Side 1 af 1

Information: De Radikale vil ændre urimelige familiesammenføringsregler

: 22.09.2021 16:59:07
af skaanebo
18. september 2021 var der en artikel i dagbladet Information i forbindelse med en ny bog om dansk udlændingepolitik af Andreas Steenberg.

"Han foreslår, at man ikke skærer alle udlændinge over én kam, når det kommer til familiesammenføring. Det radikale folketingsmedlem Andreas Steenberg tager i sin nye bog afstand fra den »forkætrede« udlændingelov fra 1983, der ifølge ham har fået en »mytisk karakter som loven, der er skyld i alt, hvad der gik galt på udlændingeområdet«, og som han mener, at særligt højrefløjens partier i årenes løb har givet De Radikale skylden for. Han ønsker at gøre det klart, at partiet anerkender problemer med integration og stiller krav til udlændinge i Danmark - og de krav må gerne være høje.
Men det er ikke hovedtemaet i Andreas Steenbergs bog. Det er derimod de regler om, hvad der skal til for, at danske statsborgere og personer med permanent ophold kan blive familiesammenført med deres udenlandske ægtefælle i Danmark. Regler, der ifølge Steenberg er »kørt af sporet«. »Vi har en lov, der sender danske statsborgere ud af landet, fordi de er blevet forelsket i en person, der ikke er EU-statsborger. Det er grotesk,« siger han.
Det er deres historier, der har inspireret til bogens titel: Forbudt kærlighed.
Andreas Steenberg vil i sin bog »bringe virkeligheden frem« og få sine kolleger til at indse, at reglerne er »skøre og urimelige«. I den forbindelse præsenterer han og partiet et udspil, der blandt andet skal fjerne de integrationskrav, der stilles, inden en ægtefælle til enten en dansk statsborger eller til en person med permanent ophold kan komme til Danmark.
Sammenføring for de få Siden 2002 har skiftende regeringer gradvist skærpet kravene til familiesammenføring. I dag skal et par, der vil familiesammenføres i Danmark, blandt andet være i et gyldigt og frivilligt ægteskab eller samliv, der ikke må være indgået for at få opholdstilladelse, og begge parter skal være fyldt 24 år.
Parret skal opfylde et krav om integration, der betyder, at de tilsammen skal leve op til fire ud af seks betingelser om sprogkundskaber, uddannelse og fuldtidsbeskæftigelse.
For den udenlandske ægtefælle indebærer det betingelser om, at vedkommende har bestået dansk eller engelsk på et vist niveau, har været i fuldtidsarbejde i mindst tre år ud af de seneste fem og har bestået et uddannelsesforløb af mindst ét års varighed. For den herboende ægtefælle er det betingelser om danskkundskaber, fuldtidsarbejde i Danmark i minimum fem år og uddannelse i minimum seks år.
Den herboende ægtefælle skal desuden stille en økonomisk sikkerhed på 100.000 kroner og have været selvforsørgende de seneste tre år forud for familiesammenføringen.
Derudover gælder et fremadrettet selvforsørgelseskrav, der indebærer, at ingen af parterne må modtage sociale ydelser, hvis den udenlandske ægtefælle vil have forlænget sin opholdstilladelse efter to år. Det betyder ofte, at parret frasiger sig det sociale sikkerhedsnet i otte år - indtil ægtefællen har fået permanent opholdstilladelse.
Andreas Steenberg oplever, at flere andre partier på Christiansborg og folk i debatten behandler alle indvandrere som én samlet gruppe og straks benytter sig af argumentet om »de store integrationsproblemer«, når han sætter familiesammenføring på dagsordenen.
»Der er så utrolig mange stråmandsargumenter i debatten om, at dem, der kommer hertil via familiesammenføring, er kriminelle og ikke kan integreres. Men der er kæmpe forskel på at komme til Danmark som flygtning eller migrant i forhold til at komme hertil som ægtefælle til en dansker.
Sidstnævnte har nemmere ved at integrere sig, fordi de bliver gift ind i dansk kultur,« mener han.
Derfor vil han have dansk-internationale par - herunder også par, hvor den herboende har permanent ophold - bedømt selvstændigt i debatten og lempe familiesammenføringsreglerne.
Konkret foreslår han og De Radikale, at man fjerner de integrationskrav, der stilles til den udenlandske ægtefælle, inden vedkommende er kommet til Danmark.
»Det giver ikke mening at stille krav om danskkundskaber, inden vedkommende er kommet til landet.
Men når man er her, synes jeg, det er sund fornuft, at man skal lære dansk, at man skal vide noget om Danmark, og at man skal være i beskæftigelse,« »Det fremmer integrationen at kræve noget af hinanden,« siger Andreas Steenberg.
Han foreslår også, at man fjerner kravene om, at den herboende skal have haft fuldtidsbeskæftigelse i minimum fem år forud for ægtefællesammenføring og skal stille en bankgaranti på 100.000 kroner. Det er ifølge Andreas Steenberg uretfærdige krav, da de henholdsvis udelukker folk på deltid og folk med få penge fra at få en udenlandsk partner til Danmark.
Desuden mener Andreas Steenberg, at reglen om, at den herboende ægtefælle skal have været selvforsørgende de seneste tre år forud for familiesammenføringen, er for rigid. Han foreslår, at man sætter perioden ned til ét år eller siger, at man ikke må have modtaget penge i over seks måneder inden for de sidste tre år. På den måde, mener han, reglen rammer dem, der permanent lever af offentlige ydelser og ikke vil kunne forsørge ægtefællen, når vedkommende kommer til Danmark.
' Et hårdt, men fair krav' Og så er der den omdiskuterede 24-årsregel. Andreas Steenberg mener, den skal bestå, men foreslår at gøre den mere fleksibel, således at også yngre par, der har været kærester i mere end ét år, kan få lov til at bo sammen.
»Jeg vil beholde reglen for at undgå tvangsægteskaber, for det er et eksisterende problem, at folk bliver gift med en fætter eller kusine, som de aldrig har mødt. Men der er også eksempler, hvor der helt åbenlyst ikke er tale om tvang, og dér skal kunne laves et hul,« siger han.
- Du vil ikke fjerne 24-årsreglen, fordi den skal undgå tvangsægteskaber.
Men det fremgår jo allerede af reglerne, at ægteskabet skal være indgået frivilligt. Hvorfor så ikke fjerne reglen? »Ved at have reglen tager man folk ud til interview. Man ved jo godt, fra hvilke lande tvangsægteskaber foregår. Det er næppe en dansker, der er gift med en amerikaner, men dem, hvor man mistænker det, kan man tage dem ud til en samtale. Dem vil man kunne fange der. Men problemet med tvangsægteskaber er, at de ikke vil indrømme det, når de bliver spurgt.
Jeg foreslår, at man dokumenterer, at man har været kærester eller ægtepar i et stykke tid.« - Men kan man ikke indføre dit dokumentationskrav i stedet? »Jo, det kunne man måske. Men jeg accepterer 24-årsreglen, fordi der kan være så stor social kontrol, at nogle bliver tvangsgift, så jeg vil lave et net, hvor man skiller skæg for sig og snot for sig,« siger Andreas Steenberg.
- Du vil beholde kravet om fremadrettet selvforsørgelse, som i mange tilfælde vil vare otte år, indtil ægtefællen har fået sit eget opholdsgrundlag.
Er det ikke et hårdt krav? Hvad hvis en af parterne grundet længerevarende sygdom ender på en social ydelse? »Det er et hårdt krav, men det er fair. Man skal selv være med til at finansiere gildet, og så er det et incitament til at få folk til at arbejde og blive integreret. Jeg kan se på tallene, at ægtefællerne klarer sig godt, når det kommer til at være i arbejde. For du har ikke adgang til ydelser, så du skal i gang. Ved sygdom skal der være dispensation, men det er der også i dag,« siger Andreas Steenberg.

Ingen opbakning fra S
I Socialdemokratiet møder Andreas Steenbergs udspil ikke opbakning fra udlændinge-og integrationsordfører, Rasmus Stoklund.
»På den ene side anerkender Andreas Steenberg, at der er behov for en udlændingepolitik, der kontrollerer antallet af udlændinge, som kommer til Danmark, men når det så gælder om i praksis at føre en politik, der skal regulere antallet, så synes jeg, at det kniber lidt mere. Socialdemokratiet er grundlæggende enige i, at vi skal føre en stram udlændingepolitik, uden at den skal være urimelig for folk. Men vi vil ikke ændre familiesammenføringsreglerne.
Vi synes, de er fornuftige, som de er i dag.«."