Side 1 af 1

Skilsmisse EU-ophold

: 24.04.2017 22:10:47
af KAF
Hej

jeg står i den situation at heg gerne vil skilles med min kone, som har ophold under EU-regler. vi har været gift i 9 år og har 2 børn sammen og er bosat i danmark. Hun mangler 3 år igen for at få permanent opholdstilladelse.

Mit spørgsmål er om hun bliver sendt tilbage til hjemmelandet hvis vi bliver skilt? hun går stadig på sprogskole og har ikke noget arbejd.

Re: Skilsmisse EU-ophold

: 26.04.2017 16:59:38
af mh
Din kone kan blive: http://www.statsforvaltningen.dk/sfdocs ... ighed).pdf

"4.8.2 Tredjelandsstatsborgeres ret til fortsat ophold
Det følger af EU-opholdsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, at en tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter § 8, stk. 1, eller §§ 9-11, ikke mister retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse, hvis:
 ægteskabet ved begyndelsen af proceduren til skilsmisse eller omstødelse har varet i mindst 3 år, heraf mindst 1 år her i landet, jf. stk. 2, nr. 1,
 forældremyndigheden til hovedpersonens børn ved aftale eller afgørelse er overdraget til en ægtefælle, der er tredjelandsstatsborger, jf. stk. 2, nr. 2,
 der foreligger en særlig vanskelig situation, herunder som følge af, at ægtefællen har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast i hjemmet, mens ægteskabet bestod, jf. stk. 2, nr. 3, eller
 ægtefællen ved aftale eller afgørelse har ret til samvær med et mindreårigt barn, og dette samvær skal finde sted her i landet, jf. stk. 2, nr. 4."

I øvrigt ville hun også have mulighed for at blive under danske regler, hvis hun enten har børnene boende og du har samvær, eller du har dem boende og hun har samvær. Så der er ingen grund til uro.

Re: Skilsmisse EU-ophold

: 07.11.2017 11:44:08
af KAF
Hej

Hvilken ansøgnings blanket skal der udfyldes når hun skal søge opholdstillade med børnene
(Danske-regler).

tak

Re: Skilsmisse EU-ophold

: 07.11.2017 18:06:01
af mh
Hvis din kone har EU-opholdstilladelse vil det ikke være nogen god idé at overgå til danske regler. Det er der ingen fordel ved.

Re: Skilsmisse EU-ophold

: 08.11.2017 11:40:24
af KAF
Hun kan vel ikke beholde sit eu-opholdskort efter vi er blevn skilt.
Hun har heller ikke noget arbejd/indtægt.
Hun går kun på sprogskole.

så ved at søge efter danske regler ville hun indgå i et integrationsprogram med ydelse fra
kommunen til at forsøge sig selv. Da hun har 2 børn på 4 og 6 år som er danske statsborger ville det ikke få nogen betydning
for hendes opholdstilladelse.

Re: Skilsmisse EU-ophold

: 08.11.2017 17:56:24
af mh
Jo, hun kan beholde sit EU-opholdskort. Det har jeg svaret dig. Læs informationen på linket til statsforvaltningen. du fik tidligere.

Re: Skilsmisse EU-ophold

: 13.11.2017 11:56:03
af KAF
Hej MH

Kan hun godt beholde sit eu-opholdskort selv om hun modtager uddannelseshjælp nu?
og får hun så automatisk sit permanent opholdstilladelse efter 5 år i landet?

Re: Skilsmisse EU-ophold

: 13.11.2017 21:52:14
af mh
MÅSKE - det er en individuel vurdering, om hun kan.

Men som praksis er, vil hun højst sandsynligt bevare sin opholdsret pga. at I har to børn, som hun enten vil have boende hos sig eller have samvær med. Det er således ikke ubetinget nødvendigt at hun er selvforsørgende, men det er UBETINGET nødvendigt at hun enten har børnene boende hos sig, eller har samvær med dem i normalt omfang (hver anden week-end og sammenhængende dage i ferier)

Og når hun bevarer opholdsretten, vil hun efter at have haft EU-opholdskort i 5 år kunne søge om permanent opholdskort.