Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Her kan du skrive om/søge information om livet i Danmark, herunder Danskundervisning, Rettigheder i DK, Økonomi & Skat (Børnepenge, pension m.v.), Sygdom & dødsfald, Skilsmisse m.v.

Redaktører: ZB, AUG Board

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af fundiver199 » 21.07.2010 14:39:34

Dette emne giver anledning til rigtig mange spørgsmål, da mange tilsyneladende får forkert besked, når de henvender sig til deres kommune. Spørgsmålet er fyldestgørende besvaret i nedenstående indlæg af skribenten dotGusten, som hermed gengives i sin helhed. Og essensen af det hele er, at det ikke er afgørende, hvornår opholdstilladelsen er udstedt, men om parret var gift og samlevende ved årets udgang. Hvilket man altså godt kan anses for at være, selvom ægtefællen "kun" har processuelt ophold eller er her på f.eks. turistvisum.

Min anbefaling er, at man printer Landsskatterettens afgørelse ud og tager med sig i tasken, inden man tager hen til kommunen for at få ændret sin årsopgørelse fra det år, hvor ægtefællen indrejste i Danmark. Man kan også skrive til Skat og bede om at få ændret sin årsopgørelse, og så kan man jo passende vedlægge denne afgørelse som bilag til sit brev sammen med en kopi af ægtefællens pas og opholdstilladelse i Danmark.
dotGusten skrev:Jeg vil endnu en gang henvise til Landsskatterettens afgørelse:

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1800203&vId=0

Resumé

En skatteyder havde indgået ægteskab i Thailand i 2006 med en thailandsk statsborger, der efterfølgende var indrejst til Danmark på et gyldigt turistvisum. Skatteyderen søgte familiesammenføring med ægtefællen, som i 2007 fik meddelt tilladelse til varigt ophold i Danmark. Landsskatteretten fandt, at ægtefællen var fuldt skattepligtig til Danmark fra det tidspunkt i 2006, hun kom til Danmark på gyldigt turistvisum. Da ægtefællerne endvidere var samlevende ved årets udgang, var skatteyderen berettiget til at få overført skatteværdien af ægtefællens uudnyttede personfradrag for 2006.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af fundiver199 » 23.07.2010 13:23:49

I øvrigt er det næsten morsomt at læse Landsskatterettens afgørelse, for den indeholder noget, der nærmest må betegnes som en decideret ørefigen til Skatteankenævnet, som havde sagt, at bundfradraget ikke kunne overføres. Skatteankenævnet havde således bl.a. anvendt det argument, at den thailandske statsborger ikke havde afleveret en selvangivelse for det år, hvor hun var indrejst i Danmark. Hvortil Landsskatteretten tørt bemærkede, at såfremt den argumentation skulle tages til følge, så var konsekvensen, at en borger selv kunne bestemme, om han ville være skattepligtig i Danmark ved enten at aflevere selvangivelse eller lade være med det.

For mig at se et klart tegn på, at Skatteankenævnet havde truffet sin afgørelse ikke ud fra juraen men ud fra, hvad der er godt for de offentlige finanser, og herefter forsøgt at retfærdiggøre sin afgørelse ved at hive selv de mest søgte argumenter ind til lejligheden. Jeg mener derfor, at sagen er et godt eksempel på, hvor fantastisk vigtigt for borgernes retssikkerhed, det er, at vi har uafhængige domstole, som kan overrule en politiserende myndighed. Og at der er borgere, som er stædige og ressourcestærke nok til at gå hele vejen for at få deres ret.

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.07.2010 09:39:58

Jeg har selv lige været omkring det lokale Skattecenter i min kones sag. Den er næsten tilsvarende den sag, som Landsskatteretten har afgjort i det ovenstående link.

Min kones sag ser således ud: Hun ankom til Danmark på turistvisum 14. december 2006. En måneds tid senere søgte vi FS, hvilket vi fik medio april 2007. Umiddelbart efter tog hun og jeg på det lokale Skattecenter for at få hende registreret og få overført hendes bundfradrag til mit skattekort.

På daværende tidspunkt fik vi to ting at vide. Dels at forældelsesfristen i skattesager er fem år. Og dels at hendes bundfradrag beregnes fra og med den dato hun ankom til Danmark. Det vil sige, at hendes bundfradrag for hele året blev divideret med 365 dage og derefter ganget med det antal dage, hun har været her i 2006. Altså ikke noget med bundfradrag for HELE året.

I forbindelse med besøget på Skattecentret i dag (som en direkte udløber af linket ovenfor), fik jeg at vide, at forældelsesfristen faktisk kun er tre år og fem måneder, med mindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Det vil sige, at sager fra 2006 er udløbet 1. maj i år. Der blev henvist til §26 i en lov om forældelse af skattesager.

Så vær opmærksom på den forholdsvis korte forældelsesfrist!
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

mh
Indlæg: 10081
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af mh » 27.07.2010 10:12:41

Nu har det som udgangspunkt ikke så meget at gøre med grænseoverskridende ægteskaber, men dog er det nok værd at være opmærksom på, at der kom en ny forældelseslov i 2008, så forældelse nu er hhv. 3 og 10 år, ikke længere hhv. 5 og 20 år. Krav mod og fra skattevæsenet er underlagt de samme 3 og 10 års regler, men da der er overgangsregler vil der være nogle krav, der har 'skæve' udløbsdatoer.

På dette link er der en udmærket forklaring, samt skema over hvilke krav, der forældes hvornår:
http://www.tblaw.dk/Default.aspx?ID=101

På dette er der en forklaring om forældelse af skattekrav:
http://www.tax.dk/lv/prc/N_1.htm
mh
Rådgiver for ÆUG

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af fundiver199 » 27.07.2010 10:23:54

Spørgsmålet er, om det ikke kan siges at være "helt særlige omstændigheder", hvis der er faldet en dom, som ændrer myndighedernes tidligere praksis, og/eller myndigheden selv har begået en fejl ved sin tidligere behandling af sagen?

Hvis Kim har henvendt sig til skattevæsenet i maj 2007, så må man vel også sige, at sagen er startet på det tidspunkt og ikke i juli 2010.

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.07.2010 11:09:54

Jeg tror Skat vil anse sagen som værende "startet" i 2006, idet den omhandler netop det år. At konen og jeg henvender os fire måneder inde i det følgende år, tror jeg ikke de tillægger betydning. Men det skal da helt klart afprøves.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

mh
Indlæg: 10081
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af mh » 27.07.2010 11:19:43

Jeg ville nok slå på dommens dato/ offentliggørelsen af den (hhv 2. dec. 2008/ 4. feb. 2009), og hævde at denne ændring af praksis jo ikke kunne være fremført som argument tidligere.
Omvendt kan man tænke sig at skat ville hævde, at Kim jo selv kunne have anlagt sag .. men jeg vil klart anbefale at det prøves!

Jeg har selv ved stædighed - og endda før jeg blev jurist - vundet over skattevæsenet, uden at skulle omkring domstolen. Jeg skrev simpelt hen selv til dav. skatteminister, som sendte min sag til skattenævnet, som gav mig ret, til den kommunale skattemedarbejders store fortrydelse.
mh
Rådgiver for ÆUG

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af fundiver199 » 27.07.2010 11:23:29

@Kim

Hvis sagen er "startet" i 2006, så kan den ikke være forældet. Deraf ville følge, at en offentlig myndighed kunne gøre alle krav imod det offentlige forældede ved at være tilstrækkelig langsommelig i sin sagsbehandling. Og sådan fungerer det naturligvis ikke. Forældelse betyder, at man ikke kan rejse en ny sag, efter forældelsesfristen er udløbet, ikke at der skal være truffet en endelig afgøelse i sagen.

Men ved nærmere eftertanke må man nok sige, at jeres henvendelse til skattevæsenet i juli 2010 er en "ny" sag, idet du sikkert i 2007 fik et brev, hvori der stod, at du skulle klage, hvis du var utilfreds med deres afgørelse. Og det skulle du jo så have gjort, hvis du ville holde den "sag", som du startede i 2007, i live.

Men du kunne da evt. prøve at spørge en gratis retshjælp om, hvordan din retsstilling er. Eller følge mh´s råd om simpelthen at prøve ved egen hjælp. Det drejer sig jo trods alt om cirka 16.000 kroner, som den lille familie i Herning da nok godt kunne finde ud af at bruge :D

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af Kim P. Nyberg » 17.08.2010 10:05:51

Netop hjemkommet fra en kort ferie, var jeg en tur om det lokale skattecenter igen for at høre, om der var nyt. Den gode nyhed er, at de kigger positivt på sagen. Den dårlige nyhed er, at computersystemet i Skat ikke kan finde ud af både at gøre en udlænding skattepligtig fra indrejsedatoen og samtidig give bundfradraget for hele det pågældende indrejseår. Og den sidste del aner de ikke, hvordan de skal "knække". Så jeg venter med tålmod på et opkald fra medarbejderen i Skat, når de har fundet en løsning på udfordringen. Foreløbig har jeg uden sværdslag fået udbetalt den del af ægtefællens fradrag, som er beregnet ud fra hendes faktiske opholdstid i 2006.

Så jeg vælger at se sagen her med positive briller, og at hive Skat i retten er derfor ikke noget jeg vil gøre som det ser ud for nuværende.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

krikris
Indlæg: 960
Tilmeldt: 10.02.2009 16:54:32
Geografisk sted: denmark

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af krikris » 17.08.2010 19:21:37

Og hvad så os via Eu-retten?

Gift med min mand april 2009 i hans hjemland.

Udrejse fra DK 21 juli 2009 til Sverige; Indrejst 1 dec 2009 med min udenlandske mand ifølge folekreg. i DK og Sverige

EU opholdskort bevilliget til min mand per 17 dec 2009.

Som jeg ser det skal jeg have min mands ubenyttede bundfradrag for jan til juni 2009 samt dec 2009

Har jeg forstået korrekt?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af fundiver199 » 17.08.2010 19:50:23

Det må du nok hellere spørge en skatteekspert om, for det er jo noget kringlet, når du ikke har været skattepligtig i Danmark i hele 2009. Jeg kender i hvert fald ikke svaret.

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af Kim P. Nyberg » 19.08.2010 10:04:41

Så er der fundet en løsning i min kones skattesag:

Idet computersystemet i Skat ikke kan finde ud af at indrejsedatoen og fradragsretten kan være to forskellige startdatoer, er hendes indrejsedato i Skats system administrativt ændret fra 14. december 2006 til 1. januar 2006. Dermed kan hun modtage skatteværdien af bundfradraget for hele indrejseåret, og den lander i banken indenfor en uges tid.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af fundiver199 » 19.08.2010 10:08:48

Tillykke med det :D

Betoncirkeline
Indlæg: 189
Tilmeldt: 30.08.2009 22:20:48

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af Betoncirkeline » 13.09.2010 09:49:31

Hej Kim.
Tillykke med det.

jeg sidder faktisk selv med et problem. Eller det er det ikke, men tror at jeg kan få mere ud af Skat end jeg egentligt gør.

Min mand kom til Dk på visum d. 1. april 2010. D. 9. august 2010 har han fået opholdstilladelse, og det er jo dejligt.
D. 6. september startede han på 4 ugers job på et vikariat, vi tror ikke han kan fortsætte på jobbet - desværre.
Jeg har haft fat i Skat for at få lavet en forskudsopgørelse. Det er dog ikke så let! Men det er lykkedes i dag.
Dog sagde ham jeg snakkede med hos Skat, at han kun er skattepligtig pr. 9. august 2010 da han har fået opholdstilladelse fra den dato.
Men som jeg kan læse ud fra alt dette, der tager han vel fejl? Min mand har vel sit fradrag fra hele 2010?
Jeg aner ikke hvordan jeg skal få det igennem til dem? Udover det fine link med den sag fra 2006, er det sådan jeg skal komme igennem til SKAT med det.
Udover det har min mand jo job, jeg regner ikke med det gøær nogen forskel for om min mand benytter sig af fradraget eller om jeg gør.

Jeg håber på noget hjælp, da jeg er lidt i vildrede.

Mvh.
BC.

mh
Indlæg: 10081
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Overførsel af ægtefælles ubenyttede bundfradrag

Indlæg af mh » 13.09.2010 22:59:09

@ Betoncirkeline, print sagen ud fra linket og tag den med til skattemanden, så giver han sig nok :wink: - andre har haft held med det.
mh
Rådgiver for ÆUG

Besvar