Søgningen gav 10264 resultater

af mh
05.05.2021 17:31:09
Forum: Familiesammenføring i andre lande end Danmark
Emne: Mest menneskelige land
Svar: 11
Visninger: 50

Re: Mest menneskelige land

https://www.nyidanmark.dk/da/Din-situation-ændrer-sig/Familie/Familiesammenføring/Ophør-af-opholdstilladelse "En opholdstilladelse kan også inddrages, hvis du må anses for at være til fare for statens sikkerhed, eller at du udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed....
af mh
05.05.2021 15:32:42
Forum: Øvrigt
Emne: Udmelding af TR Statsborgerskab
Svar: 1
Visninger: 22

Re: Udmelding af TR Statsborgerskab

For at kunne søge skal du: a) Være fyldt 18 og ikke være under værgemål, b) Have bevis på dansk statsborgerskab eller på at kunne opnå det, c) Have bevis for ikke at være eftersøgt i Tyrkiet for kriminalitet, og for ikke at være eftersøgt for udeblivelse fra værnepligt (bevis for at have aftjent, væ...
af mh
05.05.2021 14:53:12
Forum: Familiesammenføring i andre lande end Danmark
Emne: Mest menneskelige land
Svar: 11
Visninger: 50

Re: Mest menneskelige land

Hvis du virkelig vil til et af Europas EU-lande, hvorfor så interessere sig for deres nationale lovgivning? EU-retten er langt det letteste, og giver adgang til permanent ophold, og kravene til selvforsørgelse er ikke strengere end de er efter nogen landes nationale lovgivning - som i overhovedet ik...
af mh
05.05.2021 14:08:02
Forum: Ophold efter EU-regler
Emne: Partnersammenføring efter danske eller EU-regler ?
Svar: 12
Visninger: 122

Re: Partnersammenføring efter danske eller EU-regler ?

OG, hvis du faktisk har dobbelt statsborgerskab vil BEGGE dine lande se dig udelukkende som deres egen statsborger, så du skal vælge et tredje EU-land for at kunne bruge EU-reglerne. Det er ikke kun DK som ser sådan på det.
af mh
01.05.2021 13:47:28
Forum: Visum
Emne: Visum for min afdøde søns kæreste til DK
Svar: 4
Visninger: 81

Re: Visum for min afdøde søns kæreste til DK

Et barn som en person i DK er sponsor for via fx PlanBørnefonden, dvs. et bestemt mindreårigt barn som personen i DK regelmæssigt sender penge til, som tilskud til barnets forsørgelse og uddannelse. Barnet er normalt ikke forældreløst, og har dermed en tilbagevendelsesforudsætning, nemlig mindst én ...
af mh
01.05.2021 13:40:36
Forum: Livet i Danmark
Emne: Boet i udlandet ret til pension
Svar: 12
Visninger: 135

Re: Boet i udlandet ret til pension

Hvis du er født i 1993 kan du allertidligst få folkepension efter dit fyldte 72. år. Du kan dog risikere, at pensionsalderen udskydes inden du når så langt. Hvis optjeningsårene (40 år) ikke ændres væsentligt, har du nu optjent fra dit 15. år til dit 22., dvs. 7 år. Flytter du til DK nu, vil du kunn...
af mh
29.04.2021 16:01:57
Forum: Livet i Danmark
Emne: Boet i udlandet ret til pension
Svar: 12
Visninger: 135

Re: Boet i udlandet ret til pension

Hvor gammel var du, da du flyttede, og hvornår regner du med at kunne gå på folkepension? PT er reglen således: Du optjener ret til dansk pension på baggrund af den tid, du har boet i Danmark, fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen eller bliver tilkendt førtidspension. Det kaldes også ...
af mh
28.04.2021 15:25:18
Forum: Livet i Danmark
Emne: må man modtage voksenelevløn tilskud
Svar: 2
Visninger: 2201

Re: må man modtage voksenelevløn tilskud

Det står sådan set på nyidanmark (når man leder længe nok): https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Familie/Offentlig-hjælp-(familiesammenføring-og-permanent-ophold)/?anchor=CE8A64B22DAC4153B6BEF0CCB6C3FEFE&callbackItem=45807D4967DE461195DF0562EDF592B5&callbackAnchor=BF8E4C296CAE43DAA82C3EEA...
af mh
25.04.2021 16:51:58
Forum: Ophold efter EU-regler
Emne: Fleksjob/ ledighedsydelse
Svar: 14
Visninger: 188

Re: Fleksjob/ ledighedsydelse

Hvis din kone har arbejde, kan du næppe få hjælp i form af kontanthjælp, men du vil kunne modtage ledighedsydelse hvis du bliver sagt op, og det burde ikke have nogen indflydelse på din kones opholdsret. Hvis grunden til at du spørger er, at du er i et midlertidigt flexjob, så bliver du ikke automat...
af mh
25.04.2021 16:28:17
Forum: Ophold efter EU-regler
Emne: Hvornår mister man sit EU opholdskort?
Svar: 8
Visninger: 278

Re: Hvornår mister man sit EU opholdskort?

Lad være med at melde flytning fra Sverige, men bed postvæsenet om omadressering til fx en postboks du lejer til evt. post fra bank og det offentlige. Man har pligt til at melde flytning, men hvis man ikke ved, hvor man flytter hen, er det jo ikke muligt. Det har normalt kun betydning, hvis man fors...
af mh
24.04.2021 12:33:13
Forum: Ophold efter EU-regler
Emne: Hvornår mister man sit EU opholdskort?
Svar: 8
Visninger: 278

Re: Hvornår mister man sit EU opholdskort?

Det hører til sjældenhederne, at et EU-opholdskort tjekkes for andet og mere end datoen og billedet, så din kone vil formodentlig i nogen tid kunne rejse ind på sit opholdskort også efter en evt. flytning. Om din flytning er af en varig natur eller ej vil blive afgjort efter, hvordan du har handlet....
af mh
24.04.2021 12:14:36
Forum: Ophold efter EU-regler
Emne: Integration af udlændinge i DK
Svar: 1
Visninger: 71

Re: Integration af udlændinge i DK

Nej, det er ikke et krav, men familiesammenførte efter EU-retten kan også gå til sporgundervisning. Altså et tilbud, og et som det vil være en vældig god idé at tage imod.

https://www.nyidanmark.dk/da/Applying/R ... EU-citizen
af mh
24.04.2021 12:12:17
Forum: Ægtefællesammenføring efter danske regler
Emne: Kan udenlandsk aegtefaelle faa social hjaelp
Svar: 2
Visninger: 88

Re: Kan udenlandsk aegtefaelle faa social hjaelp

Læg mærke til den sidste sætning i det, du har kopieret: The different eligibility conditions for selected benefits are detailed below.

Du kan sikkert på den side, hvor du fandt dette se betingelserne for at få fx kontanthjælp.
af mh
24.04.2021 12:00:46
Forum: Livet i Sverige og Tyskland
Emne: Svensk statsborgerskab
Svar: 7
Visninger: 101

Re: Svensk statsborgerskab

Tysk statsborgerskab kan en udlænding, som ikke er gift med en tysk statsborger, først gøre sig håb om efter 8 års bopæl, bestået sprogprøve, ren straffeattest for alle 8 år og bevis for at have været selvforsørgende i alle 8 år.