Ofte stillede spørgsmål om EU-reglerne

Her kan du skrive om/søge information om hvorledes du/I kan benytte EU-reglerne til at bo sammen i både Danmark og andre EU-lande, f.eks. Sverige, Norge eller Tyskland.

Redaktører: ZB, AUG Board

Trekantsområdet
Indlæg: 16
Tilmeldt: 22.08.2019 13:25:41

Re: Ofte stillede spørgsmål om EU-reglerne

Indlæg af Trekantsområdet » 25.08.2019 15:06:59

Hvordan definerer man "ude af et forhold i mindst et år" ?

Er det fra dato der er søgt om skilsmisse (Eller man er flyttet fra hinanden) ellet dato hvor skilsmisseerklæring er færdig?

Det er et år siden hun flyttede fra hendes ex-mand, og han meldte til udlændingestyrelsen de ikke boede sammen mere.
Men det er kun et par uger siden skilsmisseerklæringen kom...


På Familieretshuset hjemmeside står følgende:

Generelle ægteskabsbetingelser
For at kunne indgå ægteskab i Danmark skal I begge være fyldt 18 år, og I skal begge skal være ugifte.

Hvis en af jer tidligere har været gift, skal det tidligere ægteskab være ophørt, før I kan indgå et nyt ægteskab.

Hvis I vil giftes i Danmark
For at blive gift i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. Denne attest viser, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven. En prøvelsesattest er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen. Attesten kan dog have en kortere gyldighedsperiode, afhængig af varigheden af det lovlige ophold i dk.

Generelle ægteskabsbetingelser
For at kunne indgå ægteskab i Danmark skal I begge være fyldt 18 år, og I skal begge skal være ugifte.

Hvis en af jer tidligere har været gift, skal det tidligere ægteskab være ophørt, før I kan indgå et nyt ægteskab.

Der må ikke indgås ægteskab mellem nærtbeslægtede, og hvis den ene af jer er under værgemål, skal værgen give samtykke til at ægteskabet indgås.

Vi har brug for at få oplyst, om enten du eller din partner tidligere har været gift. Vi vil derfor i ansøgningen bede om at få oplysninger om dette.

Hvis vi mener der er et konkret behov for dokumentation for, at I begge er ugifte, kan vi bede om en civilstandsattest fra jeres bopælsland. Hvis I har boet kortvarigt i nuværende bopælsland, kan vi i særlige tilfælde bede om civilstandsattester fra andre lande, I har boet i.

Hvis I ikke medsender en civilstandsattest i jeres ansøgning, oplyser I under strafansvar med jeres underskrifter på ansøgningen, at I er ugifte.

Hvis I har dansk cpr. nr., skal I ikke vedlægge civilstandsattest for de perioder, I har haft bopæl i Danmark.

Hvis I har været gift tidligere, vil vi bede om dokumentation for, at det tidligere ægteskab er ophørt. Dette kan være en skilsmissedom/bevilling, en dødsattest eller en omstødelsesdom.

Hvis ægteskabet er ophørt i Danmark, vil det som udgangspunkt ikke være nødvendigt at vedlægge dokumentation.

Forbud mod proforma
I Danmark er der et forbud mod, at et ægteskab indgås proforma. Det betyder, at ægteskabet ikke må indgås, hvis der er grund til at antage, at formålet med ægteskabet er at opnå ret til ophold i Danmark, i et EU-land, i Schweiz eller i et land, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

På grund af forbuddet mod proformaægteskaber vil vi spørge til jeres personlige forhold, fx hvor længe I har kendt hinanden, hvor I har mødt hinanden, om I har fælles børn, om I bor eller tidligere har boet sammen og lignende.

Det kan også være, at vi under behandlingen af jeres ansøgning vil kontakte jer, hvis vi har spørgsmål eller har brug for yderligere oplysninger. Vi kan også invitere jer til en samtale, hvis vi mener, at der er et behov for det.


Men jeg kan intet se om det med et år ? (Men det er måske det deres vurdering tager udgangspunkt i?)

mh
Indlæg: 10338
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Ofte stillede spørgsmål om EU-reglerne

Indlæg af mh » 25.08.2019 18:49:30

Jeg kender heller ikke til sådan en regel, og forbudet mod proforma blev til for at forhindre at tredjelandsborgere smuttede til Tønder for der at indgå ægteskab med en (typisk) østeuropæisk EU-borger, for at opnå et EU-opholdskort i et andet land end DK. I forarbejdet står ikke noget om at forhindre at nogen, som ønsker at gå ret direkte fra ét ægteskab til et andet skal bremses.

Det betyder jo dog ikke, at man ikke kan udlægge Ægteskabslovens § 8a således, at den også er til hinder for at sådanne lyn-skift kan lykkes.

I Vejledning om behandling af ægteskabssager (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=208110) fra 20. marts i år står følgende i Kap. 8:
"Ægteskabsattest til brug for vielse i udlandet

I nogle tilfælde er det ikke tilstrækkeligt for den udenlandske myndighed, at der fremlægges en civilstandsattest, da nogle lande kræver dokumentation for, at parten/parret kan indgå ægteskab efter den danske ægteskabslovgivning. Er dette tilfældet, kan prøvelsesmyndigheden udstede en ægteskabsattest om, at der efter dansk ret ikke er noget til hinder for, at parret indgår ægteskab.

Efter ægteskabsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, udsteder prøvelsesmyndigheden en ægteskabsattest, når myndigheden har prøvet, at ægteskabsbetingelserne er opfyldte. Dette indebærer, at parret skal indsende en ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne til den myndighed, der efter ægteskabslovens § 13, stk. 1 eller 3, skal prøve ægteskabsbetingelserne, dvs. til kommunen eller Familieretshuset. Om sagsfordelingen mellem prøvelsesmyndighederne, se punkt 1.1.

Skal ægteskabsbetingelserne prøves af Familieretshuset, skal der betales gebyr for prøvelsen, jf. punkt 1.6.

Der kan ikke udstedes en ægteskabsattest for kun én part, da betingelsen i ægteskabslovens § 8 a om, at der ikke er tale om et proformaægteskab forudsætter, at en parts ret til at indgå ægteskab efter dansk ret prøves i forhold til en bestemt anden part, der opfylder betingelserne for at indgå ægteskab i Danmark. Der kan dog, hvis det konkret vurderes at være relevant i den enkelte sag, ses bort fra vurderingen af, hvorvidt den ene part opfylder betingelsen i ægteskabslovens § 11 a for at have lovligt ophold i Danmark. Det skal i så fald fremgå af ægteskabsattesten, at denne betingelse ikke er prøvet.

En ægteskabsattest er gyldig i fire måneder efter udstedelsen, medmindre betingelsen om lovligt ophold i ægteskabsloven er opfyldt for et kortere tidsrum.

En ægteskabsattest kan ikke anvendes til at indgå ægteskab i Danmark, men inden for attestens gyldighedsperiode kan den myndighed, der har udstedt den, udstede en prøvelsesattest med samme gyldighedsperiode som ægteskabsattesten. Er en ægteskabsattest udstedt den 1. februar med gyldighed i fire måneder til den 31. maj, kan der den 27. marts udstedes en prøvelsesattest med gyldighed til den 31. maj."
mh
Rådgiver for ÆUG

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2020
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Ofte stillede spørgsmål om EU-reglerne

Indlæg af Kim P. Nyberg » 25.08.2019 20:22:16

Er der en udlænding indblandet, forlanger SIRI mindst et års frihed fra tidligere forhold, før de vil godkende et nyt ægteskab.

Det er korrekt, at det hverken står på Familieretshuset.dk eller på nyidanmark.dk. Men det står i de afslag, der er gives og som jeg har set en del af efterhånden.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Trekantsområdet
Indlæg: 16
Tilmeldt: 22.08.2019 13:25:41

Re: Ofte stillede spørgsmål om EU-reglerne

Indlæg af Trekantsområdet » 25.08.2019 21:34:57

Skal det forstås som et år efter man er skilt? (Har modtaget endelig skilsmisseerklæring)

mh
Indlæg: 10338
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Ofte stillede spørgsmål om EU-reglerne

Indlæg af mh » 26.08.2019 10:00:31

Men hvis man skal giftes i udlandet, er det jo ikke DK som skal godkende at man kan blive gift, eller hvad? Endnu en 'hemmelig' måde at omgå lovgivningen på, måske?

Mange lande har en officiel regel om at en skm er ikke endelig før der er gået en vis tid, ofte i lande hvor man kun kan skilles ved dom som minimum den fastsatte ankefrist, mens vores indtil nu har været endelige fra dommens/afgørelsens dato, og dermed har givet adgang til at man kunne blive gift meget hurtigt efter. Nogle lande tillader ikke en fraskilt kvinde nyt ægteskab før tidligst 300 dage efter skilsmisse, medmindre hun kan godtgøre at hun ikke er gravid (hensyn til bestemmelse af faderskab).

Men vigtig oplysning om at muligheden for at smutte fra statsforvaltningen til vielseskontoret administrativt er afskaffet.
mh
Rådgiver for ÆUG

Trekantsområdet
Indlæg: 16
Tilmeldt: 22.08.2019 13:25:41

Re: Ofte stillede spørgsmål om EU-reglerne

Indlæg af Trekantsområdet » 23.09.2019 13:36:03

Kim P. Nyberg skrev:
25.08.2019 20:22:16
Er der en udlænding indblandet, forlanger SIRI mindst et års frihed fra tidligere forhold, før de vil godkende et nyt ægteskab.

Det er korrekt, at det hverken står på Familieretshuset.dk eller på nyidanmark.dk. Men det står i de afslag, der er gives og som jeg har set en del af efterhånden.
Er det dit indtryk at hvis man søger om en prøvelsesattest ved Familieretshuset, fx med en fra Filipinerne som har været skilt mindre end ét år, så bliver det katagorisk afvist? Eller ser du også sager hvor det godkendes inden ét år?

Jeg tænker om det giver mening at prøve på et tidspunkt inden der er gået et år? (Vi har været kærester snart ét år, men hendes skilsmisseerklæring er kun ca. 2 mdr gammel)

mh
Indlæg: 10338
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Ofte stillede spørgsmål om EU-reglerne

Indlæg af mh » 26.09.2019 06:33:51

I det hele taget er Filippinerne og skilsmisse ikke to ting, der går hånd i hånd; hvis ægteskabet er registreret hos de filippinske myndigheder, får hun ikke et nyt CENOMAR uden videre, hvis de danske myndigheder vil have sådan et.
mh
Rådgiver for ÆUG

Trekantsområdet
Indlæg: 16
Tilmeldt: 22.08.2019 13:25:41

Re: Ofte stillede spørgsmål om EU-reglerne

Indlæg af Trekantsområdet » 27.09.2019 13:13:33

Det var et dansk ægteskab som ikke er registeret i Filipinerne.
Jeg laver lige et særskilt emne, for ikke at trække denne gode tråd i en forkert retning.

Trekantsområdet
Indlæg: 16
Tilmeldt: 22.08.2019 13:25:41

Re: Ofte stillede spørgsmål om EU-reglerne

Indlæg af Trekantsområdet » 27.06.2020 21:29:04

Det lykkedes os at få en prøvelsesattest, inden kæresten havde været skilt et år. Vi søgte da hun havde været skilt i ca. 7 mdr.
Jeg gjorde meget ud af at beskrive hvor længe (1.5år) vi havde kendt hinanden og at hun havde boet hos mig i flere måneder.
De godkendte på 3 dage.

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2020
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Ofte stillede spørgsmål om EU-reglerne

Indlæg af Kim P. Nyberg » 05.07.2020 20:37:27

Jeg kan se i mange af de sager, der kommer forbi min næse, at forhold, som har været på under et år, sjældent godkendes. Det skal her bemærkes, at hvis partneren er eller har været i et andet forhold, tæller kendskabet i den tid, hvor partneren var i det tidligere forhold ikke med i det ene år. Så man skal altså regne fra det tidligere forhold er ophørt og et års tid frem.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Besvar