Mulighed for at blive her som separeret?

Her diskuterer vi praktiske og juridiske forhold omkring skilsmisser samt muligheden for, at en ægtefællesammenført kan blive i Danmark efter en skilsmisse

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
Karina08
Indlæg: 3
Tilmeldt: 09.04.2023 06:42:48

Mulighed for at blive her som separeret?

Indlæg af Karina08 » 09.04.2023 06:57:34

Min danske mand og jeg har været gift i 7 år, vi har dog kun været familiesammenførte i lidt over 2 år (har lige fået tilladelsen fornyet til 4 år mere).

Men nu står vi og overvejer at blive skilt. Jeg er i gang med uddannelse og vil meget gerne gør det færdig. Jeg har lidt under 3 år tilbage.

Kan min mand og jeg bliver separeret uden at US ved det? Som jeg forstår det skal vi bo på samme adresse. Er der så en mulighed og have min "lovlig" adresse hos ham, men bo ved en veninde eller sådan noget imens jeg læser færdig?

Er der egentlig andre muligheder for mig at blive her? Håber at det giver mening og håber i kan hjælpe.

mhg
Indlæg: 179
Tilmeldt: 17.01.2023 05:43:55

Re: Mulighed for at blive her som separeret?

Indlæg af mhg » 09.04.2023 10:55:23

Nej, I kan ikke blive hemmeligt separeret, men du kan evt. nu søge om en sideløbende opholdstilladelse til studier. Det vil ikke berøre din evt. ret til SU, hvis du bliver separeret/skilt, men du kan ikke sideløbende modtage anden økonomisk hjælp (https://www.su.dk/su/udenlandsk-statsbo ... atsborger/).

Med et ekstra opholdsgrundlag kan du føle dig bedre tilpas, og få fjernet et evt. konfliktniveau (det er desværre ikke helt sjældent, at familiesammenførte bliver truet med skilsmisse og fluks udsmidning af landet)-
mhg
Juniorrådgiver for ÆUG

Karina08
Indlæg: 3
Tilmeldt: 09.04.2023 06:42:48

Re: Mulighed for at blive her som separeret?

Indlæg af Karina08 » 09.04.2023 11:58:19

Hvorfor kan vi ikke det? Hvordan vil det opdage det? Vi ville jo stadig være lovligt sammen. Vedr. opholdstilladelse til studier kan jeg sige at jeg har prøvet at læse om det men det virker mega kompliceret. Har endda overvejet at finde en advokat hvis jeg går den vej. Jeg læser til SOSU og modtager ikke SU, men får voksenelevløn da jeg er ansat af kommunen hvor jeg bor.

mhg
Indlæg: 179
Tilmeldt: 17.01.2023 05:43:55

Re: Mulighed for at blive her som separeret?

Indlæg af mhg » 10.04.2023 12:29:52

For at en separation skal kunne 'bruges til noget', dvs kunne føre til skilsmisse efter tid, SKAL samlivet ophæves.

https://familieretshuset.dk/brud-i-fami ... separation
"Hvis I er blevet separeret, har I op til tre måneder til at flytte fra hinanden. Ellers bortfalder separationen af sig selv, og I skal starte forfra med en ny ansøgning, hvis det er det, I ønsker. Det samme gælder, hvis I er flyttet fra hinanden, men igen flytter sammen. Så bortfalder separationen også. Hvis I skal starte forfra, kan I vælge at blive separeret igen, eller I kan vælge at blive direkte skilt."

Desuden kan det blive kontrolleret, om du rent faktisk bor der, hvor du oplyser det:
Ansøgningsskema FA1, punkt D:
"D. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret
Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i dette skema, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både
ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når ansøgeren eventuelt har fået en tilladelse. Hvis ansøgeren har
fået en tilladelse, og Udlændingestyrelsen finder, at ansøgeren ikke længere opfylder betingelserne for opholdstilladelse, kan
tilladelsen blive inddraget. Ansøgerens sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at
dine oplysninger er urigtige, eller at ansøgeren ikke længere opfylder betingelserne for tilladelsen.
Kontrollen kan foregå på følgende måder:
 Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister.
 Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister
(CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret (eIndkomst).
 Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner.
 Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested.
 Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted.
Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger."

At fuske er dels ulovligt, dels torskedumt, da det kan medføre udvisning og indrejseforbud.

Og som du selv er inde på, kan du næppe få opholdstilladelse på grundlag af netop SOSU-uddannelse, som i den forbindelse hverken anses for studier eller som arbejde.

I må finde en anden løsning, og hvis tanken alligevel er at blive boende sammen, hvad præcis er det så I mener at ville kunne få ud af at blive separeret, udover administrativt bøvl??
mhg
Juniorrådgiver for ÆUG

Karina08
Indlæg: 3
Tilmeldt: 09.04.2023 06:42:48

Re: Mulighed for at blive her som separeret?

Indlæg af Karina08 » 10.04.2023 14:15:07

Jeg tror ikke jeg gøre mig forståelig... Vi vil ikke ansøge om separation. Vi vil bare flytte fra hinanden da vores ægteskab ikke fungerer længere, jeg vil dog læse færdig da jeg elsker min uddannelse, og ved den vil åbne mange døre for mig i fremtiden. Vedrørende kontrol vil jeg sige at vi skulle være pisse uheldige hvis de opdagede vores "fusk", fordi jeg ikke vil flytte min "lovlig" adresse fra min mands hus. Vi ville stadig være sammen "på papiret".

Nu hvorfor skulle min uddannelse ikke anses som studie? Det er jo en erhvervsuddannelse :)

mhg
Indlæg: 179
Tilmeldt: 17.01.2023 05:43:55

Re: Mulighed for at blive her som separeret?

Indlæg af mhg » 11.04.2023 11:55:25

Du skriver:
"Kan min mand og jeg bliver separeret uden at US ved det? Som jeg forstår det skal vi bo på samme adresse. Er der så en mulighed og have min "lovlig" adresse hos ham, men bo ved en veninde eller sådan noget imens jeg læser færdig?"

Og jeg har svaret ud fra at du klart og tydeligt spørger om separation. Og jeg svarer igen:
At fuske er dels ulovligt, dels torskedumt, da det kan medføre udvisning og indrejseforbud.

Hvis du - hvad der synes at være tilfældet - er fs efter danske regler så ER det at fuske, hvis du flytter fra din ægtefælle og dermed kun er proforma gift.

Hvis du er fs efter EU-regler, ville du kunne flytte helt lovligt, da dem som er sammenført efter EU-regler blot begge skal bo i DK (eller samme andet EU-land), men ægteskabet SKAL opretholdes.
mhg
Juniorrådgiver for ÆUG

Besvar