Side 1 af 1

Krav om genansøgning om statsborgerskab står for fald

: 27.01.2023 17:00:19
af Kim P. Nyberg
Unge mennesker, der er født i udlandet og har dansk statsborgerskab, skal, med de regler vi har i dag, genansøge om statsborgerskabet inden det fyldte 22. år. Hvis man ikke får søgt i tide, mister man det.

Tildeling og fratagelse af statsborgerskab er national kompetence. Det vil sige, at reglerne for det, er et nationalt anliggende. Men der er også grænser for galskaben, mener en generaladvokat ved EU-Domstolen. Han er kommet med et forslag til afgørelse i lige præcis sådan en sag mod Danmark. Det handler artiklen her fra Altinget om:

https://www.altinget.dk/artikel/eu-doms ... ra6JFaqkZY

Re: Krav om genansøgning om statsborgerskab står for fald

: 28.01.2023 15:09:07
af mhg
"I en ny udtalelse fra EU-Domstolen i Luxembourg kritiserer generaladvokat Maciej Szpunar de danske regler, der gør, at danske børn født i udlandet automatisk taber deres danske statsborgerskab, hvis de ikke genansøger om det, inden de er fyldt 22 år.

Ifølge forslaget til Domstolens afgørelse er det i strid med EU's regler. Det skyldes, at børnene samtidig risikerer at miste deres EU-unionsborgerskab, hvis ikke de også har statsborgerskab fra et andet EU-land. Desuden mener generaladvokaten, at de danske regler lægger ”en klar begrænsning af retten til fri bevægelighed” ned over danskerne ved ikke at skele til, om børnene er bosat i et andet EU-land."

Re: Krav om genansøgning om statsborgerskab står for fald

: 24.07.2023 21:00:26
af Kim P. Nyberg
Der er stadig ikke faldet dom i sagen, der har nummer C-689/21. Det er lidt usædvanligt, at der går mere end et halvt år fra generaladvokaten har fremsat sit forslag til afgørelse, og til den endelige dom foreligger. Men mon ikke den kommer meget snart og den falder højst sandsynligt ikke ud til magthavernes fordel.