Ønsker skilsmisse

Her diskuterer vi praktiske og juridiske forhold omkring skilsmisser samt muligheden for, at en ægtefællesammenført kan blive i Danmark efter en skilsmisse

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
skorpion
Indlæg: 131
Tilmeldt: 14.09.2011 13:12:28

Ønsker skilsmisse

Indlæg af skorpion » 03.05.2019 13:15:42

Jeg står og tænker på min rettigheder.
Jeg har været gift i 7 år nu, min mand har været i dk i 6 år. Vi har 3 fælles børn på 0, 3 og 5 år.
Jeg ønsker skilsmisse og vil inddrage hans opholdstilladelse pga vold og lign.
Han vil ikke forlade lejligheden. Og tror ikke han er enig i skilsmissebeslutningen(vi snakker ikke sammen).
Hans opholdstilladelse udløber februar 2020. Og hans økonomiske sikkerhedsperiode på 5 år udløber om 2 uger ( normalt skal vi forlænge ø.sikkerhed med 5 år inden for 2 uger).
Ligemeget hvor jeg henvender mig, får jeg at vide at hans opholdstilladelse vil blive inddraget men det er ikke sikkert at han bliver udvist pga børn osv.
Kan i forklarer mig lidt hvad der nu vil ske. Jeg har tænkt mig seperation men det svært når han ikke forlader hjem.?
Min mand er fra tyrkiet og jeg er dansk statsborger, det er mine børn også.

mh
Indlæg: 10115
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Ønsker skilsmisse

Indlæg af mh » 03.05.2019 21:19:09

Hvis du har beviser for volden, kan du få en straksskilsmisse.

Mht boligen, er det lidt mere kompliceret, da det er domstolen, som skal bestemme hvem af jer der har ret til at blive boende. Først hvis du får tildelt boligen, kan din mand tvinges ud ved fogedens hjælp.

Du bør søge råd og vejledning hos en retshjælp eller en advokat. Retshjælpen er gratis, men kan ikke føre en sag for dig. Hvis du har en årlig indkomst på under 500.000 kr før skat, kan du få fri proces, hvilket vil sige at du ikke selv skal betale advokaten. Advokaten søger den fri proces for dig.

Se: http://www.civilstyrelsen.dk/da/Fri_pro ... elser.aspx
mh
Rådgiver for ÆUG

skorpion
Indlæg: 131
Tilmeldt: 14.09.2011 13:12:28

Re: Ønsker skilsmisse

Indlæg af skorpion » 03.05.2019 22:39:00

Jeg har rapport fra lægen. Men er det nok til at opholdstilladelsen bliver inddraget. Der er også psykisk vold som fx økonomisk kontrol osv men det har jeg ingen beviser for. Men så vidt jeg kan forstår, bliver han her i dk på baggrund af børnene ligemeget hvad?
Og familiehusets fortæller mig at rapport er ikke nok til straksskilsmisse hvis jeg ikke har anmeldt det til politiet.

Hvad sker der hvis jeg ikke forlænget økonomisk sikkerheden?

DortheM
Indlæg: 519
Tilmeldt: 01.06.2017 09:09:56

Re: Ønsker skilsmisse

Indlæg af DortheM » 04.05.2019 13:13:37

Jeg vil råde dig til at søge hjælp på et kvindekrisecenter.

Hvis garantien ikke bliver forlænget, vil opholdsgrundlaget ikke være tilstede. Spørgsmålet er hvordan kommune og udlændingestyrelsen takler det. Mit bud er at han vil få et brev om det med en udrejsefrist.

Hvis I er skilt kan han søge ophold pga samvær med børnene.

mh
Indlæg: 10115
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Ønsker skilsmisse

Indlæg af mh » 04.05.2019 20:16:13

Normalt inddrages tidsbegrænset opholdstilladelse, når grundlaget ikke længere er til stede. Det er det ikke for familiesammenførte personer, som bliver skilt.

De kan så søge om at den ikke skal inddrages, og vil kunne bevare opholdsret bl.a. hvis de har mindreårige børn, som de enten har boende hos sig, eller har mindst normalsamvær med. Hvis der ikke er samvær, kan selv nok så mange børn ikke udløse ret til at bevare opholdstilladelse.

Hvis først I er skilt, skal du naturligvis ikke længere stille sikkerhed, og kan få den frigivet. Det gør derfor hverken fra eller til om du ikke forlænger den, hvis I ER skilt.

Hvis din mand har arbejde, og har haft det samme arbejde i mindst et år hos samme arbejdsgiver, kan han som tyrkisk statsborger søge om at bevare opholdstilladelsen på grundlag af arbejde (associeringsaftalen ml. Tyrkiet og EF (nu EU)).
mh
Rådgiver for ÆUG

skorpion
Indlæg: 131
Tilmeldt: 14.09.2011 13:12:28

Re: Ønsker skilsmisse

Indlæg af skorpion » 07.05.2019 11:39:18

Vi er ikke skilt endnu, men jeg søgte om separation for nogle dage siden. Ved ikke om han svarer på det. Separation er vel ikke samme som skilt, så går ikke ud fra at u.s sender et brev til ham om hvorfor hans o.t ikke skal inddrages?

mh
Indlæg: 10115
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Ønsker skilsmisse

Indlæg af mh » 07.05.2019 15:13:31

Nej, det gør de ikke.
mh
Rådgiver for ÆUG

skorpion
Indlæg: 131
Tilmeldt: 14.09.2011 13:12:28

Re: Ønsker skilsmisse

Indlæg af skorpion » 22.05.2019 09:46:15

Man kan jo ikke undlade normal samvær når man bliver skilt det er vel kommunen der afgører sådan noget? Eller jeg skal måske lade være med at blive skilt for at undgå det?

Jeg troede pga separation ville hans opholdst. blive inddraget, men både ham og jeg har fået brev fra us om at hans opholdsgrundlag IKKE bliver inddraget.

Mht 1 års arbejde hos den samme arbejdagiver: jeg ringede til us og spurgte om denne regel, men de siger at det er ikke rigtigt. Sådan en ansøgning findes ikke mere?

mh
Indlæg: 10115
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Ønsker skilsmisse

Indlæg af mh » 22.05.2019 15:56:10

Vedkommende ved rent ud sagt ikke en dyt om det.

Reglen er en EU-regel, og er baseret på en aftale fra 1963, og den eksisterer skam i bedste velgående.

Det står da også på
https://nyidanmark.dk/da/Ord-og-begrebe ... 7411DCE35C

“Økonomisk aktive tyrkiske statsborgere
En økonomisk aktiv tyrkisk statsborger, som mister sin oprindelige opholds- og arbejdstilladelse i Danmark – for eksempel hvis den pågældendes opholdstilladelse som familiesammenført bliver inddraget på grund af samlivsophør – kan i visse tilfælde have ret til at blive meddelt en ny opholdstilladelse i medfør af associeringsaftalen og dermed fortsætte sit lovlige ophold her i landet.

Dette gælder i følgende tilfælde, som er beskrevet i de tre led i artikel 6, stk. 1, i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980:

1. led: Hvis den tyrkiske arbejdstager har haft lovlig beskæftigelse i Danmark i 1 år, har den pågældende ret til at fortsætte sit ophold i Danmark med henblik på beskæftigelse hos samme arbejdsgiver.

2. led: Hvis den tyrkiske arbejdstager har haft lovlig beskæftigelse i Danmark i 3 år, har den pågældende ret til at fortsætte sit ophold i Danmark med henblik på beskæftigelse og til at skifte arbejdsgiver efter eget valg. Den tyrkiske arbejdstager kan dog kun skifte arbejdsgiver, hvis der er tale om beskæftigelse inden for samme fag hos den nye arbejdsgiver, hvis den fortrinsstilling, som arbejdstagere fra EU-landene har, respekteres, og hvis tilbuddet om arbejde er afgivet under normale vilkår og er registreret ved arbejdsmarkedsmyndighederne.

3. led: Hvis den tyrkiske arbejdstager har haft lovlig beskæftigelse i Danmark i 4 år, har den pågældende ret til at fortsætte sit ophold i Danmark med henblik på beskæftigelse og fri adgang til enhver form for lønnet arbejde i Danmark efter eget valg.

Rettigheder efter artikel 6, stk. 1, kræver således, at der er tale om en tyrkisk arbejdstager, som på en medlemsstats område har haft tilknytning til det lovlige arbejdsmarked, og at den pågældende dér har haft lovlig beskæftigelse af en bestemt varighed. De tidsmæssige krav i bestemmelsen er 1, 3 og 4 år, og rettighederne udvides gradvist i takt med længden af opholdet og beskæftigelsen.

Man er arbejdstager, hvis man i en vis periode faktisk og reelt præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger. Se endvidere nedenfor under punktet ”Arbejdstagerbegrebet”.

Man har tilknytning til det lovlige arbejdsmarked, hvis man har ret til at udøve beskæftigelse på medlemsstatens område.

Lovlig beskæftigelse forudsætter, at den tyrkiske statsborger har overholdt de nationale regler om lovlig indrejse i Danmark og om opnåelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

De tre led i artikel 6, stk. 1, skal opfyldes i den anførte rækkefølge. Det betyder, at man først skal opnå rettigheder efter 1. led, før man kan opnå rettigheder efter 2. led, og at man herefter først skal opnå rettigheder efter 2. led, før man kan opnå rettigheder efter 3. led.

Det er dog ikke noget krav, at en tyrkisk arbejdstager skal have haft opholds- og arbejdstilladelse her i landet med udtrykkelig henvisning til artikel 6, stk. 1, 1. led, før den pågældende kan opnå rettigheder efter bestemmelsens 2. og 3. led. Nærmere vejledning om reglerne og betingelserne kan fås ved at kontakte Udlændingestyrelsen.”

Samvær er ikke noget som automatisk bliver fastsat. Enten aftaler man det, hvis man kan blive enige, eller også “Hvis I ikke kan blive enige om en samværsordning, kan I få hjælp hos Familieretshuset. Familieretshuset kan hjælpe jer med forældresamarbejdet og med at lave aftaler, der fungerer godt for jeres barn. Hvis det stadig ikke lykkes jer at blive enige om en samværsaftale, kan Familieretshuset eller familieretten træffe en afgørelse. Afgørelsen bliver truffet ud fra, hvad der er bedst for jeres barn, og det vil altid ske på baggrund af en konkret vurdering af barnets forhold.”

Det gælder i øvrigt uanset om man bliver officielt skilt/separeret eller aldrig har været hverken gift eller samlevende. Barnet har krav samvær med begge sine forældre, men i praksis er det naturligvis en af forældrene som beder om at få det fastsat, hvis der ingen aftale er.
mh
Rådgiver for ÆUG

Abena
Indlæg: 20
Tilmeldt: 07.01.2016 02:25:09

Re: Ønsker skilsmisse

Indlæg af Abena » 05.09.2019 07:46:38

Nu er dit indlæg ikke helt nyt og jeg håber du er kommet godt videre.

Kære duførst bliver jeg nød til lige at sige, at du bør politianmelde vold. Du giver ham for stor en fordel ved at lade være.

Men ellers synes jeg du skal finde et andet sted at bo for dig og børnene og søge skilsmisse fra din mand, akurat som du ville gøre fra en dansk mand.

Problemerne med hans opholdstilladelse må han selv slås med, det er ikke længere dit problem. Du skal bruge din energi på at bygge et nyt godt liv for dig og dine børn.

God kamp.

Besvar