Side 1 af 1

Skilsmisse og og permanent opholdstilladelse

: 12.08.2019 21:00:14
af Emelida
Kære Æug.
Jeg håber I kan hjælpe os. Jeg skriver på vegne af en veninde.
Hun har opholdstilladelse efter EU regler (gift med dansk mand)
Nu vil manden skilles fra hende og hun står i en dårlig stiuation.
Hun har søgt om permanent opholdstilladelse efter EU regler i juni 19. Hun har ikke fået svar endnu( sagsbehandlingstiden er 6 mdr)
Hun har boet i DK siden 2014 og har et barn på 4 år, som er også dansk statsborger. De har været gift i 10 år.
Mit spørgsmål er, om man kan starte på skilsmisse uden det kommer til at påvirke hendes mulighed for at få permanent oph. ?
På forhånd tak

Re: Skilsmisse og og permanent opholdstilladelse

: 13.08.2019 14:40:52
af mh
Se her, pkt. 4,8.2: https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/ ... /index.htm

"4.8.2 Tredjelandsstatsborgeres ret til fortsat ophold
Det følger af EU-opholdsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, at en tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter § 8, stk. 1, eller §§ 9-11, ikke mister retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse, hvis:
- ægteskabet ved begyndelsen af proceduren til skilsmisse eller omstødelse har varet i mindst 3 år, heraf mindst 1 år her i landet, jf. stk. 2, nr. 1,
- forældremyndigheden til hovedpersonens børn ved aftale eller afgørelse er overdraget til en ægtefælle, der er tredjelandsstatsborger, jf. stk. 2, nr. 2,
- der foreligger en særlig vanskelig situation, herunder som følge af, at ægtefællen har været udsat forovergreb, misbrug eller anden overlast i hjemmet, mens ægteskabet bestod, jf. stk. 2, nr. 3, eller
- ægtefællen ved aftale eller afgørelse har ret til samvær med et mindreårigt barn, og dette samvær skal finde sted her i landet, jf. stk. 2, nr. 4."

Korte version: skilsmissen vil ikke berøre hendes opholdsret, men hun kan få brug for at forklare myndighederne det. Hun kan evt. modsætte sig skilsmisse, og dermed forhale processen så langt, at det permanente opholdskort kommer før skilsmissen.