fængselsophold og permanent ophold i sverige

Her kan du skrive om/søge information om hvorledes du/I kan benytte EU-reglerne til at bo sammen i både Danmark og andre EU-lande, f.eks. Sverige, Norge eller Tyskland.

Redaktører: ZB, AUG Board

hayatiha
Indlæg: 103
Tilmeldt: 28.02.2009 22:59:52

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af hayatiha » 29.10.2009 14:00:44

Ja det forstod jeg også sådan..har så lige et sprøgsmål vedr skilsmisse..Kan man godt blive skilt men man sidder i fængslet? hvis man skilles ved en dom og min mand skal møde i retten fx?kan man få udgang til det???

skaanebo
Indlæg: 11670
Tilmeldt: 09.06.2007 19:00:10

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af skaanebo » 29.10.2009 14:10:04

Ja, du kan sagtens lade dig skille, mens din mand er i fængsel. Og hvis han er indkaldt til retten, vil han vel kunne få tilladelse til at møde op der.

hayatiha
Indlæg: 103
Tilmeldt: 28.02.2009 22:59:52

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af hayatiha » 29.10.2009 15:04:18

hvordan er hans rettigheder så kan han så mens han sidder inde? kan han sige, at han ikke vil møde op til retsmøder evt for at forhale processen, hvis han ikke vil skilles fx?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af fundiver199 » 29.10.2009 15:35:29

I Danmark er en betingelse for tildeling af statsborgerskab, at man forinden har opnået permanent opholdstilladelse. Og hvis noget lignende gælder i Sverige, så er det kun de statsløse, der er kommet til Sverige på anden måde end via EU-reglerne, der kan gøre sig håb om at blive svenske statsborgere efter 4 år. Da opnåelse af permanent opholdskort for familiemedlemmer til EU-borgere altså tager 5 år, hvilket så bliver den begrænsende faktor.

I den konkret sag vil det ikke være muligt for Hayatihahs mand at blive svensk statsborger efter hverken 4 eller 5 år, da han også skal have holdt sig fri af kriminalitet i 5 år, før han kan gøre sig håb om at blive svensk statsborger.

Det bedste, han kan håbe på, er derfor at få et permanent opholdskort efter 5 år, hvis han til den tid kan dokumentere, at han kan forsørge sig selv uden at blive ”en urimelig byrde” for det svenske samfund.

Dette stadig under den forudsætning at parret bliver skilt.

Malmöherewecome
Indlæg: 170
Tilmeldt: 14.06.2007 13:32:48

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af Malmöherewecome » 07.11.2009 21:55:19

"Hvis I har været gift i mindst 3 år og har boet i Sverige i de sidste 12 måneder eller mere, så kan han bevare sit midlertidige opholdskort, selvom I bliver skilt. "

Har du dokumentation for denne påstand?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af fundiver199 » 08.11.2009 06:37:46

Retten til fri bevægelighed i EU er beskrevet i Opholdsdirektivet:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 123:DA:PDF

Artikel 13
Bevarelse af familiemedlemmers ret til ophold i tilfælde af skilsmisse
eller omstødelse af ægteskabet eller det registrerede partnerskabs ophør


1. Unionsborgeres skilsmisse, omstødelse af ægteskab, eller ophør af den pågældendes registrerede partnerskab som omhandlet i artikel 2, nr. 2, litra b), berører ikke retten til ophold for familiemedlemmer til unionsborgere, der er statsborgere i en medlemsstat, jf. dog andet afsnit.

Før de pågældende personer opnår ret til tidsubegrænset ophold, skal de dog opfylde betingelserne i artikel 7, stk. 1, litra a), b), c) eller d).

2. Skilsmisse, omstødelse af ægteskabet eller ophør af det registrerede partnerskab som omhandlet i artikel 2, nr. 2, litra b), betyder ikke, at familiemedlemmer til unionsborgere, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, mister deres ret til ophold, jf. dog andet afsnit:

a) hvis ægteskabet eller det registrerede partnerskab ved begyndelsen af proceduren til skilsmisse eller omstødelse eller ophør af det registrerede partnerskab som omhandlet i artikel 2, nr. 2, litra b), har varet i mindst tre år, heraf mindst ét år i værtsmedlemsstaten

b) hvis forældremyndigheden til unionsborgerens børn er overdraget en ægtefælle eller en partner, der ikke er statsborger i en medlemsstat, efter aftale mellem ægtefællerne eller partnerne som omhandlet i artikel 2, nr. 2, litra b), eller ved en retsafgørelse

c) hvis der foreligger en særlig vanskelig situation, og ægtefællen eller partneren f.eks. har været udsat for vold i hjemmet, mens ægteskabet eller det registrerede partnerskab stadig bestod, eller

d) hvis den ægtefælle eller partner, der ikke er statsborger i en medlemsstat, efter aftale mellem ægtefællerne eller partnerne som omhandlet i artikel 2, nr. 2, litra b), eller ved en retsafgørelse er tilkendt ret til samvær med et mindreårigt barn, og retten har fundet, at samværet skal finde sted i medlemsstaten, så længe dette samvær skønnes at være nødvendigt.

Før de pågældende personer opnår ret til tidsubegrænset ophold, er deres ret til ophold fortsat betinget af, at de kan godtgøre, at de er arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, eller at de råder over tilstrækkelige midler til sig selv og deres familiemedlemmer, således at deres ophold ikke bliver en byrde for værtsmedlemsstatens sociale system, og at de har en sygeforsikring i værtsmedlemsstaten, der dækker alle risici, eller at de i værtsmedlemsstaten har status som familiemedlem til en person, der opfylder disse krav. "Tilstrækkelige midler" er defineret i artikel 8, stk. 4.

Sådanne familiemedlemmers ret til ophold bevares udelukkende på et personligt grundlag.

Malmöherewecome
Indlæg: 170
Tilmeldt: 14.06.2007 13:32:48

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af Malmöherewecome » 03.12.2009 23:54:27

Tak for svaret, det er meget rart at vide, at hvis det skulle gå galt i ens forhold, så behøver man ikke være sammen de 5 år, men kan altså lade sig skille efter 3 år. Nu håber jeg da at mit forhold er permanent, men man ved jo aldrig :wink:

Besvar