opholdskort og skatteverket

Her kan du skrive om/søge information om hvorledes du/I kan benytte EU-reglerne til at bo sammen i både Danmark og andre EU-lande, f.eks. Sverige, Norge eller Tyskland.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
karstena
Indlæg: 10
Tilmeldt: 03.02.2017 09:08:26

opholdskort og skatteverket

Indlæg af karstena » 03.02.2017 11:09:40

Min kone har fået opholdskort og vi ber så om cpr for hende og hendes datter. Efter 14 dager får vi så et brev fra skatteverket hvor de ber om en masse ekstra oplysninger.

Jeg har bod og arbejdet i Sverige de sidste 4 årene og de har mit cpr så de har alle oplysninger om mig.

Men det jeg undres på. I det øqjeblik vi har sendt søknad om opholdskort begrundet i tilknytning til EU borger, så har min kone de samme rettigheder som mig EU borger. Hun har da ret til at tage sig job, man kan ikke få job, bank konto, og modtage løn uden cpr nummer i sverige.
Vi søgte da også men fik afslag. Jeg mener de derved hindre min frie bevægelse og cet strider mod EU reglerne. Er jeg fejl ?

Nu har hun så fået opholdskort og derved hsr Migrationsverket slået fast at hun opfylder kravene til ophold som tilknytning gil EU borger, ved ingivelse om forespørgsel på cpr til min hustru og hendes datter fremviste vi avgørelsen på skatteverkets kontor. Så skatteverket er bekendt med at hun har fået ophold i 5 år. Allikevel spørger de nu om ekstra oplysnjnger for at udstæde dette. Jeg mener de nu igen hindre min frie bevægelse. Og jeg mener de hindre både min hudtru og hendes datter fra at udøve deres klare ret. Vår datter kan ikke begynde i skole uden cpr og min kone hindres i at lære sig svensk og at søge job. Jeg mener det er klare brud på reglerne for ophold og fri bevægelse for EU borger og ddres rettigheder. Er jeg fejl ? Hvis jeg ikke er, hvordan kan jeg bedst forfølge dette -og forsøge at lære sverige at opføre sig-

Karsten

karstena
Indlæg: 10
Tilmeldt: 03.02.2017 09:08:26

Re: opholdskort og skatteverket

Indlæg af karstena » 10.02.2017 15:43:12

Efter som skatteverket stadig vægre med at utstæde personnummer til min kone, har jeg henvendt mig til EUkomitionen og fået dette svar. Det var hedre end jeg havde forventet. Jeg forstår det i hvert tilfælde som at dersom jeg har lovlig ophold så er det eneste skatteverket trænger for at utstæde personnummer, en vigelsesatest som klargøre at hun er tilknyttet mig som EU borger.Kære borger,

hvis dine familiemedlemmer har modtaget opholdskort for familiemedlemmer til EU borgere under EU reglerne, har de ret til at bo og arbejde i Sverige som alle andrer der har lovlig bopæl og modtage personlig nummer.

#####Unionsborgernes og familiemedlemmernes grundlæggende og personlige ret til at tage ophold i en anden medlemsstat følger direkte af EU traktaten og kræver ikke opfyldelse af administrative procedurer. ######
De dokumenter, som de kompetente myndigheder kræver for at udstede et bevis for et opholdskort, bør være klart defineret fra starten for at undgå forskellig administrativ praksis
eller forskellige fortolkninger, der kan udgøre en urimelig hindring for unionsborgeres og deres familiemedlemmers udøvelse af opholdsretten.

Forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet indebærer, at unionsborgere og
deres familiemedlemmer, der er bosat i en medlemsstat på grundlag af EU reglerne, i værtsmedlemsstaten (Sverige)
behandles på samme måde som medlemsstatens egne statsborgere på de områder,
der er omfattet af traktaten, dog med forbehold for særlige bestemmelser, der udtrykkeligt
er fastsat i traktaten og den afledte ret.

Dine familiemedlemmer, som har ret til ophold i Sverige, har uanset nationalitet ret til dér at tage arbejde eller nedsætte sig som selvstændige
erhvervsdrivende.

Med forbehold af specifikke bestemmelser, der udtrykkeligt fremgår af traktaten og den afledte
ret, anvendes traktatens bestemmelser uden forskelsbehandling på alle unionsborgere, som dig, der i
henhold til dette direktiv opholder sig i værtsmedlemsstaten, og på værtsmedlemsstatens egne statsborgere.

Denne ligebehandling gælder også familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat,
men som har ret til ophold eller ret til tidsubegrænset ophold.

Sverige er ikke forpligtet til at tillægge ret til sociale ydelser i de
første tre måneder af et ophold eller til, forud for erhvervelse af ret til tidsubegrænset ophold, at yde studiestøtte,
herunder støtte til erhvervsuddannelse, i form af stipendier eller lån, til andre personer end arbejdstagere,
selvstændige erhvervsdrivende og personer, der har bevaret denne status, samt deres familiemedlemmer.

Besiddelse af et bevis for indgivelse af ansøgning om opholdskort for familiemedlemmer, et opholdskort eller et
tidsubegrænset opholdskort kan under ingen omstændigheder stilles som betingelse for udøvelse af
en rettighed eller gennemførelse af en administrativ handling, idet den pågældende med en hvilken
som helst anden type dokumentation kan godtgøre at være omfattet af de pågældende rettigheder.

For at håndhæve dine rettigheder kan du gennem denne procedure klage ved EU Kommissionen:

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a ... index.html

Direktiv 2004/38

Med venlig hilsen,

Dit Europa Råd og Vink

iceman_dk
Indlæg: 23
Tilmeldt: 17.06.2007 08:07:28

Re: opholdskort og skatteverket

Indlæg af iceman_dk » 01.07.2017 15:11:40

Jeg forstår det i hvert tilfælde som at dersom jeg har lovlig ophold så er det eneste skatteverket trænger for at utstæde personnummer, en vigelsesatest som klargøre at hun er tilknyttet mig som EU borger.
Var det så nok eller krævede de yderligere dokumentation??

Besvar