fængselsophold og permanent ophold i sverige

Her kan du skrive om/søge information om hvorledes du/I kan benytte EU-reglerne til at bo sammen i både Danmark og andre EU-lande, f.eks. Sverige, Norge eller Tyskland.

Redaktører: ZB, AUG Board

hayatiha
Indlæg: 103
Tilmeldt: 28.02.2009 22:59:52

fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af hayatiha » 27.10.2009 22:54:27

Min mand er fængslet i 7 mdr og i den tid han er inde vil han gerne søge permanent opholdstilaldelse i sverige efter 4 års ægteskab med mig, jeg påtænker at lade mig skille fra ham, mens han er fængslet og hvordan vil han være stillet mht til hans fremtidige situation i sverige hvis jeg lader mig skille fra ham efter 4 års ægteskab? vil han blive nægtet ophold i sverige og skal rejse ud af landet når han kommer ud? da vi ikke længere er gift men ved at blive skilt?? (han er statsløs palæstinenser.

skaanebo
Indlæg: 11673
Tilmeldt: 09.06.2007 19:00:10

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af skaanebo » 27.10.2009 23:10:25

Han vil givetvis ikke kunne få svensk statsborgerskab efter blot 4 år, når han er dømt for noget kriminelt. Man får karantæne, når man har begået noget kriminelt - det kan du selv læse mere om på Migrationsverkets hjemmeside, www.migrationsverket.se.

Hvis I skilles afhænger hans mulighed for at forblive i Sverige af, hvilket regelsæt I har benyttet, da han i sin tid kom til Sverige. Hvis I har gjort brug af EU-reglerne, vil han formentlig kunne blive i Sverige, også selv om I er skilt. Og efter 5 års ophold vil han så kunne få et permanent opholdsbevis.

Har I derimod gjort brug af national svensk lovgivning, så er der en reel risiko for, at han ikke vil kunne få fornyet sin nuværende opholdstilladelse, hvis grundlaget for den oprindelige tilladelse bortfalder, i og med at I skilles. Der er dog en chance for, at han kan blive, hvis og såfremt han kan overbevise sagsbehandlerne om, at han har et job på hånden eller er godt integreret og en god samfundsborger - og det sidstnævnte vil nok være et problem, når han sidder i fængsel.

hayatiha
Indlæg: 103
Tilmeldt: 28.02.2009 22:59:52

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af hayatiha » 28.10.2009 00:45:37

vi har gjort brug af eu-reglerne..men vil han kunne få permanent opholdstilladelse efter blot 4 år så?? hvis vi er skilt og han ansøger om det mens han er i fængslet ? eller gælder de samme regler der som ved ansøgning om statsborgeskab? det man tænker på er om han kan blive udvist af sverige, hvis jeg lader mig skille? han er statsløs palæstinenser

skaanebo
Indlæg: 11673
Tilmeldt: 09.06.2007 19:00:10

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af skaanebo » 28.10.2009 07:06:55

Du blander tingene sammen. Ansøgning for statsborgerskab har et sæt regler, ansøgning om permanent opholdskort har et andet sæt regler.

Hvis det kriminelle forhold var alvorligt nok, ville han jo blive udvist af Sverige efter sin afsoning, og det ville fremgå af hans dom.

Så kort sagt, han kan blive i Sverige, og han kan få permanent opholdskort efter 5 år i Sverige. Men han vil ikke kunne blive svensk statsborger lige foreløbig, når han har dummet sig så gevaldigt at have begået noget kriminelt.

skaanebo
Indlæg: 11673
Tilmeldt: 09.06.2007 19:00:10

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af skaanebo » 28.10.2009 10:44:59

På Migrationsverkets hjemmeside kan du læse, at er man idømt 4 måneders fængsel, kan man tidligst blive tildelt svensk statsborgerskab 5 år efter, at forbrydelsen blev begået.

Jo længere tid man er idømt fængsel, desto længere karenstid.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af fundiver199 » 28.10.2009 11:43:09

Hvis I har været gift i mindst 3 år og har boet i Sverige i de sidste 12 måneder eller mere, så kan han bevare sit midlertidige opholdskort, selvom I bliver skilt.

Hans fængselsdom har ikke umiddelbart nogen betydning for sagen, med mindre hans forbrydelse er af en sådan karakter, at han kan siges at være til fare for den offentlige sikkerhed eller orden i Sverige. Og hvis det er tilfældet, så vil han også miste sit opholdskort, selvom I bliver ved med at være gift.

Indirekte kan hans fængselsophold dog få betydning, da den vel medfører, at han ikke vil have noget job, når han kommer ud. Og hans ret til fortsat ophold i Sverige er betinget af, at han kan forsørge sig selv.

Grundlæggende stilles der de samme krav til ham, som der stilles til en EU-borger, der ikke samtidig er statsborger i et nordisk land. En tysker ville således også kunne blive bedt om at forlade Sverige, hvis han ikke er arbejdstager i Sverige, og hvis hans samlede situation er sådan, at han kan siges at være en ”urimelig byrde” for det sociale system i Sverige.

I din mands tilfælde vil der især blive kigget på hans selvforsørgelsesevne, når hans midlertidige opholdkort efter 5 år skal byttes ud med et permanent. Det står således ordret i opholdsdirektivet, at en forudsætning for at få permanent opholdskort, hvis man er blevet skilt fra sin EU-ægtefælle, er at man kan dokumentere sin evne til at forsørge sig selv.

hayatiha
Indlæg: 103
Tilmeldt: 28.02.2009 22:59:52

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af hayatiha » 29.10.2009 09:19:47

Kan min mand så få permanent opholdstilladelse mens han er i fængslet? eller må han vente med at søge om det til han kommer ud? jeg tænker nu på hvis vi IKKE er skilt hvis han kan ansøge inde fra fængslet? for hvis vi ikke er skilt på det tidspunkt kan han få det efter 4 år.
Jeg ved bare ikke hvilken procedure min mand skal igennem for at få permanent ophold og når han ikke er ude men fængslet hvordan skal han så bære sig ad?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af fundiver199 » 29.10.2009 10:55:31

Man skal have opholdt sig i et EU-/EØS-land i mindst 5 år for at få et permanent opholdskort. Hvis I stadig er gift til den tid, så er det din økonomi og forsørgelsesevne, der vil blive kigget på. Er I blevet skilt, så er det din mands økonomi og selvforsørgelsesevne, der bliver kigget på, da du jo så ikke længere har nogen pligt til at forsørge ham.

hayatiha
Indlæg: 103
Tilmeldt: 28.02.2009 22:59:52

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af hayatiha » 29.10.2009 12:09:47

Ok men jeg er blevet fortalt at når man er statsløs palæstinenser kan man søge om det allerede efter 4 år i Sverige..og derfor vil jeg gerne spørge om det jeg spurgte om før om han kan ansøge om det mens han sidder i fængslet ? og også opnå at få det mens han er inde? eller vil de gi ham karantæne mht ansøgning om pemanent ophold pga han er i fængslet? forstod det sådan nu at det kun er ved ansøgning om statsborgerskab at han vil få flere års karantæne

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af fundiver199 » 29.10.2009 12:35:44

Diskrimination på baggrund af nationalitet er strengt forbudt i EU-reglerne, så hvis Sverige ville give statsløse palestinensere ret til et permanent opholdskort efter 4 år i Sverige, så skulle de også give denne ret til alle andre uanset deres nationalitet. Og det har Sverige mig bekendt ikke gjort.

Hvis man har ophold på baggrund af familiesammenføring efter Sveriges nationale regler, så kan man derimod få en permanent opholdstilladelse hurtigere. Nogen gange gives den endda med det samme, hvis parret har været gift og har boet sammen i flere år allerede inden deres flytning til Sverige.

Men da din mand har ophold i Sverige på baggrund af EU-reglerne, så er det EU-reglerne og de 5 år, som er gældende for ham. Også selvom andre statsløse palestinensere, der har ophold på baggrund af Sveriges nationale regler, har fået permanent opholdstilladelse efter 4, 2 eller 0 år.

hayatiha
Indlæg: 103
Tilmeldt: 28.02.2009 22:59:52

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af hayatiha » 29.10.2009 12:46:49

Hej kan fortælle dig at min mand selv har fået oplyst engang for længe siden at man netop som statsløs palæstinenser kan ansøge om det efter kun 4 år ,,forstår jeg så ikke hvor han har det fra

skaanebo
Indlæg: 11673
Tilmeldt: 09.06.2007 19:00:10

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af skaanebo » 29.10.2009 13:08:13

hayatiha, du blander igen tingene sammen!

Det er korrekt, at Sveriges lov om statsborgerskab giver borgere i Sverige, der er statsløse, mulighed for at opnå svensk statsborgerskab allerede efter 4 år i stedet for de normale 5 år (nordiske statsborgere kan dog blive svenske allerede efter 2 år i Sverige). Det handler altså om statsborgerskab, ikke om opholdstilladelse/opholdsbevis. Og det drejer sig ikke om diskrimination, men om at Sverige synes, at det er synd, hvis folk er statsløse, og at denne udvalgte gruppe af personer derfor bør kunne opnå at få et svensk statsborgerskab lidt hurtigere end ellers.

Din ægtefælle har imidlertid smidt alle muligheder for at opnå svensk statsborgerskab ud med badevandet i og med at han er dømt til 7 måneders fængsel. Han kan derfor tidligst blive svensk statsborger 5 år eller mere, efter at han er blevet dømt.

hayatiha
Indlæg: 103
Tilmeldt: 28.02.2009 22:59:52

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af hayatiha » 29.10.2009 13:28:36

ja det kan godt være jeg blander tingene sammen nu ..men hvis han kan få permanent opholdstilladelse efter 5 års ophold i Sverige og efter 4 års ægteskab med mig så har han stadig den mulighed hvis han er selvforsørgende men skilt på ansøgningstidspunktet?

hayatiha
Indlæg: 103
Tilmeldt: 28.02.2009 22:59:52

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af hayatiha » 29.10.2009 13:29:31

og den permanente opholdstilladelse vil gi ham den sikkerhed at han frit kan leve i sverige uden fare for at blive udvist?

skaanebo
Indlæg: 11673
Tilmeldt: 09.06.2007 19:00:10

Re: fængselsophold og permanent ophold i sverige

Indlæg af skaanebo » 29.10.2009 13:41:34

En permanent opholdstilladelse eller et permanent opholdsbevis er ingen garanti for ikke at blive udvist. Man kan blive udvist, hvis man begår alvorlig kriminalitet og idømmes udvisning som en del af ens dom. Så hvis han begår yderligere kriminalitet, kan han sagtens risikere at blive udvist, også selv om han i mellemtiden har fået permanent opholdsbevis. De eneste personer, der ikke kan udvises fra Sverige, er svenske statsborgere. En dansker kan fx også blive udvist fra Sverige.

Tilbage til sagen. Din mand vil kunne blive i Sverige, også efter at være blevet skilt og er kommet ud af fængslet, forudsat at han kan forsørge sig selv.

Besvar