Tyskland og retten til fri bevægelse

Her kan du skrive om/søge information om hvorledes du/I kan benytte EU-reglerne til at bo sammen i både Danmark og andre EU-lande, f.eks. Sverige, Norge eller Tyskland.

Redaktører: ZB, AUG Board

closed1
Indlæg: 1863
Tilmeldt: 23.06.2011 22:21:59

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af closed1 » 17.08.2011 19:12:46

Hvad hvis ens kones visum som er aupair visa i dk er udløbet på dato , ja det gør det jo også når man er blevet gift , når man vil søge tilbage til dk , er ansøgningen til svensk opholdskort , uden man dog har modtaget det , nok til at man kan tage til dk og søge fs? Jeg syntes jeg læste et sted at det ikke har nogen betydning for at flytte til sverige om ens kone er kommet på legalt visa til sverige eller illegalt ( udløbet visa) Gælder det samme så ikke også modsat?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af fundiver199 » 18.08.2011 10:58:19

Man bør altid søge opholdskort, hvis man bor i et andet EU-land end Danmark med sin ægtefælle fra et ikke-EU land. Der er ingen fordele ved at lade være. Kravet for lovlig indrejse i et EU-land for en ikke-unionsborger ægtefælle, der ledsager en vandrende unionsborger, er altid et af følgende:

* Besiddelse af gyldigt visum
* Være visumfri
* Besiddelse af gyldigt opholdskort eller opholdstilladelse, der fritager fra visumkrav

Det gælder også, når en ikke-unionsborger ledsager en dansk ægtefælle, der flytter tilbage til Danmark. Visum kan udstedes af en dansk ambassade. Ulovlig indrejse fjerner ikke retten til ophold men kan i princippet straffes med f.eks. bøde. Når indrejsen sker fra et schengenland til et andet, kan man dog diskutere, hvor "ulovligt" det overhovedet er. Kontrollen sker jo således som udgangspunkt ved den ydre schengengrænse. Jeg har da derfor heller aldrig hørt om nogen, der har fået en bøde for at rejse fra Danmark til Sverige eller fra Sverige til Danmark uden gyldigt visum. Men i princippet må man ikke gøre det.

rgram
Indlæg: 3
Tilmeldt: 17.08.2011 12:03:47

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af rgram » 29.08.2011 11:19:28

Tak for jeres hjælp.

Med hensyn til forsikring så har min mand en rejseforsikring som er fin så længe han er turist, men den er ikke tilstrækkelig når han skal have opholdskort, og det var derfor jeg ville høre om der var nogle der havde erfaringer med de tyske sundhedsforsikringer.

Med hensyn til min danske a-kasse så bliver jeg ikke smidt ud selvom jeg bliver i Tyskland efter mine dagpenge stopper efter de tre måneder. Så længe jeg blot er en tur forbi Danmark og min a-kasse når perioden er forbi, kan jeg blive sat på stand-by, og igen modtage dagpenge i Danmark hvis det er nødvendigt når vi flytter tilbage.

Vi kan låne penge, så vi kan bevise at vi har en økonomisk sikkerhed og ikke bliver til belastning for det tyske system. Vi er dog i tvivl om, hvor meget der vil gøre tyskerne tilfredse? Fundiver, du skriver at vi nok skal bevise at vi kan forsørge os selv i et helt år, og jeg er igang med at undersøge hvad den lavest sociale ydelse er i Tyskland, men regner med, at den ligger et sted imellem 400-675 euro om måneden. Vi håber derfor på, at hvis vi kan vise tyskerne at vi har disse penge på en konto vi råder over, samtidig med at vi viser at vi gør en aktiv indsats for at komme ind på arbejdsmarkedet f.eks. ved at forbedre vores tyske via sprogundervisning, så vil det være tilstrækkeligt. Derudover kan jeg bevise, at jeg ikke har været ledig i lang tid, men er ny-uddannet med en universitetsgrad. Lyder det som helt usandsynligt, at tyskerne vil give min mand opholdskort på den baggrund?

Hvis vi ikke får opholdskortet skriver Fundiver, at vi har ret til at blive uden registringsbevis eller opholdskort. Kan du uddybe hvad du mener med det? Jeg troede, at hvis han ikke fik det inden hans tre måneders turistvisum var udløbet så skulle han rejse ud af EU.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af fundiver199 » 02.09.2011 01:35:26

Der er en bestemmelse i EU's opholdsdirektiv, som siger, at jobsoegende og deres familie ikke maa udsendes, saa laenge de aktivt soeger job og har en reel mulighed for at finde et job. Dvs. man skal formentlig dokumentere sin jobsoegning ret grundigt og helst ogsaa kunne vise, at man har vaeret indkaldt til jobsamtaler.

Saa laenge man ikke traekker paa de sociale ydelser, saa er man jo ikke til gene for nogen, og derfor er der heller ikke nogen grund til, at man skal udsendes. Man skal hele tiden huske paa, at meningen er, at der skal vaere fri bevaegelighed i EU. Saa de faa begraensninger paa denne, der er indfoert, handler kun om at give landene mulighed for at beskytte sig imod personer, der er til fare for samfundet, eller som udgoer en urimelig byrde for det sociale system. Og det goer man jo ikke, hvis man soeger job og lever af sine opsparede midler.

rgram
Indlæg: 3
Tilmeldt: 17.08.2011 12:03:47

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af rgram » 04.09.2011 20:11:10

Tusind tak for svaret Fundiver

fotosvend
Indlæg: 1
Tilmeldt: 04.09.2011 22:24:12

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af fotosvend » 04.09.2011 23:03:49

OversætFra: Tysk Til: Dansk
Oversæt tekst eller webside
2.4 Einreise und Aufenthalt

2.4.1 Unionsbürger benötigen für die Einreise nach Deutschland kein Visum und für den Auf-enthalt keinen Aufenthaltstitel, § 2 Absatz 4 Satz 1.

2.4.2.1 Für drittstaatsangehörige Familienangehörige verweist § 2 Absatz 4 Satz 2 unter Be-rücksichtigung der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben auf die allgemeinen, für Dritt-staatsangehörige geltenden Regeln zur Visumpflicht. Damit gilt die Regelung zur Vi-sumpflicht gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 des Rates zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenze im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, de-ren Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit sind vom 15. März 2001 (Abl. L 81 S. 1) in der zur Zeit gültigen Fassung, aus der sich die Visumpflicht der Staatsangehörigen bestimmter Staaten ergibt. Die Befreiungstatbestände gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nummer 539/2001 sowie nach den nationalen Regelungen, insbesondere nach der AufenthV, sind bei Erfüllung der jeweiligen tatbestandlichen Voraussetzungen ebenfalls anwendbar. Die Verweisung des § 2 Absatz 4 Satz 2 bezieht sich ausschließlich auf die Regelung der Visumpflichtigkeit. Bei dem Visum handelt es sich um einen nach den materiellen Voraussetzungen des Freizügigkeitsgesetz/EU erteilten Aufenthaltstitel. Dies wird durch die Anmerkung „Familienangehöriger eines Unionsbür-gers/EWR-Bürgers“ im Auflagenfeld des Visumetiketts kenntlich gemacht. Nach § 11 Absatz 1 i. V. m. § 14 Absatz 2 AufenthG ist auch die Erteilung eines Ausnahmevisums an der Grenze möglich (siehe Nummer 11.1.2.1).

2.4.2.2 Im Fall der Visumpflicht gilt diese für die Einreise ungeachtet der Tatsache, dass auf-grund der unmittelbaren Gewährung der Rechte aus dem EGV eine Zurückweisung ohne Visum an der Grenze unverhältnismäßig sein kann. Der EuGH hat in der einschlägi-gen Entscheidung vom 25. Juli 2002 (Rs. C-459/99 – MRAX) festgestellt, dass das vor-herige Visumverfahren zulässig ist. Dabei bedeutet die Visumpflicht für drittstaatsange-hörige Familienangehörige nicht, dass der nach Gemeinschaftsrecht zur Einreise Be-rechtigte in jedem Fall an der Grenze zurückgewiesen oder ihm allein aufgrund einer unerlaubten Einreise oder eines abgelaufenen Visums im Inland die Ausstellung einer Aufenthaltskarte verweigert werden könnte. Unberührt bleibt die Befugnis, ein Ord-nungswidrigkeitsverfahren wegen einer Verletzung der Visumpflicht einzuleiten.

2.4.2.3 Eine Zurückweisung an der Grenze ist nicht völlig ausgeschlossen. Sie ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 25. Juli 2002, Rs. C-459/99, – MRAX) jedoch dann unverhältnismäßig und deshalb untersagt, wenn der Staatsange-hörige des Drittstaates, der mit dem Unionsbürger verheiratet oder aufgrund anderer fa-miliärer Verbundenheit nachzugsberechtigt ist, seine Identität sowie die Ehe bzw. das Verwandtschaftsverhältnis nachweisen kann und es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass er eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit im Sinne des § 6 darstellt. Zum Anwendungsmaßstab der Zurückweisung an der Grenze aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit vgl. Nummer 6. Zur Ausstellung ei-nes Ausnahmevisums nach Freizügigkeitsgesetz/EU an der Grenze siehe Nummer 11.1.2.1.

2.4.3 Sofern ein visumpflichtiger Familienangehöriger eine Aufenthaltskarte als Familienan-gehöriger gemäß Artikel 10 der Freizügigkeitsrichtlinie eines anderen Mitgliedstaates besitzt, entfällt das Visumerfordernis in den Fällen, in denen der Familienangehörige sein Recht auf Begleitung oder auf Nachzug zum Unionsbürger in Anspruch nimmt (§ 2 Absatz 4 Satz 3, § 3 Absatz 1; vgl. Nummer 3.1.1, Artikel 5 Absatz 2 Satz 2 Freizügig-keitsrichtlinie)

2.4.4 Im Fall der Visumpflicht sollen die Auslandsvertretungen alle erforderlichen Vorkeh-rungen treffen, um den Betroffenen die Beschaffung des Visums zu erleichtern. Im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten sind ihre Anträge unverzüglich anzunehmen, zu bearbeiten und zu entscheiden. Ein Zustimmungsverfahren nach § 31 AufenthV findet nicht statt. Die Erläuterungen in Nummer 11.1.2.1 bis 11.1.3.1 gelten im Visumverfah-ren der Auslandsvertretungen entsprechend.

Indtast tekst eller en webadresse til et websted, eller oversæt et dokument.
Annuller
Oversættelse fra Tysk til Dansk

2,4 indrejse og ophold

2.4.1 EU-borgere skal have visum for at indrejse i Tyskland og oprettelse indeholder en opholdstilladelse, § 2, punkt 4, sætning 1

2.4.2.1 For ikke-EU-ansatte medlemmer af familien henviser til § 2, stk 4, sætning 2, idet der tages hensyn til kravene i fællesskabsretten i almindelighed, reglerne for tredjelandsstatsborgere visum. Således regulering af Vi sump lys i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 539/2001 af Rådets fastlæggelse af listen over tredjelande, hvis statsborgere passerer den ydre grænse i besiddelse af et visum skal, og listen over tredjelande, de- Ren statsborgere er fritaget for visumpligt af 15 Marts 2001 (EFT L 81, s. 1) i den aktuelle version, der følger af visumpligt for statsborgere fra visse lande. De fritagelser, der er fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 539/2001 og i overensstemmelse med nationale bestemmelser, især efter AufenthV, er i overensstemmelse med de relevante faktuelle krav også anvendelse. Henvisningen i § 2, stk 4, punktum 2 refererer kun til regulering af Visumpflichtigkeit. Hvornår er det visum Det er et materiale i henhold til kravene i Freedom of Movement lov / EU-opholdstilladelser, der udstedes. Dette vises ved kommentaren "et familiemedlem Unionsbür-gers/EWR-Bürgers" i udgaven inden for visummærkat. I henhold til § 11, stk 1, sammenholdt med § 14 afsnit 2 af ferieområdet og udstedelse af visum ved grænsen undtagelse er mulig (se punkt 11.1.2.1).

2.4.2.2 I tilfælde af visum vil være gyldig for indrejse på trods af, at på grund af den umiddelbare tildeling af rettigheder i henhold til traktaten afslag uden et visum ved grænsen, kan være uforholdsmæssige. EF-Domstolen har de relevante gen i beslutningsprocessen 25. Juli 2002 (sag C-459/99 - MRAX) fandt, at den tidligere visum processen er pre-tilladt. Det betyder, at visumpligt for statsborgere fra tredjelande familiemedlemmer ikke, at EU-lovgivningen om indrejse som uautoriseret under alle omstændigheder, ved grænsen eller ham alene på grund af en ulovlig indrejse eller udløbet visum i landet til at udstede en opholdstilladelse for at blive nægtet. Dette påvirker ikke den magt, en ordens nungswidrigkeitsverfahren indlede en overtrædelse af visumkravet.

2.4.2.3 afvisning ved grænsen ikke er helt udelukket. Det er EF-Domstolen (dom af 25. juli 2002, sag C-459/99 - MRAX), men ude af proportioner og derfor, hvis tredjelandsstatsborgere i den stat, hvor unionsborgeren gift eller på grund af andre FA-Milia obligationsrente er berettiget til at bevise sin identitet og ægteskabeligt samliv eller familieliv, og der er ingen beviser for, at han udgør en trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed i henhold til § 6. At skalere ansøgningen afvises ved grænsen på grund af den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, se nummer 6 Udstillingen er en undtagelse-NES visum til Grænsehindringsforum lov / EU på grænsen se punkt 11.1.2.1.

2.4.3 Hvis en visumpligt, et familiemedlem til en opholdstilladelse som familiemedlemmer inddraget i overensstemmelse med artikel 10 i direktivet om fri bevægelighed har en anden medlemsstat, visumpligt ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor tager familiemedlem hans eller hendes ret til at ledsage eller slutte sig til deres forældre til at unionsborgere påstand (§ 2, stk 4, afsnit 3, § 3, stk 1, som nævnt i punkt 3.1.1 i artikel 5, stk 2, punktum 2 optjent keitsrichtlinie)

2.4.4 I tilfælde af visa til de diplomatiske repræsentation skal træffe alle nødvendige forholdsregler krav, og lette de berørte parter indkøb af visummet. I forbindelse med lokale forhold at godkende deres ansøgninger er umiddelbart redigere og vælge. En godkendelsesprocedure i henhold til § 31 AufenthV ikke forekommer. Forklaringerne i antal 11.1.2.1 til 11.1.3.1 gælder i Visumverfah syrer i henhold til de udenlandske missioner.

xvanducx
Indlæg: 17
Tilmeldt: 02.12.2010 12:35:22

Opdatering

Indlæg af xvanducx » 08.09.2011 08:59:34

Vi har nu søgt og fået bevilget visum til Tyskland i henhold til opholdsdirektivet.

Opdateret: viewtopic.php?f=7&t=6298&start=60#p45497

-----

Forløbet:

Jeg skrev til den lokale tyske ambassade for at få afklaret proceduren.

Dagen efter fik jeg svar, hvori jeg blev henvist til standard proceduren for familiesammenføring i henhold til AufenthaltG – altså den tyske nationale familiesammenføring.

Jeg skrev tilbage og henviste til FreizügG/EU samt Directive 2004/38/EC og bad dem om at undersøge lovgivningen på det område.
7 dage senere fik jeg svar fra Head of Visa Section, som beskrev en noget simplere procedure:
- there is no online application, personal appearance of your spouse is required

-documents:
* valid and signed passport
* attached application form twice
* two biometric passport photos
* marriage certificate, original or certified copy
* Freizügigkeitsbescheinigung, original or certified copy

- there is no fee

- processing time is approx. 15 days
Jeg gik i gang med at forberede de nødvendige dokumenter. Attached application form er ansøgningen for long stay visummet. Jeg fik vielsesattest samt Freizüggigkeitsbescheinigung kopieret og certificeret hos Bürgerbüro i Flensburg, 2 eksemplarer af hver.

På et tidspunkt blev jeg opmærksomme på, at ansøgningen skulle indgives hos det lokale tyske general konsulat og ikke den lokale ambassade. Jeg sendte ovennævnte svar videre til konsulatet og spurgte, om de havde en procedure, der afviger fra det beskrevne. Jeg fik intet svar.

Vi indgav ansøgningen på konsulatet, det skete om morgenen: udskrift af ovennævnte svar, min ægtefælles pas, 2x billede, 2x ansøgning, 1x certificeret kopi af vielsesattest, 1x certificeret kopi af Freizügigkeitsbescheinigung.

Derudover bad man om: en kopi af mit pas, 1x certificeret kopi af vielsesattest, 1x certificeret kopi af Freizügigkeitsbescheinigung.

Medarbejderen der tog imod ansøgningen virkede til at have styr på tingene. Da hun så min nationalitet på ansøgningen bad hun om at se mit pas, hvorefter hun skrev ”freiz” på forsiden af ansøgningen. Hun sagde at de skulle have fat i Ausländerbehörde i forbindelse med behandlingen, men at det vil gå hurtigere end normal uden at give noget konkret tidsmæssig.

Dagen efter, ved middagstid, blev min ægtefælle ringet op af konsulatet, der fortalte at visummet var bevilget og kunne afhentes om 4 dage. Man fortalte også at grunden til at det gik så hurtigt var, at ansøgningen blev behandlet efter opholdsdirektivet.

Vi indgav ansøgning om onsdag, fik besked om visummet var bevilget om torsdag, og kunne afhente visummet om mandag – altså samlet 5 dages behandlingstid.

Vi afhentede og kontrollerede visummet. Der blev returneret til os: 1x certificeret kopi af vielsesattest, 1x certificeret kopi af Freizügigkeitsbescheinigung.

Tysk nationalt visum, multi entry for 90 dage, med følgende tekst: FAMILIEANGEHÖRIGER EINES UNIONSBÜRGER/EWR BÜRGER. AUFENTHALTSANZEIGE NACH EINREISE.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af fundiver199 » 13.09.2011 06:06:21

Dejligt at høre, at det kan lade sig gøre, og mange tak for tilbagemeldingen :D

ASKI
Indlæg: 18
Tilmeldt: 16.09.2011 21:13:05

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af ASKI » 16.09.2011 21:27:20

Kære alle jer

Jeg regner med at melde mig ud af folkeregisteret den og flytte sammen med min mand og bo i Tyskland og dermed søge om familiesammenføring efter EU reglerne..
Jeg er lidt forvirret efter at have læse mange indlæg.. Jeg er nyuddannet og er på dagpenge, så er jeg vel stadig omfattet af eu rettens regler for den fri mobilitet? jeg har fået 3 mdr dagpenge bevilligede.
Mit andet spørgsmål er, hvad der angår opholdkort for min mand i tyskland? Jeg kan læse mig til at, at så skal jeg vel have et arbejde? og det har jeg ikke.
mit 3 spørgsmål er om nogen er jer ved at man kan få udstedt det såkaldte E106, når man er på dagpenge, og blive sygsikret i Tyskland? eller skal jeg købe en forsikring til mig? min mand har rejse forsikring som jeg har købt til ham.. jeg har fået oprettet bank konto i tyskland og har gennem husleje samt el kvitteringer..
kan jeg søge om hans opholdstilladelse i dk uden have søgt om det i tyskland, eller er det en forudsætning at jeg han skal have opholdstilladelse i Tyskland for at kunne få også få det i Danmark.

på forhånd tak for hjælpen..
aski
Senest rettet af ASKI 06.09.2012 08:23:27, rettet i alt 3 gange.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af fundiver199 » 17.09.2011 10:58:26

Det vigtige, når I flytter videre til Danmark, det vil være, at du kan dokumentere din aktive jobsøgning såvel som din fysiske tilstedeværelse i Tyskland. Og I skal også kunne dokumentere din mands fysiske tilstedeværelse, da et af kravene jo er, at I skal have haft et "reelt samliv" i Tyskland. Jævnfør teksten "jeg vil... flytte tilbage til Danmark".

Det er ikke strengt nødvendigt, at du har fået udstedt et registreringsbevis og din mand et opholdskort i Tyskland, og jeg er ret sikker på, at I slet ikke kan få udstedt disse papirer, før du evt. har fundet et job.

På den anden side virker det jo også lidt underligt at være 10 uger i Tyskland og ikke overhovedet meddele jeres tilstedeværelse til de tyske udlændingemyndigheder. Så jeg ville personligt tage hen og besøge udlændingekontoret og prøve at få lov at aflevere ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort, selvom I ikke kan forvente at få dem udstedt, medmindre du faktisk finder et job.

Hvis de så siger til jer, at I må komme igen, når du har fundet et job, jamen så har I da i hvert fald tilkendegivet jeres hensigt om at bo i Tyskland, og gjort hvad I kunne. Og det kan da også være, at I faktisk kan få lov at indgive jeres ansøgninger og dermed få en form for kvittering for det. Hvilket alt andet lige vil være rart at have, når I skal søge i Danmark.

Her ud over vil jeg så sige, at din jobsøgning naturligvis bør være seriøs. Og det vil også sige, at får du faktisk tilbudt et job i Tyskland, så bør du også tage imod det, og så bør I blive boende i Tyskland, indtil du har fundet et andet job i Danmark.

Husk i øvrigt, at du skal aftale det med din danske A-kasse, før du tager afsted til Tyskland. Det er ikke noget, man kan få lov til på efterbevilling.

Endelig må du meget gerne melde tilbage i forum om, hvordan det går, da det helt sikkert vil interessere mange af brugerne. Det er stadig sådan, at der er langt større erfaringer med at udnytte den fri bevægelighed i Sverige end i Tyskland, så konkrete erfaringer med, hvordan tingene fungerer i Tyskland, er nødvendige for, at forum kan udfylde den tiltænkte funktion.

ASKI
Indlæg: 18
Tilmeldt: 16.09.2011 21:13:05

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af ASKI » 17.09.2011 20:58:09

Tak for svaret Fundiver...
Jeg har tænkt mig at tage ned på rådhuset og få mig registeret.. der skal vel at man medbringe sit pas og lejekontrakt, og derefter vil jeg få en kvittering på det. Ligeledes vil jeg også melde mig ind på jobcenteret.. og jeg håber også at finde et arbejde inden for mit fag, så min ansøgninger skal helt klart været målrettet.. MHT fysisk tilværelse har jeg oprette bankkonto og lejet lejligheden gennem en boligforening, dvs. jeg har betalt for el regninger og modtaget diverse kvitteringer.. for at jeg har overtaget lejeligheden.
Jeg vil helt klart holde jer opdateret.. jeg er også selv meget spændt på hvordan det hele tegner sig....
Senest rettet af ASKI 06.09.2012 08:25:27, rettet i alt 1 gang.

LejlaD
Indlæg: 80
Tilmeldt: 24.01.2009 20:02:11

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af LejlaD » 19.09.2011 20:12:47

kære medlemmer, jeg har virkelig brug for jeres hjælp.Jeg har skrevet tidligere at vi forsøger at få familiesammenføring i tyskland, og har en advokat på sagen. fik brev fra min advokat i dag at udlændingestyrelsemn har været hos os og at vi ikke var hjemme at vi slet ikke bor i tyskland. Men det passer slet ikke for de havde sendt 2 mænd fra udlændingestyrelsen for at se om vi bor her og vi var hjemme på det tidspunkt og snakkede med dem. vi ved ikke hvad vi skal gøre. Vi har været her siden 1 marts. hvad er vores muligheder for at flytte tilbage til dk? håberI kan hjælpe, vi har en lille datter på 4 år spiller det ingen rolle?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af fundiver199 » 20.09.2011 06:06:12

Hvis I ikke kan overbevise de tyske myndigheder om, at I bor i Tyskland, så er chancen for at overbevise de danske myndigheder om det nok ikke ret stor. Og under alle omstændigheder kan vi ikke hjælpe jer med en sådan sag her i forum.

Men I kan skrive til ÆUG`s rådgivningsmail og vedhæfte al skriftlig korrespondence. Så er det da muligt, at vi kan hjælpe jer med at styre sagen lidt i den rigtige retning. Men når der i forvejen er en advokat på sagen, burde der jo umiddelbart ikke være meget, som en frivillig rådgivning kan gøre, som advokaten ikke allerede har gjort. I så fald har advokaten jo i hvert fald ikke gjort sit arbejde ordentligt.

LejlaD
Indlæg: 80
Tilmeldt: 24.01.2009 20:02:11

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af LejlaD » 20.09.2011 06:54:55

ok jeg vil prøve at scanne det hele. men hvad er muligheden for at vi kan flytte til sverige?skal min mand så tilbage til hjemlandet først?

mh
Indlæg: 10062
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af mh » 20.09.2011 09:32:15

Hvis I flytter til Sverige for at bruge EU-reglerne, så kan din mand følge med dig. Hvis I vil prøve via de svenske, nationale regler, skal han søge fs fra sit hjemland og vente der, indtil den bevilges. Ventetiden kan være så lang som 9 mdr.

Jeg undrer mig meget over, hvordan US's repræsentanter kan besøge jer i jeres hjem og samtidig hævde at I ikke har et hjem i Tyskland? Bor I bare på et værelse, eller hvad? I Sverige gælder et værelse ikke som selvstændigt lejemål, hvis det samtidig kan være gennemgangsrum, dvs. et værelse må kun have én dør, og lejer skal kunne låse den.
mh

Besvar