Side 1 af 1

Straks-skilsmisse ved enighed

: 09.11.2013 17:19:06
af mh
Nu kan man omsider også i Danmark få en skilsmisse uden omvejen over separation, hvis blot man er enige om at ville skilles.

Desuden er den tvungne separationstid nedsat fra 12 til 6 måneder, når ægtefæller IKKE kan blive enige om skilsmisse.

Ægteskabsloven er ændret med virkning fra 1. juli 2013 (det ER altså i kraft), og de nye bestemmelser lyder:
"»Enighed
§ 29. Ægtefæller har ret til separation eller skilsmisse, når de er enige om det.

Uenighed
§ 30. En ægtefælle har ret til separation.
Stk. 2. En ægtefælle har ret til skilsmisse efter 6 måneders separation."

Der skal betales gebyr både når man søger om separation og når man søger om skilsmisse. Pt er gebyret på 900 kr. pr. ansøgning.

link: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0 ... ?id=151846

Re: Straks-skilsmisse ved enighed

: 08.01.2015 20:37:00
af jeds74
Gælder det også for dem som vil skilles med en som bor i udlandet? Og spiller det nogen rolle, hvis man blev gift i udlandet?

Re: Straks-skilsmisse ved enighed

: 08.01.2015 23:17:47
af mh
Muligvis.

Det spiller ingen som helst rolle, hvor man er blevet viet.

:!: MEN det spiller en særdeles stor rolle om det land, man bor i anerkender en dansk skilsmissebevilling. Det kan man ikke gå ud fra at andre end de øvrige nordiske lande gør.

Derfor vil man ikke fra sit bopælsland udenfor DK kunne få en attest på at man er fraskilt og dermed vil man ikke kunne blive viet igen - og bør heller ikke blive det i DK (hvor man jo kan, fordi DK kan se man er skilt), for man gør sig derved til bigamist i sit bopælsland.

Det er derfor formodentlig mest formålstjenstligt at blive skilt i sit bopælsland, hvis det ikke er et nordisk land.

Re: Straks-skilsmisse ved enighed

: 23.01.2018 10:36:04
af KonnyH
Hvad med nu?

Re: Straks-skilsmisse ved enighed

: 23.01.2018 11:52:27
af mh
Hvad mener du?

Andre lande bestemmer stadig selv, om de vil anerkende en dansk skilsmissebevilling, hvis det er det du vil vide.