Side 1 af 1

Tager de opholdstilladelsen?

: 18.10.2015 13:34:49
af Belekmelek
Hej med jer,

Jeg er kæreste med en tyrker, som har opholdstilladelse på baggrund af sit tidligere ægteskab. Hans skilsmisse er gået igennem nu, og han har modtaget papirer fra US ang. partshøring vedr. hans opholdstilladelse, da forholdene jo har ændret sig. Han har haft arbejde i Danmark i 3år og han har gået på sprogskole (DU2). Han har boet i dk i 4år. Vi bor ikke sammen, men har planer om at flytte sammen i forbindelse med hans start på uddannelse i januar. Hvad er hans chancer for, at han kan beholde sin opholdstilladelse? Og hvad er vigtigt at skrive i hans papirer? Vi er klar over, at det er en mulighed at gifte sig, men....

Re: Tager de opholdstilladelsen?

: 19.10.2015 10:04:41
af fundiver199
Hvis han er i arbejde, har han ret til opholdstilladelse med henblik på at fortsætte det arbejde i medfør af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet:

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/C ... yrkiet.pdf

Der er også denne ordning, der gælder for alle uanset nationalitet:

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/a ... skraft.htm

I begge tilfælde skal han søge om en ny opholdstilladelse. At bevare den nuværende opholdstilladelse vil typisk kun være muligt, hvis han har børn med sin tidligere ægtefælle, og har samvær med de børn. Så kan man ikke byde børnene, at de skal flyve til Ankara hver 2. weekend for at have samvær med deres far.

Det vigtige i forhold til partshøringsskemaet er derfor at dokumentere, at han har regelmæssigt samvær med sine børn. Hvis han altså har nogen. Ellers må I forvente, at opholdstilladelsen bliver inddraget, og så skal han søge om en ny med henblik på at arbejde i Danmark. Jævnfør de to links, du har fået.

At søge om familiesammenføring med dig bør være den absolut sidste udvej, når der er så mange andre muligheder.

NB: Bemærk fristen på 7 dage i "fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft". Det gælder om at handle hurtigt, når han får brevet om, at hans opholdstilladelse er inddraget.

Re: Tager de opholdstilladelsen?

: 19.10.2015 16:16:28
af Belekmelek
Mange tak for dit svar :)

Det gav dog anledning til nye spørgsmål....
Han har ingen børn, men har været på den samme arbejdsplads lidt over 3 år, hvorfor jeg går ud fra, at han så kan søge om opholdstilladelse pga. sit arbejde. Men så skal han så blive i det job? Eller kan han starte på uddannelse, søge nyt job? Altså, hvordan kommer han videre derfra?

Jeg vil gerne være sikker på, at jeg forstår processen i det rigtigt:
- Han skal først udfylde og indsende partshøringsskemaet
- Derefter vil de (formentlig) inddrage hans opholdstilladelse, og her skal vi så ansøge om en ny på baggrund af hans arbejde inden 7 dage - eller kan vi gøre det allerede nu?

Du skriver, at der er så mange andre muligheder - hvilke?