Lidt om de nye regler pr. 1. juli 2024

Her finder du beskeder fra ÆUGs bestyrelse m.v.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
Kim P. Nyberg
Indlæg: 3110
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Lidt om de nye regler pr. 1. juli 2024

Indlæg af Kim P. Nyberg » 06.07.2024 11:42:14

Som de fleste er bekendt med, kom der nye regler for førstegangsansøgere om familiesammenføring fra 1. juli i år. I dette opslag, bringer vi en oversigt over, hvad de nye regler er.

De nye regler gælder ikke i AO1-sager og i sager efter EU-retten.

Hovedparten af jer har været fokuseret på de to positive elementer, nemlig at bankgarantien er nedsat til 57.000 kroner (2024-niveau) og at man ikke længere nødvendigvis SKAL fremlægge en 9. klasses afgangsbevis med bestået dansk. Nu vil dokumentation på mindst 5 års arbejde i en virksomhed, hvor der hovedsageligt tales dansk, være tilstrækkeligt.

Men der er også stramninger. Her skal man holde tungen lige i munden, for er man sigtet i en af følgende sagstyper, kan det være nok til at give afslag på familiesammenføring. Men så snart sigtelsen enten ophæves, eller man frikendes eller man har udstået sin straf, kan dette ikke længere bruges som argument for afslag på ansøgningen om familiesammenføring. Det gælder i alle nedennævnte forhold:

Er man idømt en ubetinget fængselsstraf på mindst 6 måneder, uanset hvilken type kriminalitet, der er tale om, eller sigtet i en sag, der kan give en sådan straf, er der lukket for familiesammenføring.

Er man idømt en ubetinget fængselsstraf på mindst 60 dage, eller sigtet i en sag, der kan give en sådan straf i følgende sagstyper, er der ligeledes lukket for familiesammenføring:

- Landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed;

- Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme mv. (for eksempel at man hælder maling over en folketingspolitiker, som man ikke kan lide, eller med vilje fysisk støder ind i en sådan politiker);

- Samleje eller anden seksuel omgang med mindreårige, end samleje, uanset om det er nærtbeslægtede eller ej;

- Samleje eller anden seksuel omgang end samleje med søskende;

- Hvis man nægter mindreårige forsorg af en forælder eller anden myndighed;

- Hvis man på ulovlig vis fører et mindreårigt barn ud af landet;

- Hvis man sender et sådant barn på genopdragelsesrejse eller på anden måde medvirker til, at det sker;

- Voldtægt;

- Pædofili;

- Vold og negativ social kontrol;

- Tvangsægteskab, herunder vielse af mindreårige eller medvirken til, at det sker.

En sigtelse for at cykle på fortovet, i den forkerte færdselsretning eller i gågaden, kan ikke i sig selv udløse et afslag på familiesammenføring. Man kan heller ikke nægtes familiesammenføring, fordi man er blevet sigtet for at gå over for rødt lys. Men er på sigtet for flere forhold, som tilsammen kan give en bøde på mindst 3.000 kroner eller en tur bag tremmer i mindst 6 måneder, er det ikke muligt at opnå familiesammenføring, før regningen er betalt eller turen bag tremmer er overstået.

Der skal fremhæves tre bemærkninger her:

1. Ved ansøgning om permanent opholdstilladelse (EU-regler undtaget), har man hidtil skullet være idømt en straf for ovenstående, for at få afslag på ansøgningen. Nu vil en sigtelse også kunne udløse et afslag.

2. Ansøgninger om forlængelse af den midlertidige opholdstilladelse foregår som hidtil.

3. Personer, der allerede har en opholdstilladelse før 1. juli 2024, er ikke omfattet af ovenstående lempelser og stramninger. De fortsætter på de ordninger og de takster, der hidtil har været gældende.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Besvar