Side 1 af 1

Permanent opholdstilladelse i DK eller SE

: 26.05.2019 12:10:45
af Københavner
hej alle

Min mand og jeg er kommet i en lidt dum situation.

Han har en midlertidig opholdstilladelse i sverige, baseret på at jeg en person med tilstrækkelige midler.
Jeg er studerende i DK og har SU og et studiejob. Da han blev godkendt boede vi ekstremt billigt i Malmø, men er siden flyttet til et dyrere lejlighed og jeg tjener heller ikke i nærheden af det samme mere, da jeg før havde 3 jobs for at få det til at løbe rundt, og nu " kun" har ét.

Det faktisk ham som tjener alle vores penge..

Problematikken er derfor at når tiden kommer til at søge om permanent opholdstilladelse i Sverige, så opfylder jeg ikke det økonomiske krav længere.
Kan jeg gøre noget for at komme uden om dette nu? (udover at stoppe studiet og arbejde)

- F.eks ved at enten at flytte til DK? Hvordan er de økonomiske krav der for en grænsegænger?

- Eller ved at have mit studiejob i Sverige så jeg er arbejdstager i Sverige istedet for person med tilstrækkelige midler? ( ændres grundlaget for den midlertidlige opholdstilladelse, hvis jeg gør dette?)

Jeg håber meget på nogle kvalificerede svar..

Re: Permanent opholdstilladelse i DK eller SE

: 26.05.2019 17:02:25
af mh
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/ ... retten.pdf

“Det følger af EU-opholdsdirektivets artikel 8, stk. 3, 2. pind blandt andet, at unionsborgere som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b) (selvforsørgende), skal forevise dokumentation for, at de opfylder betingelserne i litra b. Bestemmelsen indeholder ingen specifikke krav til, hvor- ledes dokumentationskravet kan opfyldes, herunder krav til hvor eller hvem midlerne skal stamme fra.” ... “Således vil det ikke være muligt at stille et krav om, at den pågældende unionsborger per- sonligt råder over de pågældende midler eller at stille krav om, at der mellem den person, der forpligter sig til at forsørge unionsborgeren, og selve unionsborgeren, eksisterer en gen- sidig forsørgelsespligt i henhold til national ret.”

Det er altså ikke noget problem, at det er din mand, som tjener mest. Hans indkomst tæller med i beregningen af, om I har tilstrækkelige midler, idet formålet med reglen er at du og dine skal forsørge jer selv, og ikke forsørges af det offentlige.

Re: Permanent opholdstilladelse i DK eller SE

: 26.05.2019 20:17:40
af Københavner
Tusind tak for svar!

Gælder det også i Sverige, eller er forsøgerpligten kun hos mig der? Ja det vel et dumt spørgsmål når der EU lovgivningen det drejer sig om..

Men der gælder ikke andre regler for grænsegængere i DK?

Re: Permanent opholdstilladelse i DK eller SE

: 27.05.2019 13:30:16
af mh
Hvis I har ophold efter EU-regler, så er det EU-regler, der gælder og KUN dem, uanset hvilket EU-land man bor i.

Jeg forstår ikke helt, hvad du spørger om mht grænsegænger? Grænsegængere er i EU-sammenhæng ‘personer med tilstrækkelige midler’, igen uanset EU-land.

Re: Permanent opholdstilladelse i DK eller SE

: 27.05.2019 13:53:01
af Københavner
Okay. Fantastisk, så burde der ikke være noget problem.

Det jeg mener med grænsegænger det er, at jeg troede at fordi jeg er dansk statsborger, som arbejder i Danmark, men som bor i Sverige, så gælder EU reglerne ikke helt for os hvis vi vælger at flytte til Danmark.
Fordi jeg stadigvæk har været tilknyttet det danske arbejdsmarked i hele min tid i Sverige.
Syntes jeg havde læst det et sted, men det kun dejligt at jeg tager fejl :)

Re: Permanent opholdstilladelse i DK eller SE

: 27.05.2019 20:57:47
af mh
Jo, EU-reglerne gælder fuldt ud. DK var lidt vrangvillig, men er nu med på, at en dansker som bor i Sverige og arbejder i DK ved flytning til DK skal behandles PRÆCIS som en svensker, som har boet i Sverige og arbejdet i DK, skal behandles hvis de flytter til DK: som en EU-borger og vandrende arbejdstager.

Re: Permanent opholdstilladelse i DK eller SE

: 28.05.2019 09:14:38
af Københavner
Fantastisk.

Tusind tak for svar! Så der kommet ro i sindet og livet kan gå videre lidt mere normalt.