Side 1 af 2

Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 31.07.2012 08:37:09
af GitteK
Forslag til en klage til Migrationsverket, hvis EU opholdskort ikke udstedes indenfor 6 måneder:


Överklagan - uppehållskort har inte utfärdas inom 6 månader (direktiv 2004/38/EG)

Beteckning sagsnummer

Enligt Artikel 10 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EG av den 29 april 2004 skall uppehållskort utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in.

Udenlandske ægtefælles navn har År-md-dag lämnat in en ansökan om uppehållskort och der finns fortfarande inget beslut i ärendet, vilket är ett brott mot ovan nämnda direktiv.

Udenlandske ægtefælles navn har dokumenterat sin uppehållsrätt og vi begär att der utfärdas uppehållskort.

Med vänlig hälsningKan mailes til sagsbehandleren (fornavn.efternavn@migrationsverket.se) og samtidig f.eks. til:

Rättschef Mikael Ribbenvik - mikael.ribbenvik@migrationsverket.se

Verksamhetschef Jonas Lindgren - jonas.lindgren@migrationsverket.se

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 02.08.2012 09:22:54
af MSH
Måske er det en god idé at sætte EU-kommissionen på som cc?

Jeg skriver fra min tlf så jeg kan ikke cut-n-paste deres email til klager ind men måske nogen andre kan gøre det..

Det er dybt frustrerede at se hvordan Sverige er begyndt på 'danske' undergravelsesmetoder, når det gælder implementeringen af EU-retten.

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 02.08.2012 13:06:40
af GitteK
Lige en supplerende bemærkning ...
Jeg fik svar på min klage indenfor 24 timer - en undskyldning samt en lovning på en afgørelse indenfor 1 uge. Så jeg har gode erfaringer med at klage. Det samme gjorde sig gældende, da min mand blev afhentet og sat i forvarring. Der blev min klage også behandlet indenfor 24 timer.

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 02.08.2012 14:07:03
af fundiver199
Det er godt at høre, at svenskerne faktisk tager det alvorligt, når de overskrider den tilladte sagsbehandlingstid. Lad os håbe på, at din henvendelse også fører til, at der bliver gjort noget ved sagsbehandlingstiderne på EU-området i Sverige sådan mere generelt, så de ikke kun overholder de 6 måneder i de tilfælde, hvor folk klager.

23. juli 2012 skrev ÆUG et brev til Justitsministeriet, hvor vi gjorde opmærksom på 6-måneders fristen i forhold til de klagesager om FS efter EU-reglerne til danske statsborgere, som de behandler. Det har Justitsministeriet så ikke svaret på endnu, men der er jo også kun gået 10 dage.

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 02.08.2012 15:59:28
af closed1
Gittek

Det er da på en måde skræmmende at du har gode erfaringer med at klage :D :D

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 14.10.2012 08:15:19
af timo2011
Er der nogen, der kan oplyse om, hvem det vil være en god idé at klage til, når Udlændingestyrelsen i DK ikke har opfyldt sagsbehandlingstiden på 6 måneder? Udover at klagen kan sendes til sagsbehandleren. . .

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 15.10.2012 10:51:45
af fundiver199
Desværre forholder det sig nok sådan, at den lange ventetid skyldes, at sagen anses for "kompliceret" og måske afventer noget afklaring fra JM om den nærmere tolkning af reglerne. Så noget kunne pege i retning af, at det hælder imod et afslag, som US bare skal finde ud af, hvordan de nærmere skal argumentere for.

I første omgang kan du skrive en klage til Udlændingestyrelsen selv og pege på fristen på 6 måneder. Og om ikke andet kan det da være, at det så fører til, at I får afgørelsen, så I kan sende sagen videre til JM.

Man kan også altid klage til Ombudsmanden over urimeligt lange sagsbehandlingstider. Jeg tvivler bare på det formålstjenlige heri, når Udlændingestyrelsen formentlig kun er få uger fra at træffe deres afgørelse, og Ombudsmanden måske skal bruge et par måneder, før han har tid til at kigge på sådan en sag.

ÆUG planlægger at skrive en langt mere generel klage til Ombudsmanden over EU-sagerne, når vi har fået svar fra JM på en anmodning om aktindsigt. Så hvis du tænker på "andres bedste", er der måske ikke så voldsomt meget værdi i, at du sender en isoleret klage, der kun handler om sagsbehandlingstiden i lige netop jeres sag.

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 11.11.2012 18:31:30
af annettemor
Hej
jeg vil så gerne bidrage til, at jeg også meget gerne vil klage over en svensk sagsbehandlingstid på min mands permanente opholdstilladelse i Sverige. Han har nu ventet 1 år og 10 mdr på svar fra migrationsverket i Sverige på en afgørelse om permanent opholdstilladelse. Helt uacceptabelt at vente så længe. Han indgav ansøgningen i januar 2010..Vi er efterhånden ved at være godt frustrerede over den årelange sagsbehandlingstid og vi har aldrig klaget men hvad vil i råde os til at gøre sende en klage som ovenstående til migrationsverket ?

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 14.11.2012 11:33:16
af fundiver199
Ja hvorfor ikke? Andre har jo haft gode erfaringer med det, men I skal selvfølgelig huske at ændre teksten, så I præciserer, at det er tidsubegrænset opholdskort, der er søgt om, og ikke bare opholdskort. Og hvis der er søgt efter nationale regler, skal I selvfølgelig ikke henvise til et EU-direktiv i klagen.

Men uanset hvad synes jeg da, at det må være en god ide at klage til ledelsen i Migrationsverket, før man gør noget andet som f.eks. at klage til Ombudsmanden. Der kan være sket mange ting, som f.eks. at din mands ansøgning aldrig er blevet journaliseret og siden er bortkommet helt. Hvis I har fået et kvitteringsbrev, er denne mulighed dog udelukket. Men så må der jo være noget andet galt, og det må opklares, hvad det er. Altså om der f.eks. mangler nogle oplysninger fra jer, og så videre.

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 19.01.2013 23:19:59
af ays
Hej

Nu er der gået lidt over 6 måneder og vi har stadig ikke fået en afgørelse fra Migrationsverket vedr. min mands opholdskort.
Jeg har bådet skrevet en mail til vores sagsbehandler og vil Migrationsverket, men har ikke fået et svar tilbage.

Jeg har tænkt mig at bruge dette klagebrev og vil derfor høre om mail adresserne stadig er dem, man skal sende klagebrevet til?

MVH
AYS

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 10.02.2013 20:22:47
af ays
Hvorfor ingen svar på mit spørgsmål ?? :(

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 10.02.2013 20:40:02
af skaanebo
Det er nok fordi, ingen ved, om noget er ændret, så du skal nok bare bruge samme adresser.

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 30.05.2013 07:53:43
af Kim P. Nyberg
Jeg har i går modtaget kvittering fra EU-Kommissionen på min klage over svenskerne. Sagen handler om, at en række danske og norske har modtaget emails fra Migrationsverkets kundetjeneste, i hvilke de skriver, at dels er direktivet ikke en lov, dels har de en frist på 12 måneder til at behandle ansøgninger om opholdskort.

EU-Kommissionen går nu i gang med at kigge nærmere på sagen. Jeg ser frem til resultatet.

Årsagen til, at jeg har skrevet til Kommissionen er, at en hel del af de berørte har klaget til Migrationsverket og påpeget direktivets artikel 10 (om sagsbehandlingstid på MAX. 6 måneder) samt artikel 40 (at direktivet er retsgyldigt), men uden at dette har ført til nogen ændring i den svenske praksis.

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 07.09.2013 09:52:12
af fundiver199
Godt initiativ Kim og jeg glæder mig til at høre om resultatet.

Re: Klage over sagsbehandlingstid - EU - Sverige

: 15.07.2014 00:36:55
af Lenada
Kære Æug
Ved I om det er den samme mail til rättchef og verksamhetschef, som gittek nævner I sit eksempel?
Samt er der noget bestemt I ser, som vi evt bør ændre..vores sag drejer sig om det samme?
På forhånd mange tak..så ulidelig at så lang en ventetid :(