Lovforslag om nye familiesammenføringsregler

Her kan du skrive om/søge information om få din ægtefælle / partner sammenført til Danmark efter de almindelige danske regler.

Redaktører: ZB, AUG Board

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Lovforslag om nye familiesammenføringsregler

Indlæg af fundiver199 » 09.01.2012 11:28:33

Opdatering pr. 2. marts 2012

Så har Morten Bødskov fremsat et lovforslag om nye ægtefællesammenføringsregler. Lovforslaget og behandlingen af det kan ses her:

http://www.ft.dk/samling/20111/lovforsl ... ex.htm#dok

Af hovedpunkter fra lovforslaget kan nævnes:

* Pointsystemet afskaffes

* 24-års reglen genindføres

* Tilknytningskravet tilbageføres til sin "gamle" form, og 28-års grænsen ændres til en 26-års grænse

* Bankgarantien nedsættes fra 100.000 til 50.000

* Ansøgningsgebyrerne fjernes

* Indvandringsprøven fjernes

* Der indføres et nyt krav om, at en danskprøve på niveau A1 skal være bestået senest 6 måneder efter, man har fået dansk personnummer

* Når danskprøven er bestået, kan bankgarantien nedsættes med 20.000

Ændringerne forventes at træde i kraft 15. maj 2012 og vil gælde for ansøgninger afleveret efter denne dato. Har man søgt før 15. maj 2012, kan man skrive til Udlændingestyrelsen og bede om, at ens ansøgning lægges hen og behandles efter 15. maj 2012 efter de nye regler. Information herom vil blive offentliggjort på:

http://www.nyidanmark.dk

Helate
Indlæg: 330
Tilmeldt: 14.06.2011 16:48:05

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af Helate » 09.01.2012 11:31:42

Halleluja (og andre glædesudbrud).

Dansk niveau A1, er det ikke mindre niveau end de nuværende regler?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af fundiver199 » 09.01.2012 11:47:26

Det er lidt højere end niveauet i den nuværende sprogdel af indvandringsprøven, som er A1 minus, men lavere end det sprogniveau, det må antages at kræve at bestå videndelen, der samtidig udgår helt. Og desuden vil man jo kunne deltage i danskprogrammets undervisning og dermed få hjælp til indlæringen.

Så der er næppe tvivl om, at det er en forbedring i forhold til indvandringsprøven. Men samtidig skal jeg ikke lægge skjul på, at jeg 100% mener, at dette krav bare burde fjernes helt. Frem til 15. november 2010 havde vi ikke nogen indvandringsprøve, og jeg kan slet ikke se, hvad problemet var med det.

For mig at se er det her udtryk for en dyb mistillid til vores ægtefæller, hvor man siger, at de jo nok kun er villige til at lære dansk, hvis de bliver pisket til det. Og dermed sender det også et ekstremt negativt signal i lodret modstrid med de fine hensigtserklæringer i regeringsgrundlaget om, at vi skal have en anden og mere positiv tone i hele udlændinge- og integrationsdebatten.

Og selvom det formentlig og forhåbentlig kun vil dreje sig om ganske få mennesker, så er det da yderst problematisk, at man nu vil til at udvise vores ægtefæller og dermed afbryde et allerede etableret familieliv, hvor der måske er børn involveret, bare fordi vores ægtefæller er dumpet til en sprogprøve.

Så selv det måske er et fremskridt i forhold til indvandringsprøven, så synes jeg ærlig talt, at det er et skuffende lille fremskridt.

Helate
Indlæg: 330
Tilmeldt: 14.06.2011 16:48:05

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af Helate » 09.01.2012 12:25:59

Altså jeg er enig i at dansk er utrolig vigtigt i forhold til at blive integreret og kunne gebærde sig i Danmark, men det er stadig et pres hvor konsekvenserne er ret voldsomme.

efter at have læst en beskrivelse af niveau Dansk A1, vil jeg (som dig) mene at det nok bliver utrolig få som ikke vil kunne leve op til dette krav.

Af det du skriver fremgår det at man - efter at have fået dansk CPR - har 6 måneder til at bestå prøven. Men i nyhederne nævnte Morten Bødskov at hvis man ikke bestod første gang fik man yderligere 3 måneder til en om-test?

Hvis det står til troende har man altså 9 måneder fra man får CPR nummer til man senest skal have bestået prøven og det vil jeg da mene er overkommeligt. Blot er konsekvensen voldsom - men hvad skulle man ellers gøre? Logikken er vel at hvis man efter 9 måneder ikke kan bestå en niveau A1, er det fordi man ikke selv har et ønske om at lære sproget`?

Eduan88
Indlæg: 13
Tilmeldt: 17.06.2010 16:53:18

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af Eduan88 » 09.01.2012 12:45:08

Tilknytningskravet går tilbage til sin "gamle" form.

Hvordan skal det forståes? Nu er mindstekravet at ægtefællen har bsøgt danmark 2 gange og bestået dansk A1. Hvad går det helt præcist tilbage til?

Til ÆUG's høring:

Mht tilknytningskravet, for at kunne få dispensation skal man ud over at være flygtning eller syg, enten have boet i danmark i over 26 år eller have et job indenfor positivlisten.

Kunne man ikke argumentere for at Igangværende uddannelser rettet mod samme job som i positivlisten kunne være givende? Hvad er forskellen på at have en positiv uddannelse / et positivt job?

Og kunne man ikke også argumentere for nedsættelsen af de 26 år, til i hvert fald 24 (som ser ud til at være et magisk tal for US), eller 18 år, da dette jo primært vil rette sig mod folk opvokset i DK, hvilket jo nok er hensigten med loven til at starte med. 26 år er jo urimeligt lang tid.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af fundiver199 » 09.01.2012 13:00:16

@Kurdishgirl

Som jeg skrev, vil den nye lov også gælde for verserende ansøgninger, bortset fra genindførelsen af 24-års reglen. Så man kan altså godt søge f.eks. i februar 2011 og så få bevilget FS efter de nye regler i juli 2011. Det kræver bare, at US ikke når at færdigbehandle ens ansøgning før skæringsdatoen. Men husk nu at der kun er tale om et lovforslag, så der kan ske ændringer, før det er vedtaget i Folketinget.

@Helate

Man skulle gøre det, som man gjorde frem til november 2010, hvor indvandringsprøven trådte i kraft. Nemlig regne med, at folk ikke er fuldstændig hjernedøde og derfor godt selv kan finde ud af, at det er vigtigt at lære sproget i det land, hvor de ønsker at bo. For mig at se har indvandringsprøven aldrig haft andet formål end at være en indrømmelse til Dansk Folkeparti, som jo ønsker at begrænse antallet af familiesammenføringer med alle de metoder, man nu engang kan finde på. Og derfor er der selvfølgelig heller ikke noget behov for at erstatte den med noget andet.

@Eduan88

Jeg er ked af det, men jeg orker altså ikke at sidde og forklare, hvad den "gamle" udgave af tilknytningskravet præcist gik ud på, for tilknytningskravet var og er en yderst kompliceret størrelse. Du må læse de officielle tekster på Nyidanmark, når de engang bliver offentliggjort. Eller også må du finde et praksisnotat om tilknytningskravet, der er fra før 1. juli 2011. Her vil "de gamle" regler være beskrevet. Men helt kort er det bla. noget med, at din ægtefælle kan nøjes med et besøg i Danmark i stedet for to, og der er ikke noget krav om at deltage i et sprogkursus.

Helate
Indlæg: 330
Tilmeldt: 14.06.2011 16:48:05

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af Helate » 09.01.2012 13:12:19

Enig Fundiver. Jeg mener også det er mærkeligt at konsekvensen er så voldsom. er blot enig i at der skal gøres hvad der kan for at udlændinge lærer dansk.

Og når jeg tænker efter er der jo i den nye lov allerede en "gulerod" i form af mindsket bankgaranti efter bestået danskprøve. Min kæreste vil ikke få problemer med at bestå en A1, for hun har fint sprogører og der går minimum et år fra nu før hun senest skal op til testen - men men: Jeg vil da gerne have hende hurtigere igennem når nu man kan få mindsket bankgarantien - så ja, de burde som det mindste lempe udvisningstruslen.

shehzad
Indlæg: 34
Tilmeldt: 17.12.2011 20:40:41

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af shehzad » 09.01.2012 13:17:16

Hi,
Do you know this bill include the change in Permanent ophold??
Thanks

Helate
Indlæg: 330
Tilmeldt: 14.06.2011 16:48:05

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af Helate » 09.01.2012 13:29:03

Teksten er nu lagt ud: https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoerin ... 2146003161.

Fundiver, undskyld hvis jeg gentager et spørgsmål på en anden måde, men er ikke "lovtekst"læser :-)

Hvis man ansøger feks 1.april så går man til at begynde med ind under de gamle regler, men vil man så ikke få afslag, hvis man ikke har point nok?

shehzad
Indlæg: 34
Tilmeldt: 17.12.2011 20:40:41

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af shehzad » 09.01.2012 13:37:04

Hi,
Sorry I am not good in danish. Can you please clear me that as new Govt. promise to abolish the point system of permanent residence . Do you know when the new rules are coming?? The new rules of Permanent residence are include in bil of today.

Thanx

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af fundiver199 » 09.01.2012 14:09:27

@Shezhad

Changes in the rules for permanent residenceship will be put forward in a later law proposal. They are not part of this proposal.

@Helate

Som jeg læser lovforslaget, vil det være tidspunktet for afgørelsen, der bestemmer, hvilket regelsæt der skal anvendes, og ikke tidspunktet for ansøgningens aflevering. Om US så i den situation vil skynde sig at færdigbehandle ansøgninger, så de kan give afslag efter de gamle regler, eller om de vil lade dem ligge, til de nye regler er trådt i kraft og herefter give tilladelse, det må du nok spørge US om. Jeg ved det ikke, og det gør de ansatte i US nok heller ikke, da indholdet af lovforslaget vel også er helt nyt for dem, og da der er tale om en helt ny situation, som de ikke har skullet forholde sig til før.

Som jeg ser det, vil man komme i en situation, hvor man i virkeligheden næsten bliver nødt til at skrive til folk og fortælle, at de kan få en opholdstilladelse efter de "gamle" regler, hvis de består indvandringsprøven og stiller 100.000 i garanti, eller at de kan vente lidt længere og få en opholdstilladelse efter de "nye" regler. Og så bede folk om at svare tilbage, hvilken af de to muligheder, de foretrækker.

Og derfor kan jeg heller ikke se nogen anden rimelig løsning end, at man må lade de nye regler træde i kraft så hurtigt som overhovedet muligt. Det er jo helt gak-gak, hvis US skal fortsætte med at administrere efter de gamle regler i f.eks. 3 måneder efter, at de nye er vedtaget.

shehzad
Indlæg: 34
Tilmeldt: 17.12.2011 20:40:41

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af shehzad » 09.01.2012 14:15:33

@ fundiver199,
Do you know when it is expected? in this year or next year?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af fundiver199 » 09.01.2012 14:18:40

According to the plan of the goverment It should be approved in the parliament before the summer vacation ie. in june 2012 or before.

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af Kim P. Nyberg » 09.01.2012 14:22:29

fundiver199 skrev:
Som jeg skrev, vil den nye lov også gælde for verserende ansøgninger, bortset fra genindførelsen af 24-års reglen. Så man kan altså godt søge f.eks. i februar 2011 og så få bevilget FS efter de nye regler i juli 2011. Det kræver bare, at US ikke når at færdigbehandle ens ansøgning før skæringsdatoen. Men husk nu at der kun er tale om et lovforslag, så der kan ske ændringer, før det er vedtaget i Folketinget
Du mener vel 2012, og ikke 2011 :lol:
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Helate
Indlæg: 330
Tilmeldt: 14.06.2011 16:48:05

Re: Lovforslag om nye familiesammenføringsregler sendt i hør

Indlæg af Helate » 09.01.2012 14:28:17

@Fundiver: ja vi kan jo kun vente og se hvordan loven bliver vedtaget, men som jeg forstår det skal man idag godtgøre pointkravene allerede når man indgiver sin ansøgning - og da jeg i vores tilfælde ved min kæreste ikke kan få point nok, vil jeg jo skulle indgive en ansøgning, hvor der ikke er angivet grundlag for point - og dermed vil US jo rimelig hurtig kunne afvise ansøgningen. Jeg overser nok noget-

Besvar