Opholdstilladelse efter skilsmisse

Her diskuterer vi praktiske og juridiske forhold omkring skilsmisser samt muligheden for, at en ægtefællesammenført kan blive i Danmark efter en skilsmisse

Redaktører: ZB, AUG Board

Mandarina
Indlæg: 5
Tilmeldt: 02.01.2015 22:42:25

Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af Mandarina » 02.01.2015 22:53:37

Hej

Jeg er gift med en mand fra et tredje land, vi fungerer ikke så optimalt sammen længere, og snakker om at blive skilt. Vi har både snakket om muligheden at flytte hver for sig, men beholde samme adresse, og lade som om at alt er i orden på papiret. Vi har også snakket om at blive skilt, men jeg er i tvivl om han så må blive i Danmark.

Vi har været gift siden 2011 og har to børn på 4 år og 1,5 år. Han fik ophold efter EU-reglerne i 2013.

Hvis vi kan vælge at blive skilt, hvad skal vi så gøre, og kan vi søge om opholdstilladelse på baggrund af børnene. Og kan vi være sikre på at han må blive?

Mange tak for hjælpen

mh
Indlæg: 10007
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af mh » 02.01.2015 23:46:09

Når man har opholdskort efter EU-reglerne, behøver man faktisk IKKE bo sammen med sin ægtefælle. Så foreløbig kan I blot flytte hver for sig, det er helt lovligt.

Desuden gælder det her (opholdsbekendtgørelsen):
"Familiemedlemmer med ret til at blive boende efter ophør af ægteskab
§ 15. En EU-statsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter § 8, stk. 1, eller §§ 9-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse.
Stk. 2. En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter § 8, stk. 1, eller §§ 9-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse, hvis
1) ægteskabet ved begyndelsen af proceduren til skilsmisse eller omstødelse har varet i mindst 3 år, heraf mindst 1 år her i landet,
2) forældremyndigheden til hovedpersonens børn ved aftale eller afgørelse er overdraget til en ægtefælle, der er tredjelandsstatsborger,
3) der foreligger en særlig vanskelig situation, herunder som følge af, at ægtefællen har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast i hjemmet, mens ægteskabet bestod, eller
4) ægtefællen ved aftale eller afgørelse har ret til samvær med et mindreårigt barn, og dette samvær skal finde sted her i landet.
Stk. 3. Opholdsret, der bevares efter reglen i stk. 2, er efter skilsmissen eller ophøret af ægteskabet ved omstødelse betinget af, at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, eller at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke falder det offentlige til byrde, og at den pågældende tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven, eller at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav."
mh

Mandarina
Indlæg: 5
Tilmeldt: 02.01.2015 22:42:25

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af Mandarina » 22.01.2015 13:47:43

Hej

Mange tak for svaret. Det er befriende at have en som dig til at vejlede i en juridisk verden som jeg har svært ved at finde rundt i.

Jeg har et praktisk spørgsmål. Skal vi beholde fælles adresse, eller kan min mand blot flytte adresse i folkeregistret uden at vi søger separation?

skaanebo
Indlæg: 11519
Tilmeldt: 09.06.2007 19:00:10

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af skaanebo » 22.01.2015 13:52:05

Eftersom det er EU-regler, kan I fint bo på forskellige adresser, når bare det er inden for samme land.

I kan altså godt være folkeregistrerede på forskellige adresser uden først skulle igennem separation/skilsmisse.

Nepal...
Indlæg: 24
Tilmeldt: 14.10.2012 12:38:09

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af Nepal... » 15.02.2015 14:37:25

Angående det bo på forskellige folkeregisteradresser så har jeg også ringet og spurgt statsforvaltningen direkte, da jeg ikke kunne finde det konkret på skrift. Hende jeg talte med bekræftede at man ikke behøver at bo sammen når man er familiesammenført efter EU reglerne, men at man selvfølgelig stadig skal være gift hvis de samme opholdsregler stadig skal gælde.

Angående skilsmisse så har jeg lige et tilføjende spørgsmål (Håber det er ok at jeg stjæler lidt af din tråd istedet for at oprette en ny, da det er under samme emne)
Hvis nu man bliver skilt, kan man så være SIKKER på en garanti for ophold efter skilsmissen hvis man har børn sammen som han (tredjeverdensborgeren) har ret til samvær med? Eller er det bare et vejledende måske? Og har det indflydelse på beslutningen hvis han også har børn i hjemlandet?

mh
Indlæg: 10007
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af mh » 15.02.2015 22:10:28

Der er ingen, som kan sige med 100% sikkerhed at børn udløser ret til at blive, men da hensynet til barnets tarv vejer tungere end de fleste andre hensyn (bortset fra sådan noget som statens sikkerhed), så er der en høj grad af sandsynlighed for at faktisk udøvet normalsamvær fører til at forælderen får lov til at blive. Det er ikke barnets tarv at skulle til Langbortistan for at være sammen med sin samværsforælder.
mh

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af fundiver199 » 16.02.2015 05:54:39

Nepal... skrev:Og har det indflydelse på beslutningen hvis han også har børn i hjemlandet?
Ikke umiddelbart. Danmark er kun forpligtet af FN´s børnekonvention til at tage hensyn til herboende børns tarv. Og desuden skelnes der meget skarpt mellem det, der i juridiske termer kaldes positive og negative forpligtelser for staten.

Den danske stats forpligtelse er ikke at AFBRYDE et eksisterende samvær (negativ forpligtelse), men ikke at give opholdstilladelse med henblik på at etablere et NYT samvær (positiv forpligtelse).

Så selvom man i princippet kan sige, at det at inddrage hans opholdstilladelse måske kan øge sandsynligheden for, at hans børn i hjemlandet vil begynde at se ham noget mere, er det ikke noget, der vil blive taget hensyn til i sagsbehandlingen.

Og det giver da også rigtig god mening. For selvom hans danske opholdstilladelse bliver inddraget, vil det jo på ingen måde med nødvendighed føre til, at han begynder at se nogle børn, han har i et andet land. Derimod vil det med sikkerhed føre til, at de børn, han har her i landet, ikke længere vil se ham ret tit om overhovedet nogensinde.

Og som mh skriver, så ER det bare ikke barnets tarv at skulle til Langbortistan for at have normalsamvær med sin far eller mor, så det er noget, der vejer meget tungt i sagsbehandlingen.

Men "sikkerhed" er der ikke noget, der hedder, da f.eks. hensyn til statens sikkerhed eller den offentlige orden kan veje endnu tungere. Og desuden bliver det naturligvis undersøgt, om normalsamværet rent faktisk finder sted.

Hvis en udlænding skodder sit barn og ikke ser det efter skilsmissen, er der jo ingen som helst grund til, at han skal blive i Danmark. Og det er der heller ikke, hvis barnets mor efter aftale mellem forældrene har taget barnet med sig til Australien.

Det er barnets situation og tarv, der kigges på, ikke selve det forhold, at barnet eksisterer.

Mandarina
Indlæg: 5
Tilmeldt: 02.01.2015 22:42:25

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af Mandarina » 09.03.2015 23:08:02

Tak for jeres rigtig gode og uddybende svar.

Jeg vil gerne spørge ind til skilsmisse. Hvordan fungerer det efterfølgende? Søger vi om bibeholdelse af opholdstilladelsen? Er der krav vi skal opfylde og ændres noget ved hans opholdstilladelse?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af fundiver199 » 10.03.2015 05:49:30

Det fungerer sådan, at Statsforvaltningen tager stilling til, om der er grundlag for at inddrage hans EU-opholdsret. Hvis der er et sådant grundlag, så gør de det. Og hvis der ikke er et sådant grundlag, så gør de det ikke.

Man kan ikke "søge" om ikke at få inddraget sin EU-opholdsret. Det ville nærmest svare til, at man "søgte" om ikke at få en bøde af politiet for at køre for stærkt.

Mandarina
Indlæg: 5
Tilmeldt: 02.01.2015 22:42:25

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af Mandarina » 21.03.2015 04:39:48

Hej igen

Jeg takker virkelig for al jeres hjælp og vejledning.

Det med skilsmisse lyder for risikabelt til at vi vil bevæge os ud i det lige nu.

Har jeg forstået det med at have forskellige folkeregisteradresser rigtigt? Kan vi flytte hver for sig uden at ændre noget ved hans opholdstilladelse og uden de sætter gang i en undersøgelse om hvor vidt han kan beholde den?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af fundiver199 » 21.03.2015 06:34:28

Med EU-opholdsret har I ingen pligt til at bo sammen. Så ja I kan sagtens flytte hver for sig. Kontanthjælp kan derimod bringe opholdsretten i fare.

Mandarina
Indlæg: 5
Tilmeldt: 02.01.2015 22:42:25

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af Mandarina » 21.03.2015 18:53:45

Mange gange tak for jeres hjælp.

Nu tror jeg at jeg har fået svar på alle mine spørgsmål.

board
Indlæg: 14
Tilmeldt: 28.03.2015 11:27:37

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af board » 29.03.2015 18:48:53

Hej.
Jeg håber, at det er i orden, at jeg også drejer emnet lidt over til min egen situation i stedet for at oprette et nyt emne, som næsten vil være det samme.
Jeg håber, at I kan hjælpe mig, nu udlændingestyrelsen ikke var så hjælpsom:

Jeg er dansker og er gift med en iraner. Vi blev gift i januar 2013. Hun fik opholdstilladelse efter EU-reglerne, da jeg boede i Spanien, da vi blev gift (vi blev dog gift i Danmark). Opholdstilladelsen fik hun i juni 2013, og vi har boet og haft folkeregisteradresse i Danmark siden 25. juni 2013.

Nu vil jeg separeres. Vil hun så miste sin opholdstilladelse og blive sendt tilbage til Iran?
Hvis jeg vil "hjælpe" hende ved at forblive gift med hende, indtil hun ikke længere kan miste sin opholdstilladelse ved separation, skal vi så også være gift i tre år, eller er det længere?

For mig ville det nemmeste og rareste være, at vi bliver separeret officielt, men det eneste forslag, hun indtil videre har kunnet gå med til, var, at vi forblev gift og havde samme adresse - altså holde en "facade" over for myndighederne - men at vi boede hver for sig og ikke havde nogen kontakt.
Vi har begge to haft ringet til udlændingestyrelsen, hvor vi blot fik at vide, at det kunne de ikke sige noget om (man skulle søge om at få lov til at blive), og at vi skulle kigge på deres hjemmeside. Det ærgrer mig, at de har lukket den EU-hotline - den var frygtelig god til at afhjælpe tvivlsspørgsmål.

board
Indlæg: 14
Tilmeldt: 28.03.2015 11:27:37

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af board » 29.03.2015 19:03:41

Forresten:
Vi har ingen børn, og min hustru har intet arbejde. Hun har kortvarigt haft en smule deltidsarbejde i sommers (2014), men det er også alt, så jeg har betalt alt gennem de to år.

skaanebo
Indlæg: 11519
Tilmeldt: 09.06.2007 19:00:10

Re: Opholdstilladelse efter skilsmisse

Indlæg af skaanebo » 29.03.2015 19:11:31

Når din hustru ikke har noget arbejde, er det afgørende spørgsmål, om hun er i stand til at forsørge sig selv, fx ved formue eller lignende.

Det er først, når hun har fået permanent ophold efter fem år i Danmark, at hun ubetinget vil kunne blive i Danmark.

I øvrigt behøver I ikke at have samme folkeregisteradresse.

Besvar