Side 1 af 1

Flygtninge venter op mod to år på at få deres familier til Danmark

: 29.01.2017 11:36:29
af skaanebo
Udlændingestyrelsen bruger længere tid på at screene en familiesammenføringssag end på at behandle den. Ngo’en Refugees Welcome klagede til Folketingets Ombudsmand, og få dage senere blev tre sager afgjort.

https://www.information.dk/indland/2017 ... -paa-boern