Kontanthjælp el. starthjælp?

Her kan du skrive om/søge information om hvorledes du/I kan benytte EU-reglerne til at bo sammen i både Danmark og andre EU-lande, f.eks. Sverige, Norge eller Tyskland.

Redaktører: ZB, AUG Board

Sahin58
Indlæg: 56
Tilmeldt: 09.09.2009 10:12:22

Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af Sahin58 » 10.05.2010 12:29:55

Hejsa!
Jeg har været arbejdstager i Sverige, min mand har fået sit opholdkort i Se og i DK.
Pga. for lidt indtægt har vi søgt om supplerende kontanthjælp men har fået bevilget starthjælp istedet, fordi jeg har været i udlandet i mere end 12 mdr i de seneste 8 år.
Der står også i brevet, at når jeg har arbejdet 10 uger i gennemsnit 12 timer pr uge, kan jeg have en status som arbejdstager, og kan dermed få bevilget kontanthjælp.
Har dette noget at gøre med, at jeg er blevet EU-borger efter turen til Sverige??

Et andet sp. er at der nu er gået ca. 3½uger, siden vi sendte stamkortet til udlændingeservice, men vi har ikke fået det originale opholdkort endnu.
Hvor lang tid tog det for jer, at modtage det?

mh
Indlæg: 10186
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af mh » 10.05.2010 13:37:07

Nej, det er fordi du ikke er EU-borger i aktivlovens forstand (jeg går ud fra at du er dansk statsborger).

Udlændinge fra Norden og EU kan modtage kontanthjælp, når de ankommer til Danmark, hvis de opfylder en række betingelser:
Udlændinge (fra Norden og EU), kan få kontanthjælp, når de:
- ikke kan forsørge sig selv
- er tilmeldt som ledig i det jobcenter
- benytter sig af de aktiveringstilbud, der tilbydes.

Aktivloven § 11. Stk. 6: Kravet om, at ansøgeren skal have opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og kravet om ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen.

Det betyder, at hvis du fx havde skiftet statsborgerskab til svensk, mens du boede i Sverige (du skulle have boet der mindst 2 år), så ville du kunne have fået kontanthjælp.

Du kan læse her, at du ikke er ene om problemet: http://www.information.dk/192244 :(
mh
Rådgiver for ÆUG

skaanebo
Indlæg: 11670
Tilmeldt: 09.06.2007 19:00:10

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af skaanebo » 10.05.2010 13:54:19

Af nysgerrighed: arbejdede du i Sverige eller i Danmark, da du boede i Sverige?

Hvis du arbejdede i Danmark under hele perioden, mener jeg, der findes en undtagelse, så du sidestilles med at have boet i Danmark, fordi du har haft job i Danmark, mens du boede i Sverige. Men reglerne er kringlede

Sahin58
Indlæg: 56
Tilmeldt: 09.09.2009 10:12:22

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af Sahin58 » 10.05.2010 14:09:56

nej, jeg var arbejdstager i sverige...

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af fundiver199 » 10.05.2010 15:45:04

Danmark betragter dig ikke som arbejdstager, før du også har arbejdet i Danmark efter din tilbagevenden hertil. Heraf kravet om, at du skal arbejde i Danmark i mindst 10-12 timer om ugen i mindst 10 uger.

En gruppe danske borgere har for nylig klaget til EU-kommissionen over, at danske statsborgere, som har boet i andre medlemslande, i situationer som denne tilbydes starthjælp og ikke bistandshjælp.

Det er juridisk set noget vældig kompliceret noget, som handler om mange forskellige domme ved EF-domstolen, direktiver, traktater og hvad ved jeg. Får de medhold i deres klage, så vil de danske regler til den tid blive lavet om.

Men indtil da er de altså, som de er, så du må prøve at finde dig et job, hvis I gerne vil have nogen flere penge at leve af.

I det mindste kan du da glæde dig over, at din mands opholdstilladelse ikke er i fare, da der i jeres situation ikke må stilles nogen form for forsørgelseskrav p.g.a. EF-domstolens kendelse i Eindsagen.

Så I er allerede vældig godt stillet i forhold til alle mulige andre par, hvor den udenlandske part slet ikke kan få eller beholde en opholdstilladelse, hvis danskeren beder om sociale ydelser.

Sahin58
Indlæg: 56
Tilmeldt: 09.09.2009 10:12:22

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af Sahin58 » 11.05.2010 07:44:58

Tak for svarene.
Ja, det er jeg klar over, og self. glad for :)
Kan du evt. give et link til, hvor jeg kan se denne regel om at skulle arbejde 10 uger i ca. 12 timer pr uge, for at kunne betragtes som arbejdstager i DK?
Er det mon på nyidanmark.dk jeg kan finde det???

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af fundiver199 » 11.05.2010 23:49:03

Der er tale om den helt generelle definition af arbejdstagerbegrebet, som den er blevet defineret via et hav af kendelser fra EF-domstolen gennem de sidste 50 år. Alle disse domme kan du da godt sætte dig ned og læse, hvis du har lyst. Men ærlig talt var det nok mere fornuftigt, om du i stedet brugte tiden på at læse nogen stillingannoncer og skrive nogle jobansøgninger.

Nedenstående tekst fra nyidanmark illustrerer vist udmærket, hvor kompliceret dette emne er:

..................


"Hvornår betragtes en EU/EØS-statsborger som arbejdstager i EU-rettens forstand?
Det beror på en konkret vurdering af den enkelte sags faktiske omstændigheder, om en EU/EØS-statsborger, herunder en dansk statsborger kan betragtes som arbejdstager i EU-rettens forstand. Det er afgørende, om der er tale om udøvelsen af faktisk og reel beskæftigelse. Beskæftigelse, der fremstår som et rent marginalt supplement, er således udelukket fra anvendelsesområdet.

Det er derfor normalt en betingelse, at der har været tale om beskæftigelse i minimum 10-12 timer ugentligt. Betingelsen om, at der normalt skal foreligge 10-12 timers ugentlig beskæftigelse, er baseret på EU-domstolens restpraksis, jf. EU-domstolens dom i Kempf (sag C-139/85) og Megner og Scheffel (sag C-444/93).

I den førstnævnte sag var der tale om en beskæftigelse på 12 timer ugentligt, og i den sidstnævnte sag har EU-domstolen slået fast, at en lønnet beskæftigelse, hvorved arbejdstiden normalt ikke overstiger 18, 12 eller endog 10 timer ugentligt, ikke udelukker, at den person, der udøver den, anses for arbejdstager i EU-rettens forstand.

EU-domstolen har i dommen Genc (sag C-14/09) fastslået, at kriterier såsom ret til betalt ferie, løn under sygdom, arbejdsforholdets tidsmæssige udstrækning, samt om man er dækket af en overenskomst, skal indgå i den samlede konkrete vurdering af, om et arbejdsforhold, hvor det ugentlige timetal ikke overstiger 10-12 timer, er reelt og faktisk. I den konkrete sag var der tale om 5,5 timers ugentlig beskæftigelse.

EU-domstolen tog ikke stilling til, om en ugentlig arbejdstid på 5,5 timer var tilstrækkelig til at være omfattet af arbejdstagerbegrebet, eller om der var tale om beskæftigelse af rent marginal karakter, da det blev overladt til medlemsstaten at foretage denne vurdering.

Der kan ikke ved vurderingen fastsættes en nedre grænse for, hvor længe arbejdsforholdet skal have varet.


EF-domstolen har i dommen Franca Ninni-Orasche (sag C-413/01) fastslået, at en tidsbegrænset kontrakt på 10 ugers arbejde var tilstrækkelig til, at der var tale om en arbejdstager i EU-rettens forstand. Sagen vedrørte uddannelsesstøtteområdet, og der blev på baggrund heraf udstedt en vejledning til kommunerne for, hvornår en person skal anses som arbejdstager. Vejledningen vedrører ansættelsesforhold, der på forhånd er aftalt til at have en kort varighed. I vejledningen er fastsat en tidsgrænse på 10 uger i sådanne sager. Det understreges dog, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en konkret vurdering.


Der skal således altid foretages en konkret og individuel vurdering af hver enkelt sag, og EF-domstolens 10-ugers grænse i Ninni-Orasche-dommen kan således alene anses for at være et eksempel på en sag, hvor et arbejde af 10 ugers varighed ansås for tilstrækkeligt.


En EU/EØS-statsborger, som har en tidsubegrænset ansættelse, men som ophører med arbejdet efter mindre end 10 uger vil efter omstændighederne kunne opfylde betingelserne for at være arbejdstager i EU-rettens forstand, ligesom en person, der har arbejdet mere end 10 uger, ikke altid vil opfylde betingelserne, f.eks. fordi der ikke er tale om reelt arbejde"

DLK58
Indlæg: 74
Tilmeldt: 25.09.2009 23:56:07
Geografisk sted: DANMARK

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af DLK58 » 12.05.2010 15:15:47

Hej..

Jeg har også et spm. om Startshjælp/Kontanthjælp?
Vis vi søger om startshjælp til min mand, ville det have en betydning for hans opholdskort, eller om det vil skade efter 5 år når vi søger permanent ophold??

Og Sahin58:
Det tager ca. 1 måned så modtager man den rigtige opholdskortet. :)
TüRKiYE - - - FENER BAHCE

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af fundiver199 » 12.05.2010 15:45:33

Det kommer an på, om du boede i det andet EU-land som arbejdstager eller ej. Hvis din mand har fået opholdskort, så står der givetvis i det ledsagende brev, om opholdskortet er betinget af, at du kan forsørge ham.

Er der stillet et sådant forsørgelseskrav (fordi du ikke var arbejdstager i det andet EU-land), så kan din mands opholdskort blive inddraget igen, hvis man vurderer, at han er en "urimelig byrde" for det danske samfund.

Men er der ikke stillet et forsørgelseskrav til dig, så har det ingen betydning for hans ret til ophold i Danmark, om han modtager starthjælp eller andre sociale ydelser.

Men er jeres økonomi virkelig så dårlig, at din mand kunne være berettiget til at modtage starthjælp? Det kræver jo, at I ikke har nogen penge i banken, og at jeres samlede månedlige indtægt er mindre end cirka 10.000 kroner før skat.

DLK58
Indlæg: 74
Tilmeldt: 25.09.2009 23:56:07
Geografisk sted: DANMARK

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af DLK58 » 12.05.2010 19:17:51

Jeg var arbejdstager i Sverige.

Jeg går i skole nu, og modtager kun SU indeboenne.
Min mand går til Sprog Skole.
OG her fortiden er det svært at finde et deltids job.
TüRKiYE - - - FENER BAHCE

Sahin58
Indlæg: 56
Tilmeldt: 09.09.2009 10:12:22

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af Sahin58 » 21.05.2010 08:38:26

Jo, jeg er i fuld gang med at søge jobs, men det er nu også lidt svært at FÅ et når man er gravid i 6. måned. Så, så nem er det nu heller ikke for een i min situation.
Jeg har alligevel været heldig og fundet et afløser-job, samtidig med at jeg arbejder som deltidskasseass. et andet sted.
Har haft ringet til min sagsbehandler i kommunen i dag. Hun mener, at jeg skal arbejde på det samme arbejdsplads i 10 uger, 10-12 timer pr uge, og ikke to forskellige arbejdsplads, for at kunne betragtes som en arbejdstager. Kan det virkelig passe??
Nu gik jeg rundt og troede at jeg allerede havde fået den status?
Er det mig eller min sagsbehandler der er galt på den?

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af Kim P. Nyberg » 21.05.2010 18:24:59

Den klage til EU-Kommisionen, som fundiver henviser til ovenfor, kan læses i sin helhed på følgende hjemmeside:

www.eu-borger-rettigheder.dk

Jeg kan fortælle, at klagen desværre ikke er kommet afsted endnu. En person i den helt centrale gruppe omkring klagen, har været en tur omkring hospitalet, og har gennemgået en kompliceret operation. Vedkommendes mobilitet er derfor stærkt hæmmet i øjeblikket, men så snart vedkommende er klar igen, ryger klagen afsted.

Klagen er delt i to. Den ene handler om hvorvidt danske myndigheder må tilbyde den lave starthjælp i stedet for kontanthjælp til EU-borgere, der flytter til Danmark uden arbejde på hånden. Den anden del handler om begrebet brøkpension.

Sidstnævnte må jeg dog sige, at jeg ikke tror så meget på længere efter at have læst en række svar i en konkret sag fra Beskæftigelsesministeriet, EU-Kommisionens tjenestegrene og EUs Ombudsmandsinstitution. De siger nemlig samstemmende, at Danmark ikke gør noget som helst forkert vedrørende administrationen af brøkpension generelt.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af Kim P. Nyberg » 21.05.2010 18:28:00

Sahin,

Reglerne siger mig bekendt intet om, at timerne kun må optjenes hos én arbejdsgiver. Der står bare, at man skal have optjent et vist antal timer i løbet af 10 uger.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Sahin58
Indlæg: 56
Tilmeldt: 09.09.2009 10:12:22

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af Sahin58 » 21.05.2010 22:21:34

Hva mon jeg kan gøre hvis sagsbehandleren hænger ved sin forståelse af regelen??

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Kontanthjælp el. starthjælp?

Indlæg af Kim P. Nyberg » 21.05.2010 22:44:05

Så beder man vedkommende dokumenterer det. Helst ved, at vedkommende skriver et brev til dig (ikke e-mail), hvor vedkommende henviser til et juridisk dokument. Derefter kan du via nettet eller på biblioteket krydstjekke sagsbehandlerens påstand.

Sørg også for, at dit eget hjemmearbejde er i orden inden du forsøger at modbevise sagsbehandlerens argumenter og dokumentation. På bibliotekernes hylder kan du under nummer 32 og 34 i fagbiblioteket finde bunkevis af litteratur om EU-retten på alverdens områder.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Besvar