Side 1 af 1

Stop forskels behandling

: 24.04.2016 09:22:13
af techboy992
Det er min viden at der er foertids pensionister, der er bosat i EU lande for sygesikring betalt af Danmark, hvor foertids pensionister uden for EU ikke faar deres sygesiring, men selv skal tegne en forsikring, det finder jeg ikke er rimeligt da vi der bor uden for EU statdig skal betale skat af pensionen.Hvis du mener at forskels behandlingen skal stoppe, saa har du muligheden for at underskrive her.
http://www.skrivunder.net/stop_forskels_behandling