Tyskland og retten til fri bevægelse

Her kan du skrive om/søge information om hvorledes du/I kan benytte EU-reglerne til at bo sammen i både Danmark og andre EU-lande, f.eks. Sverige, Norge eller Tyskland.

Redaktører: ZB, AUG Board

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af Kim P. Nyberg » 16.01.2011 10:02:59

En dansk Sydslesviger, som jeg kender og som hjemmevant behersker både tysk og dansk, har lovet mig at kigge på det dokument, som er fremhævet i den indledende post i denne tråd, samt tilhørende retsakter. Hun giver mig derefter et referat af, hvad der står. Dette vil jeg kopiere ind i denne tråd, og så håbe, at det kan være med til at skabe større vished om, hvordan tyskerne egentlig fortolker EU-retten på dette område.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

LejlaD
Indlæg: 80
Tilmeldt: 24.01.2009 20:02:11

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af LejlaD » 16.01.2011 11:02:22

ej tusind tak det vil være rigtig godt med den udskrift, så kan jeg tage det med til auslanderburo, det vil jeg vente på

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af Kim P. Nyberg » 16.01.2011 14:11:02

Nu er det ikke en fuldstændig oversættelse hun laver, men blot et kort referat. Det bliver ikke noget, du kan tage med til Ausländerbüro. Det er mere for at vi kan få at vide, hvorledes tyskerne tolker EU-retten. Derved får vi også vished for, om det bare er damen i Flensburg, der har et personligt horn i siden på danskerne, eller om det er et generelt billede for hele Tyskland.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af Kim P. Nyberg » 16.01.2011 20:48:20

Min bekendte har nu kigget lidt i de tyske dokumenter og hun er nået frem til følgende:

Danmark har opdelt tingene meget skarpt i hvad der er EU-bestemt og hvad der er nationalt bestemt. Tyskerne har derimod lavet en "sammenkogt ret" i samme gryde, som hun udtrykker det. Forstået på den måde, at EU-reglerne er gemt godt væk mellem de nationale regler, hvilket gør det svært for de tyske udlændingemyndigheder generelt at finde hoved og hale i hvad der er hvad, og hvilke rettigheder man har som EU-borger og familiemedlem til denne.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

LejlaD
Indlæg: 80
Tilmeldt: 24.01.2009 20:02:11

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af LejlaD » 17.01.2011 12:42:02

okay, betyder det så egentligt at jeg ikke kan gøre noget ved det? Når de ikke engang selv kender deres regler :(

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af Kim P. Nyberg » 17.01.2011 13:17:43

Det betyder, at du skal sætte dig ualmindeligt godt ind i EU-retten om den fri bevægelighed og du så at du afviser enhver snak om ting, der intet har med EU-retten at gøre.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af fundiver199 » 17.01.2011 15:04:41

@LailaD

Din mand skal have behandlet sin ansøgning skriftligt, d.v.s. han skal aflevere en skiftlig ansøgning + diverse bilag, og herefter skal äusländerbehörde give ham et skriftligt svar på sin ansøgning.

Hvis det var i Danmark, skulle et sådant svar ledsages af både en begrundelse og en klagevejledning, og den tyske forvaltningslov er nok ikke meget anderledes end den danske.

Dette betyder, at det i princippet er helt ligegyldigt, hvad du "får at vide", når du taler med en ansat på äusländerbehörde. Det er det skriftlige svar på din mands skriftlige ansøgning, som er det afgørende. Og det er først i det øjeblik, at det svar er forkert (afslag), at I har et problem og f.eks. får brug for hjælp fra en advokat.

Der kan dog evt. ske det, at äusländerbehörde helt nægter at tage imod din mands ansøgning. Og i så fald skal I alliere jer med en bisidder med det samme f.eks. en advokat eller SOLVIT, som du kan skrive til ved at udfylde kontaktformularen på deres hjemmeside.

Det er lidt vigtigt at forstå, hvad myndighedsafgørelser i det hele taget er. Myndighedsafgørelser er ikke at tale med en sagsbehandler og få dit eller dat at vide (som måske er forkert). Myndighedsafgørelser er som udgangspunkt noget, der foregår skriftligt, med mindre der f.eks. er tale om politiet, som klipper nummerpladerne på en bil her og nu, fordi den er til fare for andre trafikanter.

brøkpensionist
Indlæg: 5
Tilmeldt: 21.01.2010 13:47:52

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af brøkpensionist » 17.01.2011 23:11:44

Hej allesammen,

jeg er den sydslesviger, som Kim bad om at se lidt nærmere på reglerne om indrejse og ophold efter direktiv 2004/38/EF i forhold til den tyske implementering.

Jeg tror, jeg nok var for hurtig med min udmelding om, at det skulle være en sammenkogt ret af national og overnational lovgivning, som blev smidt en gryde, som hverken borgeren eller de tyske myndigheder kan finde hoved og hale i, for Tyskland adskiller denne lov fra sin udlændingelov på samme måde som f.eks. Danmark.

EU-direktivet 2004/38/EF er implenteret i "Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU", som kan findes her:

http://www.aufenthaltstitel.de/freizuegigkeitsgeu.html

§ 2, stk. 4 i loven har følgende ordlyd:

(4) Unionsbürger bedürfen für die Einreise keines Visums und für den Aufenthalt keines Aufenthaltstitels. Familienangehörige, die nicht Unionsbürger sind, bedürfen für die Einreise eines Visums nach den Bestimmungen für Ausländer, für die das Aufenthaltsgesetz gilt, sofern eine Rechtsvorschrift dies vorsieht. Der Besitz einer gültigen Aufenthaltskarte eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union nach Artikel 5 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. EU Nr. L 229 S. 35) entbindet von der Visumpflicht.

Kort sagt siger § 2, stk. 4 i denne lov følgende:

EU-borgere, der vil rejse ind i Tyskland og opholde sig der behøver ingen visum eller opholdstilladelse.

Familiemedlemmer, som ikke er EU-borgere, skal have et visum efter bestemmelserne for udlændinge i "Aufenthaltsgesetz" for at rejse ind i Tyskland, såfremt en lovforskrift bestemmer det.
Besiddelse af et gyldig opholdbevis fra et andet EU/EØS-land efter art. 5, stk. 2 i 2004/38/EF fritager for visumpligten.

Art. 5, stk. 2 i 2004/38/EF har følgende ordlyd:

2. Familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, kan kun pålægges pligt til at
være i besiddelse af et indrejsevisum i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 539/2001 eller i
givet fald den nationale lovgivning. Med henblik på dette direktiv medfører besiddelse af et gyldigt
opholdskort jf. artikel 10, at sådanne familiemedlemmer er fritaget for kravet om visum.

Medlemsstaterne bistår disse personer med henblik på udstedelsen af de nødvendige visa. Disse visa
udstedes så hurtigt så muligt efter en hasteprocedure og er gratis.

brøkpensionist
Indlæg: 5
Tilmeldt: 21.01.2010 13:47:52

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af brøkpensionist » 18.01.2011 01:15:52

Hej igen,

men er man vandrende arbejdstager, så gælder der selvfølgelig andre regler.

LejlaD
Indlæg: 80
Tilmeldt: 24.01.2009 20:02:11

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af LejlaD » 19.01.2011 21:24:21

mange tak for jeres hjælp. Hvis jeg har forstået det rigtigt så skal han hjem og søge? :(

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af Kim P. Nyberg » 19.01.2011 22:04:04

Hvis han allerede ER her på en eller anden form for lovligt ophold (visum, familiesammenføring, greencard eller lignende), skal han lige præcis IKKE tilbage til sit hjemland for at få lov at tage med dig til Tyskland. Essensen i EU-retten er, at medlemslandene netop IKKE må stille et sådant krav, fordi det kunne være en barriere for den fri bevægelighed. I skal derfor bare bide jer fast i bordet og kræve jeres ret. Punktum.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af fundiver199 » 20.01.2011 12:35:55

Jeg er enig med Kim og finder samtidig anledning til at gentage en del af mit tidligere svar. Når Tyskland faktisk har implementeret opholdsdirektivet i tysk lovgivning, så skal man selvfølgelig insistere på, at tysk lovgivning overholdes.
fundiver199 skrev:Der kan dog evt. ske det, at äusländerbehörde helt nægter at tage imod din mands ansøgning. Og i så fald skal I alliere jer med en bisidder med det samme f.eks. en advokat eller SOLVIT, som du kan skrive til ved at udfylde kontaktformularen på deres hjemmeside.

bastian
Indlæg: 22
Tilmeldt: 16.11.2010 19:44:49

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af bastian » 23.01.2011 09:45:43

Jeg har selv lige fået opholdskort til min kone i Hamburg og der var ingen problemer hun havde Shengen visum der var gyldigt og vi have alle papirer iorden
Det tog 2-3 timer så havde hun kortet tyskerne var flinke og spurgte ikke om noget andet om vi havde diverse papirer
MEN TAG EN PERSON MEN DER KAN 100% TYSK MED tyskere kan KUN snakke tysk og hader at folk kommer til deres land med krav uden at de kan sproget
Jeg er selv halv tysker og kender den tyske mentalitet

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2011 13:28:32

Bastian,

Problemet har først og fremmest været på Ausländerbehörde i Flensburg Kommune, hvor det, sådan som jeg har forstået, er en bestemt dame, der tager sig af danskere og deres partnere, når de søger registreringsbevis/opholdskort, og hun skulle efter sigende være noget af en strid madamme.

Som mh skriver i en anden tråd, kunne det derfor anbefales, at man finder på andre steder end lige Flensborg by, at bosætte sig, for eksempel i Harrislee eller Süderlügum/Aventoft. Sidstnævnte ligger få kilometer syd for Tønder. Der er i hvert fald ikke nogen på forum, der har skrevet om problemer i de områder.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Tyskland og retten til fri bevægelse

Indlæg af fundiver199 » 23.01.2011 14:34:52

Men bortset fra det er det helt sikkert et rigtigt godt råd at tage en tysktalende person med, når man skal tale med en tysk myndighed, hvis man ikke selv er så god til tysk.

Nogle af de problemer, som danskere oplever i Tyskland, er helt sikkert af kulturel/sproglig karakter. Så lyt til det velmente og gode råd, som bastian kommer med.

Udover sproget kan man - ud fra mit beskedne kendskab til tysk kultur - også let komme galt afsted, hvis man overskrider de uskrevne tyske normer og regler for høflig opførsel.

Hvis man lægger sig på sinde, at Tyskland er lidt mere formelt og hierakisk opbygget samfund end Danmark, så er man givetvis godt på vej i den rigtige retning.

I Danmark betragtes det f.eks. som ret gammelsdags at tiltale andre med "De", men i Tyskland betragtes det som meget uhøfligt at sige "du" til andre end ens nærmeste venner.

Jeg har set et brev fra et af de forummedlemmer, som havde problemer i Tyskland, til en tysk ambassadør.

Brevet var skrevet på engelsk og startede med "Hi (fornavn)".

Og dermed havde vedkommende allerede i første linie skabt en massiv modvilje imod sig selv og "sikret" sig, at der intet ville blive gjort for at fremme hans kones visumansøgning.

Dette skal ikke ses som en undskyldning for Tysklands sene implementering af opholdsdirketivet, eller hvad folk måtte opleve af dårlig sagsbehandling på tyske ambassader og udlændingekontorer.

Men man kan da lige så godt forsøge at tilpasse sig den lokale kultur i det land, hvor man bo, så man undgår at skabe unødvendig modvilje og dermed ekstra problemer for sig selv.

Besvar