Side 1 af 1

Spg ang permanent ophold efter 5år

: 02.08.2019 23:19:03
af Robinvp
Hej,

Jeg søger hjælp/råd til den kommende ansøgning om permanent opholds kort:

Jeg er tysk statsborger med permanent opholdskort. Min kone er fra Pakistan.
Min kone og min datter (født i pakistan) har begge fået 5 års tidsbegrænset opholdstilladelse.
Min søn er født i dk og har fået et 5 års tidsbegrænset opholdskort (clauder dommen) stod der i hans brev da han har fået tysk pas.

Min kone er hjemmegående da jeg er selvstændig og derfor har hun ingen egen indkomst.
Udover hendes skolegang (første år til at lære dansk) og fødsel af min søn i dk, hvordan skal jeg ellers kunne bevise at hun har haft et reelt ophold i dk i 5år? Hun har været ude og rejse ca hvert år til pakistan. Der har hun så fået et pas i hendes stempel som beviser at hun er kommet tilbage igen, men det er sikkert ikke godt nok.

På nyidanmarks hjemmeside under "Tidsubegrænset (permanent) ophold efter EU-reglerne" --> "Sådan ansøger du --> Indsaml dokumentation"
https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans ... howtoapply står der følgende under punkt 4:

Som dokumentation for at du har opfyldt betingelserne som familiemedlem kan du vedlægge:
  • Dokumentation for at dit familiemedlem har opfyldt en eller flere af ovenstående betingelser i mindst fem på hinanden følgende år
  • Har dit familiemedlem allerede bevis for ret til tidsubegrænset ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen, skal du blot vedlægge dokumentation for dette
Ville min kone og datter i princippet kunne få permanent opholdstilladelse bare ved at jeg opfylder punkt 2?
Jeg sender selvfølgelig også mine årsopgørelser med.

Men reelt frygter jeg, da hun ingen indkomst har haft, at de ikke tror på at hun har været i dk alle 5 år. Er der nogen som har haft en lignende situation?

Med venlig hilsen
Robin

Re: Spg ang permanent ophold efter 5år

: 03.08.2019 11:25:15
af DortheM
De skal også kunne bevise at de har haft faktisk og reelt ophold i 5 år
"At have etableret faktisk og reelt ophold indebærer, at du har levet dit liv og indrettet dig på en sådan måde, der viser, at du har haft din tilværelse og dagligdag i Danmark.
Du skal altså have foretaget en reel og faktisk flytning til Danmark. Det er ikke tilstrækkeligt, at du har været registreret på en dansk adresse, eller at du står som ejer eller lejer af en bolig i Danmark."

Det kan din hustru bevise med sit pas (udenlandsophold må maks. have været på 6 måneder om året), med kvitteringer på indkøb fra egen bankkonto, mobil abonnement, deltagelse i samarbejde med børneinstitutioner, skole, fritidsordninger, frivilligt arbejde.

Dit barn kan bevise at hun har haft faktisk og reelt ophold i 5 år ved dokumentation for brug af institution/skole

…………………………………...

I denne tråd http://forum.aegteskabudengraenser.dk/v ... 5r#p120718
forslåes der også journaludskift fra læge og tandlæge eller andre offentlige instanser din kone har været i kontakt med. Inde på sundhed.dk findes der oversigt om læge besøg m.m. som du kan vedlægge screenshots af.