Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Her kan du skrive om/søge information om hvorledes du/I kan benytte EU-reglerne til at bo sammen i både Danmark og andre EU-lande, f.eks. Sverige, Norge eller Tyskland.

Redaktører: ZB, AUG Board

villum
Indlæg: 40
Tilmeldt: 23.03.2010 19:11:32

Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af villum » 10.10.2010 21:10:59

Min kone og jeg bor i Malmø, hvor hun har søgt om ophold efter EU reglerne.

Vi har TO gange modtaget brev fra migrationsverket hvor de udbeder sig mere dokumentation -- i øvrigt alt sammen dokumenter vi sådan set HAVDE med da vi søgte, men som man ikke ville have en kopi af. Så det trækker ud med det opholds kort...

Min kone vil gerne tage et kursus i København, men hun kan vel ikke nu hvor hendes schengen visum udløber? Vil hun have ret til at rejse frem og tilbage over broen når hun får sit opholdskort?

Er der noget vi kan gøre for at give hende mulighed for at rejse til København?

Villum

krikris
Indlæg: 960
Tilmeldt: 10.02.2009 16:54:32
Geografisk sted: denmark

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af krikris » 11.10.2010 06:04:28

Nej hvis din kones opholdkort ikke er kommet og hendes schengen visum er udløbet kan hun ikke lovligt forlade svensk territorium. Når hendes opholdkort kommer har hun fri bevægelighed i Schengen altså også DK, men må kun arbejde i Sverige.

MSH
Indlæg: 273
Tilmeldt: 02.10.2010 12:23:07

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af MSH » 15.10.2010 17:10:53

Her bliver jeg altså lige nødt til at rette på kriskris:

I henhold til EU's Opholdsdirektiv er retten til ophold i et EU land for din hustru udelukkende betinget af hendes ægteskab med DIG (da du jo er EU borger) og ikke af et stykke papir udstedt af nogen myndigheder.

Det vil i praksis sige, at en kvittering for en afleveret ansøgning om opholdskort er nok til at dokumentere, at hun har ret til at befinde sig på en EU-medlemsstat's territorium, inkl. Danmark. Jeg ville dog også medbringe jeres vielsesattest og selvfølgelig hendes pas hvis I skulle rende ind i en emsig politimand.

Vil du I øvrigt ikke lige kort beskrive hvilke former for yderligere dokumentation de svenske myndigheder har krævet af jer? Det ville hjælpe mig meget med en anden sag at vide detaljerne i jeres?

MVH,

MSH.

nannablichfeldt
Indlæg: 45
Tilmeldt: 09.12.2009 19:02:29

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af nannablichfeldt » 18.10.2010 20:26:27

Hej..

Jeg kan se, at villum og hans kones sag minder lidt om vores. Mange af de brugere her fra forum, som sögte samtidig med min mand og jeg, fik opholdskort til deres aegtefaelle efter meget kort tid. Min mand og jeg har om fire dage ventet i praecis 3 maaneder paa opholdskort til min mand i Sverige. Jeg begynder at blive lidt urolig, ikke kun pga. den lange sagsbehandlingstid men ogsaa pga. omstaendighederne om sagen.

1. Da vi ansögte afleverede vi al nödvendig dokumentation, paanaer lönsedler, da jeg först lige var flyttet til Malmö fra Jylland og derfor havde anskaffet mig et nyt arbejde. Vi fik besked paa at eftersende mine lönsedler med posten som de kom, og at vi ville faa besked om hvem vores sagsbehandler var naar der var fundet en.

2. Fra vi ansögte (d. 22. juli) frem til jeg fik min förste lönseddel hörte vi ikke noget fra Migrationsverket, men jeg taenkte ikke videre over det. Da min anden lönseddel saa ankom og vi endnu ikke havde hört noget, besluttede jeg at tage ind paa Migrationsverket for at aflevere lönsedlen personligt og for at finde ud af hvem min mands sagsbehandler var.

3. Ca. to uger efter modtog vi et brev fra sagsbehandleren om at hun gerne ville se mine to sidste lönsedler inden den 11. oktober. Der blev jeg helt forvirret for dem havde hun jo faaet allerede.

For at vaere helt sikker paa at hun ikke traf en afgörelse uden at have mine lönsedler tog jeg endnu en gang paa Migrationsverket da jeg havde faaet min tredje lönseddel den 1. oktober og forlangte at faa en kvittering for de indleverede dokumenter, som jeg saa fik, men senere da vi var kommet hjem var der kun kvitteret for de to förste af de tre lönsedler (saa dumt af mig ikke at tjekke det derinde, ved jeg). Og da min lön först rigtig er gaaet i orden paa den tredje lönseddel og vi stadig sidder og venter paa at modtage et eller andet fra Migrationsverket, er jeg saa ekstremt nervös for at et eller andet er gaaet helt galt med vores sag.:(

Er der nogen der ved noget der maaske kan berolige os lidt og give os fornyet energi og taalmodighed? Nogen der har staaet i en lignende maerkelig situation?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af fundiver199 » 19.10.2010 05:18:40

@Nanna

Slå nu koldt vand i blodet. Det er ikke første gang, at papirer bliver væk i en offentlig forvaltning, eller at en sagsbehandling trækker ud. Som du selv skriver, så kan man gardere sig imod den første situation ved at få en kvittering for afleverede bilag. Eller man kan lave en bilagsliste, som man afleverer sammen med sin ansøgning.

Hvis I opfylder de få og simple betingelser for ret til ophold, så er der jo ikke noget at bekymre sig om. Så får din mand naturligvis sit opholdskort før eller siden, og det er kun et mindre praktisk problem, at han indtil da må dokumentere sine rettigheder på anden vis.

@MSH

Jeg må så desværre også korrigere dig lidt. Det er således rigtigt, at en ægtefælle til en EU-borger har ret til at ledsage eller slutte sig til denne, når EU-borgeren udnytter sin fri bevægelighed i andre EU-lande. Men er ægtefællen fra et visumpligtigt land, så er han/hun forpligtet til at være i besiddelse af et visum. Besiddelse af et opholdskort gør, at visumkravet bortfalder, men en kvittering for ansøgt opholdskort er ikke nok, i hvert fald ikke i Danmark.

I den beskrevne situation har villums kone derfor ret til at ledsage villum på hans eventuelle rejser til Danmark, men først efter at have fået udstedt et visum på den danske ambassade i Stockholm. Og selvstændige rejser til Danmark uden ledsagelse af villum, dem har hun ikke ret til efter opholdsdirektivet. Men hun kan naturligvis som alle andre visumpligtige borgere søge om et visum til Danmark til en selvstændig rejse efter de regler, som er beskrevet i schengenkodekset.

Den beskrevne situation med deltagelse i et kursus i København ville så kræve, at konen opnåede et nationalt begrænset multible entry visum til Danmark efter schengenkodekset. Men dels tvivler jeg på, at man vil være villig til at bevilge et sådant visum, og dels bliver det hele jo alt i alt voldsomt bøvlet. Så det er nok en bedre ide for villum at se, om ikke han kan formå Migrationsverket til at fremskynde deres sagsbehandling en smule, så konen kan få sit opholdskort.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af fundiver199 » 19.10.2010 07:31:57

@Nanna

Som en tilføjelse er det jo klart, at din mand ikke kan få opholdskort på 15 minutter eller 3 dage, når du først efter din flytning til Sverige kan begynde at indsamle den nødvendige dokumentation for, at betingelserne er opfyldt d.v.s. dine lønsedler. Sådan fungerer det også, når folk fra de andre EU-lande flytter til Danmark. Og det er jo bl.a. derfor, at myndighederne har 6 måneder til at udstede registreringsbevis eller opholdskort.

Når en person lige er flyttet til et andet land og i den forbindelse har skiftet job kan man jo ikke vide, om forsørgelseskravet er opfyldt, før man ser, at der faktisk går nogle penge ind på kontoen hver måned. Dem, der får opholdskort meget hurtigt, vil derfor typisk være grænsependlere, der fortsætter i samme job, som de havde, før de flyttede til Sverige.

Og i nogle tilfælde kan en velvillig sagsbehandler måske også stille sig tilfreds med en ansættelseskontrakt. Men det vil dels være meget afhængig af, hvilken sagsbehandler og afdeling af Migrationsverket, der er tale om, og dels vil det nok også være afhængig af, hvad det er for en ansættelseskontrakt, man præsenterer for Migrationsverket.

Er der tale om en funktionærstilling på fuld tid, synes sagsbehandleren måske ikke, at der er behov for også at se lønsedler, hvorimod vurderingen måske er anderledes, hvis man er ansat som timelønnet afløser i Netto eller Bilka.

Men det betyder jo ikke, at der er nogen, der forfølger en, hvis det sidste er tilfældet, eller at ens ægtefælle ikke har ret til ophold, hvis det timelønnede afløserarbejde faktisk giver en indtægt, man kan leve af. Det betyder bare, at man må være lidt mere tålmodig og give myndighederne tid til at udføre den kontrol, som de er forpligtet til at udføre.

At du bliver bedt om papirer, som du allerede har fremsendt, kan også skyldes noget så simpelt som, at din sagsbehandler har sendt dig et standardbrev uden at give sig tid til at overveje, om der måske skulle rettes lidt i teksten i det.

Den slags sker også, og det er selvfølgelig dårlig sagsbehandling. Men igen er det ikke udtryk for, at nogen forfølger jer, og man må også have en vis forståelse for, at den slags sjuskefejl kan opstå i et miljø, hvor de ansatte presses til et meget højt arbejdstempo.

MSH
Indlæg: 273
Tilmeldt: 02.10.2010 12:23:07

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af MSH » 20.10.2010 20:51:37

Hej Fundiver :)

Et er, hvordan DK administrerer Opholddirektivet, et andet er, hvad der rent faktisk STÅR i samme direktiv.

Artikel 5, stk.4:

"4. Hvis unionsborgeren eller et familiemedlem, som ikke er statsborger i en medlemsstat, ikke er
i besiddelse af de krævede rejsedokumenter eller de eventuelt krævede visa, giver den berørte medlemsstat
disse personer enhver rimelig mulighed for inden for en rimelig frist at opnå eller fremskaffe
de nødvendige dokumenter, eller få bekræftet eller på anden måde godtgjort, at de er omfattet
af retten til fri bevægelighed og ophold, inden der træffes afgørelse om tilbagesendelse."

Som jeg læser dette betyder det i praksis, at hvis en ægtefælle til en unionsborger, som ledsager denne ikke har et visum, men kan fremvise en vielsesattest, der jo bekræfter at vedkommende ER dækket af retten til fri bevægelighed, så skal de lukkes ind.

Jeg ved jo godt, at det ikke altid fungerer sådan, men de fleste grænsepolitifolk er bekendt med Schengenlandenes håndbog for grænsevagter, hvori dette også er specificeret som opridset ovenfor.

Det korte af det lange er, at de ikke gør noget ulovligt, når de rejser inden for EU, da deres ret til fri bevægelighed ikke er afhængigt af noget dokument, men derimod ægtemandens unionsborgerskab.

Hvis de mod forventning skulle blive 'taget til fange' mens de krydser 'grænsen' mellem Sverige og Danmark, så tror jeg ikke der sker ret meget. Ingen mister i hvert fald retten til ophold i Sverige eller bliver udvist af EU på baggrund af dette, det er helt sikkert.

Men selvfølgelig er det da klogest at henvende sig igen til Migrationsverket og bede om en hurtig sagsbehandling.

MVH,

MSH.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af fundiver199 » 21.10.2010 07:21:35

Det er rigtigt, at konsekvensen af at blive "snuppet" i en evt. kontrol i Øresundstoget næppe er andet end, at man bliver returneret til Sverige, og i værste fald får man måske en mindre bødestraf oven i hatten.

Stadig er det dog sådan, at et familiemedlem, som ikke selv er EU-borger, kun har ret til fri bevægelighed i den udstrækning denne anvendes til at ledsage eller slutte sig til EU-borgeren.

Og det er jo ikke tilfældet, hvis EU-borgeren bor i Sverige og familiemedlemmet rejser alene til Danmark. Konsekvensen af artikel 5 stk 4 er derfor ikke, at en 3. lands borger bosat i Sverige lovligt kan pendle til Danmark uden hverken opholdskort eller visum.

Konsekvensen er i stedet, at Sverige ikke må tvinge vedkommende til at rejse tilbage til sit hjemland, hvis han/hun søger om opholdskort, bare fordi han/hun er rejst ind i Sverige uden gyldigt visum.

En situation som i øvrigt jævnligt opstår, når folk har været i Danmark på processuelt ophold og efter et afslag skynder sig at flytte til Sverige sammen med deres danske ægtefælle.

I den situation skal Migrationsverket give parret enhver rimelig mulighed for at godtgøre, at de er omfattet af retten til fri bevægelighed og må ikke bare udvise 3. lands borgeren til sit hjemland alene med den begrundelse, at 3. lands borgeren er indrejst i Sverige uden det krævede visum. Og sådan fungerer det også i praksis.

Konsekvensen af artikel 5 stk 4 er også, at afviste asylansøgere og illegale indvandrere også bliver omfattet af retten til ophold, hvis de gifter sig med en EU-borger, som udnytter retten til fri bevægelighed i det pågældende land. Det var bl.a. det, som EF-domstolen fastslog i Metocksagen, hvor domstolen bl.a. sagde, at de pågældende personers overtrædelse af immigrationsreglerne i Irland ikke påvirkede deres ret til ophold men alene kunne medføre en proportional straf i form af f.eks. bøde eller fængsel.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af fundiver199 » 21.10.2010 07:37:07

Som en tilføjelse er artikel 5 stk 4 derfor ikke til hinder for, at Danmark kan returnere en person, som pågribes alene i Øresundstoget uden visum eller opholdskort, til det land, hvor pågældende udnytter retten til fri bevægelighed nemlig Sverige.

Derimod kan Danmark ikke lovligt returnere en person uden visum eller opholdstilladelse, hvis denne pågribes i Øresundstoget sammen med sin svenske ægtefælle, og parret oplyser, at det er deres hensigt at udnytte retten til fri bevægelighed i Danmark.

I den situation skal Danmark give parret rimelig mulighed for at dokumentere deres rettigheder ved f.eks. at fremvise vielsesattest og så videre.

MSH
Indlæg: 273
Tilmeldt: 02.10.2010 12:23:07

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af MSH » 21.10.2010 18:31:01

Fundiver: jeg tror ikke jeg udtrykte mig helt klart før: selvfølgelig gælder retten til fri bevægelighed kun i følgeskab med EU ægtefællen. Jeg beklager evt. misforståelser i den forb. :-)

villum
Indlæg: 40
Tilmeldt: 23.03.2010 19:11:32

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af villum » 22.10.2010 10:46:50

MSH - migrationsverket har bedt os om følgende dokumentation:

Første gang bad de om en kopi af mit pas, da de havde glemt at tage en kopi af det da vi søgte. Anden gang bad de om mine lønsedler, dokumention for rejse til KBH (hvor jeg arbejder) samt leje kontrakt på vores lejlighed i Sverige.

Det er vi rimeligt trætte af da vi faktisk havde alle dokumenterne med da vi søgte - den klovn der tog imod ansøgning mente bare ikke de var interessante. Jeg stak f.eks min opgørelse fra øresundsbroen helt op i hovedet på ham og spurgte om han nu også var 100% sikker på han ikke ville have den... det ville han ikke.

Jeg har ringet til migrationsverket og høfligt forklaret situationen og spurgt om de kunne gøre noget for at fremskynde sagen, men har fået nej. De kan heller ikke sige noget som helst om hvor lang sagsbehandlingstiden er.

Dårlig sagsbehandling.

villum
Indlæg: 40
Tilmeldt: 23.03.2010 19:11:32

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af villum » 22.10.2010 10:56:08

Tak for de mange svar.

Jeg tolker jer lidt derhen ad at det måske ikke er en god ide at min kone ligger og rejser til Købehavn alene hver dag for at gå på kursus, men at vi nok godt kan snige os til at tage en tur sammen nu og da, så længe vi har hele "sagsmappen" med.

Jeg er ikke helt klar på om det egentlig er lovligt, men det forekommer mig ikke at de eventuelle konskvenser er så alvorlige. Især hæfter jeg mig ved at det ikke burde have nogen indflydelse på retten til at søge i ophold DK fremover og at det under ingen omstændigheder kan føre til at min kone bliver udvist til sit hjemland.

Jeg håber det er rigtigt forstået?

MSH
Indlæg: 273
Tilmeldt: 02.10.2010 12:23:07

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af MSH » 22.10.2010 13:18:41

Villum:

Hmmmmmm... det du nævner omkring dokumentation for rejse til DK står IKKE på Migrationsverkets hjemmeside over krævet dokumentation (da det heller ikke er lovligt at bede om).

Det kunne lyde som om, at også svenskerne nu har fået svært ved at læse Opholdsdirektivet indenad, formodentligt efter uofficielt pres fra den danske regering.

Nej, I begår IKKE nogen ulovligheder ved at rejse frem og tilbage mellem DK og SE, så længe er sammen og har pas og vielsesattest med. Medbring evt. også en kopi af Opholdsdirektivet:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 123:DA:PDF

Den relevante artikel er art. 5, stk 4.

MVH,
MSH

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af fundiver199 » 22.10.2010 14:04:24

MSH skrev:Nej, I begår IKKE nogen ulovligheder ved at rejse frem og tilbage mellem DK og SE, så længe er sammen og har pas og vielsesattest med. Medbring evt. også en kopi af Opholdsdirektivet:
Desværre må jeg igen korrigere MSH en lille smule. Jo det er ulovligt for en visumpligtig 3. lands borger at rejse til et EU-land uden gyldigt visum eller et opholdskort / opholdstilladelse, der fritager den pågældende fra visumkravet.

Hvad opholdsdirektivet siger er alene, at en sådan lovovertrædelse ikke påvirker de rettigheder, som vedkommende måtte have efter direktivet som følge af sin tilknytning til EU-borgeren.

Lovovertrædelsen må derfor hverken medføre, at vedkommende nægtes ret til ophold, eller at vedkommende tvangsudvises til sit hjemland uden forinden at have fået en rimelig mulighed for at dokumentere sin ret til indrejse og ophold på anden måde end ved at være i besiddelse af et visum.

Men lovovertrædelsen kan stadig straffes f.eks. med bøde, hæfte eller fængsel afhængig af dens grovhed. Så som udgangspunkt er det ikke nogen god idè, at villums kone rejser til Danmark, før hun har fået enten et svensk opholdskort eller et dansk visum. Men hvis parret ønsker at tage chancen ud fra det synspunkt, at risikoen for at blive "snuppet" er ringe, og gevinsterne ved rejsen store, så er det jo op til dem.

http://eur-lex.europa.eu/pri/da/oj/dat/ ... 350048.pdf

Artikel 5

Ret til indrejse

1. Uden at dette berører de bestemmelser for rejsedokumenter, der gælder ved national grænsekontrol, giver medlemsstaterne unionsborgere, der er i besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas, ret til at indrejse på deres område, og giver familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, ret til at indrejse på deres område, hvis de er i besiddelse af et gyldigt pas. Unionsborgere kan ikke pålægges visumpligt eller en lignende forpligtelse ved indrejse.

2. Familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, kan kun pålægges pligt til at være i besiddelse af et indrejsevisum i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 539/2001 eller i givet fald den nationale lovgivning. Med henblik på dette direktiv medfører besiddelse af et gyldigt opholdskort jf. artikel 10, at sådanne familiemedlemmer er fritaget for kravet om visum.

skaanebo
Indlæg: 11557
Tilmeldt: 09.06.2007 19:00:10

Re: Opholdskort trækker ud - mulighed for at rejse til DK

Indlæg af skaanebo » 22.10.2010 14:16:52

[quote="MSH"]Villum:

Hmmmmmm... det du nævner omkring dokumentation for rejse til DK står IKKE på Migrationsverkets hjemmeside over krævet dokumentation (da det heller ikke er lovligt at bede om). [/quote="MSH"]

Det er da fuldt lovligt for Migrationsverket at undersøge, om I vitterligt bor i Malmö, og der ikke er tale om en proformaflytning. Desuden er det fuldt lovligt for Migrationsverket at undersøge jeres økonomi, herunder hvad det koster at pendle til et arbejde over grænsen.

Besvar