Side 3 af 3

Re: Danskbonus afskaffet!!!

: 12.09.2019 19:19:27
af Rayskull
Vi er enige om at udlændingelovens §9 stk.1 er:

§ 9. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til

1) en udlænding over 24 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark fastboende person over 24 år, der
a) har dansk indfødsret,
b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,
c) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8,
d) har haft opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, i mere end de sidste 3 år, eller
e) har haft tidsubegrænset opholdstilladelse her i landet i mere end de sidste 3 år,

eller hvad????????

For så giver "LOV nr 174 af 27/02/2019 Gældende. punkt 7 ingen mening.

7. § 2, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 3. Ved en familiesammenført udlænding til en flygtning forstås i denne lov
1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændinge-lovens § 9, stk. 1, på baggrund af familiesam‐
menføring til en flygtning, jf. stk. 2, eller
2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændinge-lovens § 9 c, stk. 1, som følge af en familie‐
mæssig tilknytning til en flygtning, jf. stk. 2.
Stk. 4. Ved andre familiesammenførte udlændinge forstås i denne lov
1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændinge-lovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra a, b eller e,
2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændinge-lovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra a, b eller e,
3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændinge-lovens § 9, stk. 1, nr. 3, litra a, b eller e, eller
4) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændinge-lovens § 9 c, stk. 1, som følge af en familie‐
mæssig tilknytning til en herboende person, der ikke er flygtning, jf. stk. 2, eller indvandrer, jf. stk. 6.
Stk. 5. Loven gælder ikke for en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 5.«
Stk. 4-6 bliver herefter stk. 6-8.

Re: Danskbonus afskaffet!!!

: 12.09.2019 19:40:53
af Kim P. Nyberg
Jeg skal alligevel have fat i Udlændingestyrelsen i morgen om en anden ting. Så får jeg det her afklaret ved samme lejlighed.

Re: Danskbonus afskaffet!!!

: 12.09.2019 19:58:53
af Rayskull
Ja det tror jeg er en god ide, for der er tydeligvis fejl i lovteksten i punkt 7.
Da ordet flygtning ikke optræder i Udlændingelovens § 9, stk. 1 eller i § 9c, stk. 1

Re: Danskbonus afskaffet!!!

: 12.09.2019 20:58:03
af dkfil8793
Rayskull skrev:
12.09.2019 19:58:53
Ja det tror jeg er en god ide, for der er tydeligvis fejl i lovteksten i punkt 7.
Da ordet flygtning ikke optræder i Udlændingelovens § 9, stk. 1 eller i § 9c, stk. 1
Det punkt du refererer til i lov nr. 174 omhandler ikke en ændring i udlændingeloven, men en ændring i integrationslovens § 2.

Jeg er spændt på at høre hvad Kim får af svar i morgen.

Re: Danskbonus afskaffet!!!

: 12.09.2019 21:45:22
af Rayskull
Ja umiddelbart er vores ægtefælle blevet en §2 stk. 4 i Integrationsloven, så de er ikke omfattet af personkredsen.

Re: Danskbonus afskaffet!!!

: 19.09.2019 20:29:41
af 4roTor4
Så er pengene - efter lidt kamp - kommet på bordet :P.
Afgørelsen lyder:


BEVILLING AF DANSKBONUS IFM. GENVURDERING

I forbindelse med din klage af d. 14. august om afslag på danskbonus jf.
Integrationslovens § 22 er der d. 4. september vurderet, at der ikke var givet tilstrækkelig og
rettidig vejledning omkring ændringen i Integrationslovens § 2 med virkning fra d. 1.
juli 2019 til dig, hvilket medførte at du ikke ansøgte om danskbonus før ændringerne
trådte i kraft.
Ud fra oplysningerne givet i din ansøgning vurderes det, at du opfyldte betingelserne
for danskbonus i henhold til lov om integration af udlændinge i Danmark, § 22, stk. 1
fra du havde bestået din danskprøve og frem til d. 1. juli 2019.
På baggrund af ovenstående vurderes det, at du stilles som om du havde modtaget
korrekt vejledning i forbindelse med vores modtagelse af dit prøvebevis inden d. 1.
juli 2019, hvorfor du bevilliges danskbonus efter daværende regler. Danskbonus
efter lov om integration af udlændinge i Danmark er skattefri og udgør
kr. 6.242, som indsættes på din nemkonto hurtigst muligt.
Du kan kun modtage danskbonus én gang. Det fremgår af lov om integration af ud-
lændinge i Danmark, § 22, stk. 1.

Med venlig hilsen
xxx

Re: Danskbonus afskaffet!!!

: 20.09.2019 09:25:39
af Kim P. Nyberg
Jeg ringede til Udlændingestyrelsen sidste fredag, og det er desværre korrekt, at vores ægtefæller pr. 1. juli i år er pillet ud af ordningen om danskbonus. Men som det også fremgår i afgørelsen gengivet herover, har vores ægtefæller stadig adgang til bonussen, hvis de har bestået den afsluttende prøve inden 1. juli i år.

Re: Danskbonus afskaffet!!!

: 20.09.2019 09:50:49
af BNS82
Kim P. Nyberg skrev:
20.09.2019 09:25:39
Jeg ringede til Udlændingestyrelsen sidste fredag, og det er desværre korrekt, at vores ægtefæller pr. 1. juli i år er pillet ud af ordningen om danskbonus. Men som det også fremgår i afgørelsen gengivet herover, har vores ægtefæller stadig adgang til bonussen, hvis de har bestået den afsluttende prøve inden 1. juli i år.
Gælder det også hvis den er bestået før opholdstilladelsen er kommet i hus, men stadig på processuelt ophold?

Re: Danskbonus afskaffet!!!

: 20.09.2019 15:32:08
af Kim P. Nyberg
Ja, det vil jeg mene.

Re: Danskbonus afskaffet!!!

: 20.09.2019 20:22:32
af BNS82
Perfekt, vi krydser fingre

Re: Danskbonus afskaffet!!!

: 07.07.2020 20:58:56
af fertooos
Hej. Whoa, alvorligt ?! I dag er der et problem med love på dette område. Der er ofte forskellige problemer. I stedet for at løse det og skabe en slags lov, prøver de at forbyde eller umuliggøre dette segment af branchen. Jeg har en god ressource med en række forskellige bonusser. Tjek det ud, måske finder du noget for dig selv.

Re: Danskbonus afskaffet!!!

: 07.07.2020 21:06:56
af BNS82
Kim P. Nyberg skrev:
20.09.2019 15:32:08
Ja, det vil jeg mene.
Det mener kommunen ikke :x