US svarer i Politiken

Her kan du dele links til interessante sider eller artikler med andre brugere.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
Zaki
Indlæg: 51
Tilmeldt: 29.06.2012 20:32:55

US svarer i Politiken

Indlæg af Zaki » 13.08.2012 19:25:31

Bemærk hvordan deres chef kryber sig uden om at svare på hvorfor de har ændret deres retspraksis/fortolkning indenfor de seneste par måneder...

Sakset fra papirudgaven af Politiklen igår, den 12.08:

Udlændingestyrelsens ventetid har været voldsom

BJØRN HØRNING,
CHEF FOR UDLÆNDINGESTYREL- SENS BORGERSERVICE

RALF CHRISTENSEN bringer (Pol. 9.8.) et indlæg som part i en konkret sag om ægtefælle- sammenføring, der er be- handlet i Udlændingestyrel- sen, og beskriver sin oplevelse af ventetiden i Servicecente- ret. Jeg skriver som leder af Servicecenteret, der også be- tjener brugerne fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutte- ring (erhverv og studie). Jeg kommenterer ikke den kon- krete sag, der behandles på helt sædvanlig vis i styrelsen.
Jeg må desværre medgive og beklage, at der hen over som- meren har været eksorbitant lange ventetider, sådan som vi har orienteret om på nyidan- mark.dk. Vi har ekspederet samtlige, og vi har ofte betjent brugerne adskillige timer ef- ter lukketid. Jeg kan bekræfte, at vi flere gange har sluttet kl. 21.30, som kronikøren beskri- ver.
På normale dage som f.eks. torsdag 16. februar betjente vi 322 besøgende. Torsdag 7. juni betjente vi 1.003 besøgende.
Vi har 13 skranker med fuld bemanding, og vi har i som- mer suppleret med såkaldt floor walking, hvor ekstra medarbejdere ude i lokalet hjælper brugerne med vejled- ning. Antallet af besøgende
har dog været større, end vi har kunnet afbøde.
Det usædvanligt høje antal besøgende skyldes bl.a. ny lov- givning, som har medført langt flere ansøgninger, og f.eks. har vi i juli modtaget 1.500 ansøgninger om perma- nent ophold svarende til en firdobling af det normale.
MANGE ANSØGERE møder op for at få vejledning før indgi- velsen. Her betjener vi bruger- ne med omhyggelig gennem- gang af ansøgningerne for at sikre, at vores brugere lykkes med deres forehavende og får en sagsbehandling, der er så smertefri som muligt. Glæde- ligvis viser brugerundersøgel- ser stor brugertilfredshed. I den seneste fra foråret under
normale ventetider udtrykte over 95 procent tilfredshed, herunder også dem, der hav- de ventet længst, det vil sige halvanden til to timer.
I dag er presset løjet noget af. På grund af sommerens pres arbejder vi nu på yderli- gere konkrete tiltag for at for- bedre ventetidssituationen. To eksempler: Oplysningerne fra Servicecenteret om, hvil- ket nummer der aktuelt bli- ver betjent, vil kunne ses di- rekte på nyidanmark.dk. Bru- gere med smart-phone eller laptop vil kunne følge afvik- lingen af ekspeditionerne og vil kunne bruge ventetiden på andre gøremål. Vi undersøger også muligheden for at indfø- re et tidsbestillingssystem på udvalgte dage.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: US svarer i Politiken

Indlæg af fundiver199 » 13.08.2012 19:46:12

Bjørn Hørning har ikke noget med behandlingen af EU-sagerne at gøre, så det er klart, at han ikke kan kommentere på det. Og i det hele taget vil det vel være upassende, hvis US går ud i medierne og kommenterer på konkrete sager, der behandles i JM. Så formålet med artiklen er at fortælle om de usædvanligt lange ventetider, hvorfor de opstod, og hvad US vil forsøge at gøre anderledes. Og det synes jeg faktisk, at han gør ok.

Zaki
Indlæg: 51
Tilmeldt: 29.06.2012 20:32:55

Re: US svarer i Politiken

Indlæg af Zaki » 13.08.2012 19:49:47

Men hvis der er tale om en egentlig praksis-ændring - som ufatteligt meget tyder på - er det så ikke en idé at de i det mindste forklarer hvorfor/hvordan deres praksis har ændret sig? Og hvad et "faktuelt og reelt ophold" betyder post-maj 2012?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: US svarer i Politiken

Indlæg af fundiver199 » 14.08.2012 06:47:52

Jo det har myndighederne helt klart en pligt til at gøre, og det er også det, som ÆUG vil holde dem fast på. Og som vi faktisk allerede har fået en form for løfte om fra US.

Besvar