SU efter EU-reglerne

Her kan du skrive om/søge information om livet i Danmark, herunder Danskundervisning, Rettigheder i DK, Økonomi & Skat (Børnepenge, pension m.v.), Sygdom & dødsfald, Skilsmisse m.v.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
DKL
Indlæg: 3
Tilmeldt: 03.02.2020 11:00:54

SU efter EU-reglerne

Indlæg af DKL » 03.02.2020 12:01:02

Hej alle.

Håber nogle kan kaste lys over SU´s afvisning af min Filippinske kones SU ansøgning. Vi er bekendt med 2 års reglen efter de Danske regler og ved godt, at selvom konen fik sin 5 årige opholdstilladelse på baggrund af EU-reglerne, så kan hun stadig få SU efter Danske regler såfremt hun/vi har været gift og boet sammen i Danmark i 2 år. Vi har været dette i 1 år, i Danmark, så i værste fald må vi vendte endnu 1 år, men dette handler om EU-reglerne, således hun kan få SU noget før.

Min kone fik sin opholdstilladelse på baggrund af EU-reglerne, pga. den fri bevægelighed. Kort fortalt, vi boede på Filippinerne, flyttede direkte til andet EU-land i 4 måneder (hvor jeg var arbejdstager på fuld tid) og flyttede derefter til Danmark. Både før, under og efter opholdet i det andet EU-land, har jeg sideløbende haft min førtidspension. Dette stod jo ikke i vejen for min kones opholdstilladelse i Danmark eftersom jeg aldrig har modtaget kontant hjælp eller andet indenfor lov om social aktiv politik.

SU oplyser dog, at eftersom jeg, ansøgerens ægtemand, er førtidspensionist både før, under og efter opholdet i det andet EU-land og derved ikke var/er arbejdstager i traditionel forstand, så kan hun ikke få SU efter EU-reglerne. Ikke nok med det, så skulle man både være arbejdstager, i Danmark, FØR selve opholdet i det andet EU-land, samt igen være arbejdstager, i Danmark, efter man er flytter tilbage til Danmark. Så selvom jeg var arbejdstager i Danmark efter vores ophold i det andet EU-land (hvor jeg var arbejdstager på fuld tid) ville hun stadig ikke kunne modtage SU, da jeg jo boede på Filippinerne inden opholdet i det andet EU-land. Man skal også være arbejdstager i Danmark, inden man tager ophold i det andet EU-land, sagde sagsbehandleren.

Jeg troede det var et spørgsmål om fri bevægelighed, eller betyder vandrende arbejdstager at man virkelig ikke må være førtidspensionist? Sagsbehandleren fra SU bekræftede også dette, at førtidspension ikke sidestilles med det at være vandrende arbejdstager og derfor udelukkes konen fra at kunne modtage SU. Vi kunne klage eller vendte 1 år mere. Er dette virkelig en korrekt udlægning af EU-reglerne fra SU, at førtidspension IKKE svare til at være arbejdstager, eller IKKE inkluderes med? Eller er det en sagsbehandler som har taget fejl, at førtidspension rent faktisk skal ligestilles med det at være arbejdstager?

Ser frem til jeres input.

mh
Indlæg: 10022
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: SU efter EU-reglerne

Indlæg af mh » 07.02.2020 05:51:10

Jeg har ikke hørt den begrundelse for afslag før, og hvis du var arbejdstager på fuld tid burde du komme under reglerne for vandrende arbejdstagere, medmindre din arbejdsindtægt var så lille at den kun udgjorde et beskedent supplement til pensionen. På SU's hjemmeside står kun, at man skal have benyttet reglerne for fri bevægelighed, ikke noget om at det skal være som arbejdstager.

"Arbejdstagerstatus er ifølge EU-Domstolens praksis karakteriseret ved, at der foreligger et arbejdsforhold, hvor en person i en vis periode præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger. Det er en forudsætning, at den pågældende person for at kunne kvalificeres som arbejdstager skal udøve en reel og faktisk beskæftigelse, der ikke er af så ringe omfang, at den fremtræder som et rent marginalt supplement. Ifølge EU-Domstolen må begrebet ikke fortolkes indskrænkende.
EU-Domstolens praksis indeholder ikke en klar afgrænsning af, hvornår en person må anses for at være arbejdstager, men fastslår, at vurderingen af arbejdstagerstatus altid skal ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Der er derfor behov og mulighed for, at man på nationalt plan løbende giver myndighederne dækkende, opdaterede og ensrettede retningslinjer for at sikre en fælles tilgang til fortolkningen og en ensartet administration af arbejdstagerbegrebet."

SU-styrelsen kan ikke blot opstille sådan en regel (at du ikke kan anses for arbejdstager pga. at du også fik pension), så jeg ville klage over afgørelsen. Det kan jo så dog vare så længe at behandle klagen, at din kone alligevel når at have boet to år i DK, før den bliver afgjort.
mh

DKL
Indlæg: 3
Tilmeldt: 03.02.2020 11:00:54

Re: SU efter EU-reglerne

Indlæg af DKL » 10.02.2020 12:56:31

Hej mh. Tak for dit svar. Der lidt nyt i sagen.

Til at starte med, for at være vandrende arbejdstager efter EU-retten, så kræver dette jo også, at vedkommende var vandrende. Dvs. både arbejdstager i det andet EU-land og i Danmark efter flytningen til Danmark, er dette ikke korrekt? Eller er man vandrande arbejdstager også, selvom man kun arbejdede i det andet EU-land hvor man tog sit faktiske og reelle ophold, men så ikke i Danmark?

SU har forklaret mig telefonisk, at årsagen er den, at SU-ansøgerens ægtefælle (mig) bliver betragtet som værende en EU-borger, fordi vi har taget et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Dette er forkert mener jeg. Vi søger jo ikke SU på baggrund af EU-retten, men på den baggrund at jeg, SU-ansøgerens ægtefælle, er dansk statsborger, og ikke EU-borger.

SU beskriver selv reglerne i linket forneden, her fremstår begge regelsæt alt afhængig af, om SU-ansøgeren er gift med en EU-borger (som jeg mener er for ikke-danske statsborgere) eller om SU-ansøgeren er gift med en dansk statsborger (nederst i linket).

https://www.su.dk/su/udenlandsk-statsbo ... eu-retten/

Ret mig endelig hvis jeg tager fejl, men sådan ser de to betingelser ud:
1. Det ene sæt betingelser går på om SU-ansøgeren er gift med en EU-borger som arbejder i Danmark, dette finder man under ”Du er gift med en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten”. Her stilles der den betingelse, at EU-borgeren, eksempelvis den franske statsborger bosat i Danmark, skal være arbejdstager i Danmark for at hans udenlandske ægtefælle kan ligestilles med danske statsborgere og derved modtage SU.

2. Det andet sæt betingelser går på om SU-ansøgeren er gift med en dansk statsborger, i så fald, så skal denne kunne dokumentere at man har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land og har benyttet retten til fri bevægelighed over landegrænser. Dette finder man nederst i linket under ”Du er ægtefælle til en dansk statsborger i Danmark”.

SU beskriver selv reglerne i linket forneden, her fremstår begge regelsæt alt afhængig af, om SU-ansøgeren er gift med en EU-borger (som jeg mener er for ikke-danske statsborgere) eller om SU-ansøgeren er gift med en dansk statsborger.

https://www.su.dk/su/udenlandsk-statsbo ... eu-retten/
Ret mig endelig hvis jeg tager fejl, men sådan ser de to betingelser ud:
1. Det ene sæt betingelser går på om SU-ansøgeren er gift med en EU-borger som arbejder i Danmark, dette finder man under ”Du er gift med en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten”. Her stilles der den betingelse, at EU-borgeren, eksempelvis den franske statsborger bosat i Danmark, skal være arbejdstager i Danmark for at den udenlandske ægtefælle kan ligestilles med danske statsborgere og derved modtage SU.
2. Det andet sæt betingelser går på om SU-ansøgeren er gift med en dansk statsborger, i så fald, så skal denne kunne dokumentere at man har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land og har benyttet retten til fri bevægelighed over landegrænser. Dette finder man nederst i linket under ”Du er ægtefælle til en dansk statsborger i Danmark”.

SU har dog alligevel valgt at betragte SU-ansøgerens ægtefælle som en EU-borger og ikke som dansk statsborger og derved opstår der så den ekstra betingelse om, at ægtefællen så skal være arbejdstager i Danmark. Og dette er SU-ansøgerens ægtefælle ikke. Det er formentligt netop derfor jeg bliver betragtet som EU-borger, for at SU kan finde grundlag for at give et afslag på SU-ansøgningen. At SU betragter min kone som værende gift med en EU-borger, og ikke værende gift med en dansk statsborger (som jeg jo er) det kan jeg ikke forestille mig er lovligt.

Hvis SU-ansøgeren er gift med en dansk statsborger og SU derved (som de burde) betragtede ægtefællen som dansk statsborger, står der nederst på linket ”Du skal dokumentere, at din ægtefælle med dansk statsborgerskab har benyttet sig af EU-rettens regler om fri bevægelighed over landegrænser, og at han eller hun har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz eller på anden måde kan anses som vandrende arbejdstager efter EU-retten. ” – Efter ordet ”Schweiz” skriver de selv ordet ”eller”. Der står jo ikke ordet ”og” men rettere ordet ”eller” og det jo netop fordi man kun skal opfylde det ene af disse to betingelser. Enten eller. Ikke dem begge, som et krav. Dvs. man behøver ikke være vandrende arbejdstager efter EU-retten, såfremt man som dansk statsborger godt kan dokumentere at man benyttet sig af EU-rettens regler om fri bevægelighed over landegrænser og har haft et faktisk ophold i et andet EU-land. Og dette kan vi dokumentere, det har vi allerede gjort og denne del er også accepteret af SU. Men det spiller jo ingen rolle, hvis SU betragter SU-ansøgeren som værende gift med en EU-borger, og ikke en dansk statsborger.

Jeg har skrevet til https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry- ... _residence - så må vi se hvad de vender tilbage med. Skriv endelig hvad du tænker om SU, om de bryder nogle lovgivninger eller om de ikke gør.

DKL
Indlæg: 3
Tilmeldt: 03.02.2020 11:00:54

Re: SU efter EU-reglerne

Indlæg af DKL » 10.02.2020 12:59:15

Kom vist til at paste 2 gange, bare spring over punkt 1 og 2 som er dobbelt, og så læs fra "SU har dog alligevel valgt at betragte..." :roll:

mh
Indlæg: 10022
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: SU efter EU-reglerne

Indlæg af mh » 18.02.2020 07:00:07

Hvis du mener det 'eller' som står før 'på anden måde', så tager du fejl der; det 'eller' dækker over at man godt kan være vandrende arbejdstager efter EU-retten, selvom man IKKE flytter til et andet EU-land, nemlig når man har 'grænseoverskridende arbejde'.

Jeg er dog stadig særdeles meget i tvivl om at SU-medarbejderen har ret i sin udlægning af reglerne, så jeg vil foreslå at du tager en snak med din nærmeste retshjælp om ikke det er værd at få en advokat på, hvis ikke de selv har en medarbejder med speciale i EU-ret som er uenig med SU og kan fortælle dem hvorfor de ikke har ret. Hvis førtidspension er din eneste indkomst, vil du formodentlig være berettiget til at få 'fri proces', dvs til at det offentlige betaler din advokat hvis det bliver nødvendigt, for umiddelbart ser det ud som en principiel sag.
mh

Besvar