Udnyt din ægtefælles fradrag!

Her kan du skrive om/søge information om livet i Danmark, herunder Danskundervisning, Rettigheder i DK, Økonomi & Skat (Børnepenge, pension m.v.), Sygdom & dødsfald, Skilsmisse m.v.

Redaktører: ZB, AUG Board

closed1
Indlæg: 1863
Tilmeldt: 23.06.2011 22:21:59

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af closed1 » 09.04.2015 13:02:52

Du referere til en tråd der er 10 år gammel , hvordan det var dengang ved jeg ikke. Men jeg ved hvordan det er i dag . Du beder bare skat om at få overført hendes fradrag fra 2014. Så får du for hele året.

Lincoln
Indlæg: 112
Tilmeldt: 13.06.2007 08:54:06

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af Lincoln » 09.04.2015 13:32:41

@closed1

Ja, det er en ældre tråd. Men lovteksterne er i dag de samme som de var for i hvert fald 15 år siden. Min forrige ægtefælle, også udlænding, fik først personfradrag fra indrejsedatoen (i 2007).

Jeg har søgt lidt yderligere på nettet og kan se at nogle får fradraget for hele året, mens andre får fra indrejsedatoen. Der er tale om nyere sager, og det er jo lidt bekymrende at de behandles så forskelligt.

Da min ægtefælle ikke er skattepligtig til DK før hendes indrejsedato, så er det min logik at personfradraget også følger denne dato, dvs. er forholdsmæssigt.

Men tiden vil vise om hun får fradraget fra indrejsedatoen eller for hele 2014. Hvis praksis af en eller anden grund skulle være ændret, så man nu pr. automatik giver det fulde fradrag, ja, så vil vi naturligvis ikke klage over det…!

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af fundiver199 » 09.04.2015 13:41:51

Som det fremgår af det fastgjorte opslag om emnet øverst i forum, afsagde Landsskatteretten en præcedens skabende dom i december 2008. Og den dom skal selvfølgelig fra og med tidspunktet for dens afsigelse følges i alle lignende sager.

Selvom en person kun har været skattepligtig i Danmark en del af året, er alle fradragsgrænser mig bekendt de samme som, hvis man var skattepligtig hele året.

Men hvis dette har ændret sig eller bliver ændret, vil det selvfølgelig betyde, at en overførsel af bundfradrag det første år vil blive på et mindre beløb, hvis ens ægtefælle er indrejst alle andre dage end 1. januar.

closed1
Indlæg: 1863
Tilmeldt: 23.06.2011 22:21:59

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af closed1 » 09.04.2015 13:44:19

Man mister så også fradraget for hele året ,hvis man bliver skilt den 30 december.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af fundiver199 » 09.04.2015 13:55:15

Lincoln skrev:Nu er den del af debatten jo behandlet tidligere, og nej, man får ikke for hele 2014; tidligst fra det tidspunkt ægtefællen er indrejst mhp. at tage fast ophold/bopæl i DK, jf. kildeskattelovens § 8, stk. 1, jf. § 1, stk.1 nr. 2.
De nævnte paragraffer handler ikke om størrelsen af bundfradraget men alene om, hvem der er skattepligtig i Danmark. De lyder som følge:

§ 8. For de i § 1, nr. 2, nævnte personer indtræder skattepligten fra begyndelsen af det ophold her i landet, der begrunder skattepligten.

§ 1. Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:
1) personer, der har bopæl her i landet,
2) personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende,


Det kan godt være, det forekommer "logisk", at størrelsen af diverse fradrag og beløbsgrænser burde nedsættes forholdsmæssigt, hvis man kun er skattepligtig en del af året. Men al lovgivning er ikke "logisk", og i nogle tilfælde kan lovgiver altså godt finde på at prioritere enkle regler og enkel administration højere end milimeterretfærdighed :D

Hvis man eksempelvis kun er skattepligtig i Danmark i perioden 1. juli til 31. december i et bestemt skatteår, så betyder det bare, at indtægter, man måtte have erhvervet sig i udlandet i perioden 1. januar til 30. juni, ikke beskattes i Danmark.

mh
Indlæg: 10168
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af mh » 09.04.2015 14:42:23

@ lincoln -Undskyld, men det HAR været besvaret rigtig mange gange, men alligevel:

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1800203&vId=0
mh
Rådgiver for ÆUG

Lincoln
Indlæg: 112
Tilmeldt: 13.06.2007 08:54:06

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af Lincoln » 09.04.2015 15:04:05

Jeg kender godt dommen fra LSR i 2008. Dommen handler i mine øjne primært om retten til at overføre et ”uudnyttet personfradrag”. Desværre indeholder resuméet af dommen ikke oplysninger om størrelsen af personfradraget; altså om den thailandske ægtefælle fik det med virkning fra indrejsedatoen d. 5. april 2006 (et forholdsmæssigt beløb), eller for hele 2006.

Jeg kan godt se at min logik om sammenhængen mellem skattepligtens indtræden og fradragets størrelse virker søgt. Jeg ved godt at jura og logik ikke altid følges ad!

Tidspunktet for indtræden af skattepligten er jo rimelig godt beskrevet i KSL § 8, stk. 1. Mens personfradragets størrelse, og myndighedernes ret til at regulere dette fordi den indrejsende ikke har boet/opholdt sig i DK hele året står hen i det uvisse.

Søgninger på nettet omkring emnet viser at holdningen til emnet (åbenbart også hos de enkelte sagsbehandlere hos SKAT) er delt 50/50, hvilket jeg finder foruroligende. Enten er den ene halvdel er blevet begunstiget med det fulde fradrag (uden lovhjemmel), eller også er den anden halvdel er blevet snydt for det fulde fradrag.

Hvis min kone får det fulde fradrag, så er der ingen grund til at klage. Hvis ikke min kone får det fulde fradrag, så ville jeg jo gerne have en lovhenvisning, dom eller andet håndgribeligt at smide på bordet i vores indsigelse.

Det er ikke fordi jeg v i l være sortseer; jeg har bare svært ved at se hvori min kones ret til det fulde personfradrag består. I sidste ende håber jeg jo at I (fundiver199, closed1 & mh) får ret – og mine kone det fulde personfradrag ;)

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af fundiver199 » 09.04.2015 15:07:41

Det vigtige her er, hvad der IKKE står. Nemlig at der IKKE står noget om, at personfradraget udgør et lavere beløb end 42.000 (2010-niveau), hvis man kun har været skattepligtig i Danmark for en del af skatteåret:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0 ... ?id=145909

§ 10. For her i landet fuldt skattepligtige personer udgør personfradragets grundbeløb 42.000 kr. (2010-niveau).

Stk. 2. For personer, som ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år og ikke har indgået ægteskab, udgør personfradragets grundbeløb 31.500 kr. (2010-niveau).

Stk. 3. I det omfang en gift person, der er samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, ikke kan udnytte skatteværdien af personfradragene, benyttes den ikke udnyttede del af skatteværdien til nedsættelse efter § 9 af den anden ægtefælles skatter.

Stk. 4. For personer, som har valgt beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F, finder reglerne i stk. 1 og 2 ikke anvendelse ved beregningen af skatten af den indkomst, der omfattes af kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F. For disse personer finder heller ikke reglen i stk. 3 anvendelse for personfradrag, der tilkommer de pågældende.

Stk. 5. For personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, og hvis indkomstansættelse omfatter en periode på 1 år, nedsættes de beregnede skatter med skatteværdien af et personfradrag efter reglerne i stk. 1 og 2, hvis de skattepligtige indtægter er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1-3. pkt. Bestemmelserne i 1. pkt. finder ikke anvendelse, i det omfang de skattepligtige indtægter beskattes efter § 9, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk. Bestemmelsen i 1. pkt. finder endvidere ikke anvendelse på personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7.

Stk. 6. Personer omfattet af kildeskattelovens § 2, og hvis indkomstansættelse omfatter en kortere periode end 1 år, jf. dog kildeskattelovens §§ 5 A-5 D, kan vælge at få de beregnede skatter nedsat med skatteværdien af et personfradrag efter reglerne i stk. 1 og 2, hvis de skattepligtige indtægter er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1-3. pkt. Valget for et indkomstår skal træffes senest den 1. juli i året efter det pågældende indkomstår. Valget kan omgøres senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Bestemmelserne i 1. pkt. finder ikke anvendelse, i det omfang de skattepligtige indtægter beskattes efter § 9, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk. Bestemmelsen i 1. pkt. finder endvidere ikke anvendelse på personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7.

Stk. 7. De nævnte grundbeløb reguleres efter § 20.

Lincoln
Indlæg: 112
Tilmeldt: 13.06.2007 08:54:06

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af Lincoln » 09.04.2015 15:29:39

Vi er helt enige om at der intet står om, at personfradraget skal nedsættes med det antal dage, ens ægtefælle ikke har boet/opholdt sig i DK. Men praksis viser desværre bare at folks udenlandske ægtefæller tildeles personfradrag som vinden blæser. Og de, der kun har fået det forholdsmæssige personfradrag, har ikke haft mod på at klage over det.

Det vil jeg/vi dog gøre ud fra devisen at min kone og jeg intet har at tabe… (ud over tålmodigheden)…

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af fundiver199 » 09.04.2015 16:08:24

Det har jeg så aldrig hørt om før. Men ja hvis en kommune eller Skat begår fejl, så må man jo klage over det.

Lincoln
Indlæg: 112
Tilmeldt: 13.06.2007 08:54:06

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af Lincoln » 09.04.2015 16:26:53

Som tidligere nævnt, så har en søgning på nettet vist at nogle får fradraget for hele året, mens andre kun får fra indrejsedatoen.

Lincoln
Indlæg: 112
Tilmeldt: 13.06.2007 08:54:06

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af Lincoln » 09.04.2015 16:57:51

Uddrag fra http://www.tax.dk/lv-2010-2/lvd/D_B_4.htm

Hvor samlivet i skattemæssig henseende indtræder i årets løb som følge af, at den ene ægtefælle tilflytter, kan der kun overføres en forholdsmæssig del af den tilflyttede ægtefælles personfradrag til den anden ægtefælle, da den tilflyttede ægtefælle efter PSL § 14, kun ville have fået godskrevet en forholdsmæssig del af personfradraget ved sin skatteberegning, jf. TfS 1987, 358 SKD.

Lincoln
Indlæg: 112
Tilmeldt: 13.06.2007 08:54:06

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af Lincoln » 09.04.2015 17:26:28

SKATs juridiske vejledning http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=121172 siger modsætningsvis følgende – som er af nyere dato end førnævnte:

Retstilstanden vedrørende overførsel af personfradrag mellem ægtefæller ved delårsansættelse:
  • En ægtefælle (Æ1), hvis skattepligt indtræder i løbet af et indkomstår, er berettiget til et helårspersonfradrag, idet skatteværdien af personfradraget fratrækkes i de beregnede skatter af den beregnede helårsindkomst.

    Hvis denne ægtefælle (Æ1) har en uudnyttet skatteværdi af personfradrag efter fratrækning i skatter, kan den overføres til ægtefællen (Æ2) til fradrag i ægtefællens (Æ2) skatter uden begrænsning i forhold til perioden af sambeskatning, eller i forhold til perioden med fuld skattepligt. Eneste begrænsning, der sker ved overførsel af personfradrag mellem ægtefæller, er den helårsberegnede indkomst, idet kun den uudnyttede del af personfradraget kan overføres.

    Når der ingen begrænsninger er af personfradraget i forhold til perioden med sambeskatning eller perioden med fuld skattepligt, kan skatteværdien af det fulde personfradrag for en ægtefælle (Æ1), hvis fulde skattepligt indtræder i løbet af året og som ingen indkomst har i perioden med fuld skattepligt, overføres til den anden ægtefælle (Æ2), som har været helt eller delvist fuld skattepligtig i året, til fradrag i denne ægtefælles (Æ2) helårsskatter. Der sker således en forholdsmæssig nedsættelse af det overførte personfradrag, hvis den modtagende ægtefælle (Æ2) er delårsansat.

Det er SKATs egne ord - og de taler tydeligvis til min/vores fordel! Så nu er jeg - heldigvis - mere overbevist om at I har ret! :)

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af fundiver199 » 10.04.2015 08:43:47

Tax.dk er ikke en officiel hjemmeside, der drives af Skat. Det er en privat hjemmeside lige som denne. Og selvfølgelig kan der forekomme forkerte oplysninger på private hjemmesider. Det er hverken nyt eller overraskende.

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Udnyt din ægtefælles fradrag!

Indlæg af Kim P. Nyberg » 10.04.2015 11:43:42

Bemærk også, at teksten på tax.dk er fra 1987. Retstilstanden blev ændret med en dom i Landsskatteretten i 2009 (tror jeg det var), således som det fremgår af teksten fra skat.dk.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Besvar