlig vanskelig situation, herunder som følge af, at ægtefællen har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast i hjemmet, mens ægteskabet bestod, jf. stk. 2, nr. 3, eller
 ægtefællen ved aftale eller afgørelse har ret til samvær med et mindreårigt barn, og dette samvær skal finde sted her i landet, jf. stk. 2, nr. 4.
Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse ved ophør af registreret partnerskab, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens § 2, stk. 2."
mhg
Juniorrådgiver for ÆUG

lajonas41
Indlæg: 17
Tilmeldt: 25.04.2019 08:58:39

Re: Går hver til sit - muligheder med EU-ophold?

Indlæg af lajonas41 » 02.04.2024 13:50:13

Mange tak for svaret, mhg - håber du har tid til et par opfølgende også.

Hvis vi bliver skilt, er hendes muligheder for at få SU osv. så stadig afhængigt af min situation, dvs. at jeg er arbejdstager i lovens forstand? Eller adskilles vores rettigheder mv. så fra hinanden mere grundlæggende som ved en "normal skilsmisse"?

Hvis vi så vælger at blive skilt i stedet for at forblive gift, skal vi så omkring en advokat for at få aftalt den form for økonomiske aftale, jeg nævnte i mit første indlæg her i tråden - eller kan vi klare det uden?

Jeg kan også se, at der er flere tjenester på nettet, som tilbyder at lave bl.a. ægtepagter for et noget lavere beløb, end en advokat ville kræve (bl.a. Dokument24 og Legal Desk). Ved du tilfældigvis noget om, hvorvidt der er nogen ulemper ved at bruge den slags tjenester.

Vi blev i øvrigt gift i Korea oprindeligt, og fik det efterfølgende registreret i Danmark kort tid efter, men så vidt jeg kan forstå, kan vi selv vælge, at de danske regler skal gælde for en evt. skilsmisse?

mhg
Indlæg: 306
Tilmeldt: 17.01.2023 05:43:55

Re: Går hver til sit - muligheder med EU-ophold?

Indlæg af mhg » 05.04.2024 08:06:31

I kan blive direkte skilt via Familieretshuset, hvis I er enige om
- at blive skilt
- der skal eller ikke skal være ægtefællebidrag, og i givet fald hvor meget
- hvem der skal bo i en evt. lejebolig bagefter.

Det vil sige, at jeres økonomi og aftaler om den sådan set er uvedkommende for om I kan blive skilt. Gensidig arveret ophører, når ansøgning om skilsmisse indleveres.

Hvad I aftaler mht. deling af jeres aktiver behøver ikke skulle tinglyses eller bekræftes af advokat, medmindre aktiverne officielt tilhører jer begge (fx bolig tinglyst i begges navn). I kan vælge at skrive aftalen ned, og få to naboer til at skrive under som vidner på den, hvis I føler at det vil være sikrest over for evt. familie, som ville kunne arve.

Hvis en af jer har store gældsposter til det offentlige (skattegæld), er der risiko for at kreditor kan 'komme efter' den anden ægtefælle for evt. ikke-betalt gæld, men i det øjeblik I bliver skilt, eller blot flytter fra hinanden vil den gensidige hæftelse også forsvinde.

Mht. SU ser det ikke så godt ud, fordi din ægtefælle endnu ikke har boet så lang tid i DK:
"Hvis du får SU som ægtefælle til en EU-/EØS-statsborger, skal du være opmærksom på, at din ret til SU er en afledt ret af din ægtefælles status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten. Det betyder, at du mister retten til SU, hvis:

Du bliver skilt fra din ægtefælle.
Din ægtefælle mister sin status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten."
mhg
Juniorrådgiver for ÆUG

lajonas41
Indlæg: 17
Tilmeldt: 25.04.2019 08:58:39

Re: Går hver til sit - muligheder med EU-ophold?

Indlæg af lajonas41 » 08.04.2024 09:56:13

Tak for uddybning, mgh. Det er værdsat!

lajonas41
Indlæg: 17
Tilmeldt: 25.04.2019 08:58:39

Re: Går hver til sit - muligheder med EU-ophold?

Indlæg af lajonas41 » 08.05.2024 09:57:27

Hej igen

Jeg har et spørgsmål mere, håber I kan hjælpe.

Min kone og jeg blev gift i Sydkorea, og har efterfølgende registreret vores ægteskab hos de danske myndigheder. Når vi skal skilles i fremtiden, vil det så være nok at blive skilt i Danmark efter danske regler?

Dvs. kan vi gennemføre en skilsmisse her i landet, og så fx bare meddele de koreanske myndigheder dette mhp. at få vores status som ægtefæller ophævet her? Jeg tænker, at så længe vi begge to er enige om at bruge de danske regler for en skilsmisse, så har det også retsvirkning i Sydkorea.

Er der nogen, der ved, om det er rigtigt, eller om det kræver noget mere at opløse ægteskabet?

mhg
Indlæg: 306
Tilmeldt: 17.01.2023 05:43:55

Re: Går hver til sit - muligheder med EU-ophold?

Indlæg af mhg » 12.05.2024 18:26:40

Det er ALTID bedst at få en skilsmisse registreret i det land, hvor man blev viet, og ikke mindst når det er en af ægtefællernes fødeland, for det land får jo ikke automatisk besked om skilsmissen, så ifølge dets regler anses man stadig som ægtefæller, hvilket kan give bøvl hvis der er en arvesag, hvor det hat betydning.

Og hvis man så bliver gift igen, vil man i det land fremstå som bigamist ...

http://kfamily.scourt.go.kr/eng/report_ ... e03_02.jsp
"Divorce by agreement (between a Korean and a foreigner)
A couple that divorced by agreement in a foreign country, according to the foreign country’s practice, may file a report of divorce along with a certified copy of the deed. In reporting a divorce concluded in a foreign country, a certified copy of the deed shall be submitted to the head of the overseas Korean diplomatic mission with jurisdiction over the relevant area within three months. The report may be filed even after the reporting period ends. However, a person who should file a report but fails to do so within the specified period without good cause shall be subject to an administrative fine."

Så hen til ambassaden/konsulatet med bekræftet kopi (få apostille på) af bevillingen, ring til dem først og hør, om den skal oversættes.
Apostille: https://um.dk/rejse-og-ophold/legalisering
mhg
Juniorrådgiver for ÆUG

lajonas41
Indlæg: 17
Tilmeldt: 25.04.2019 08:58:39

Re: Går hver til sit - muligheder med EU-ophold?

Indlæg af lajonas41 » 13.05.2024 10:28:35

Fornemt svar, mhg - mange tak!

Besvar