Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Her kan du skrive om/søge information om, hvorledes man opnår permanent opholdstilladelse i Danmark og/eller får dansk statsborgerskab.

Redaktører: ZB, AUG Board

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af fundiver199 » 20.03.2012 11:16:00

Et lovforslag om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse er i dag sendt i høring. Høringsfristen er 16. april 2012, og forventet ikrafttrædelsesdato er 1. juni 2012. Ansøgninger afleveret efter 1. juni 2012 vil blive behandlet efter de nye regler, hvorimod ansøgninger afleveret før den dato stadig vil blive behandlet efter de gældende regler bortset fra, at kravet om 15 point for "medborgerskab" vil bortfalde også for disse ansøgninger. Lovforslaget vil i løbet af nogle dage kunne ses på Høringsportalen. Hovedpunkterne svarer til, hvad der stod i regeringsgrundlaget og er:

* Ansøgeren skal have boet lovligt i Danmark i 5 år mod i dag 4 år

* Kravet om "15 point" for medborgerskab udgår

* Kravet om "15 point" for supplerende erhvervsarbejde mm. udgår

* Kravet om fuldtidsarbejde ændres fra 2½ år inden for 3 år til 3 år inden for 5 år.

* Uddannelse kan samtidig erstatte fuldtidsarbejde

* Sprogkravet ændres fra dansk 2 til dansk 1

soreng
Indlæg: 1474
Tilmeldt: 27.07.2011 09:17:17

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af soreng » 20.03.2012 11:21:20

Så reelt set er det en stramning for dem der kun går og venter på at have været her i 4 år i træk, men derudover lever op til alle andre af de nuværende krav?

Eller skal de 5 år ikke nødvendigvis være sammenhængende, men må godt være afbrudt af perioder ude af landet, modsat hvad det nuværende krav på 4 år er? Så man bare sammenlagt skal have haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år?

Hvis de 5 år skal være sammenhængende er der jo reelt tale om en stramning på det punkt, og det vil da i så fald være meget skuffende.

Kim P. Nyberg
Indlæg: 1994
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af Kim P. Nyberg » 20.03.2012 11:51:54

Ja, der er tale om 5 sammenhængende år.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af fundiver199 » 20.03.2012 11:54:28

Ja de 5 år er en stramning i forhold til de gældende regler. Men der er næppe ret mange ægtefællesammenførte, der kan leve op til de nuværende krav allerede efter 4 års ophold, så for den gruppe, der vel har ÆUG`s primære interesse, vil jeg anse det for at være næsten betydningsløst.

Desuden er 5 år jo stadig bedre end de 7 år, der var gældende fra 2002 til 2010, og med 5 år opnås der harmoni med EU´s regler. Og det synes jeg personligt er vigtigere end, om nogle få meget ressourcestærke indvandrere må vente et år mere med at få PUT.

Men ja det er isoleret set en stramning, som dog er fuldt ud forventelig, da det stod i regeringsgrundlaget. Lige som det isoleret set også er en stramning, at man genindfører 24-års reglen og at amerikanske og japanske statsborgere ikke er fritaget fra kravet om at bestå den nye "stopprøve".

Man kan vel sammenfattende sige, at den nye regering ønsker regler, som sikrer en lidt højere grad af ligebehandling i stedet for at bære nogle få meget ressourcestærke indvandrere, der som regel nok skal klare sig alligevel, frem på en guldstol.

Og det er vel i grunden ikke specielt overraskende, at en "rød" regering har det standpunkt. At man så kunne ønske sig, at alle ægtefællesammenførte f.eks. kunne få PUT efter 2 år som i Sverige, det er noget helt andet. Men givet at den politiske realitet nu engang er, at vi skal blive ved med at have en masse "robuste" regler, så synes jeg, at de regler for PUT, man nu vil lave, samlet set er langt mere til at leve med end de gældende regler.

Har man arbejdet fuld tid de sidste 2½ år, kommer man jo også ind under reglerne for fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og har derfor kun en yderst begrænset risiko for at miste sin opholdstilladelse. Og så må det vel være til at leve med, at man skal vente et år mere, før man kan få PUT.

Set med administrative øjne må man også sige, at der nu sidder en række mennesker, der har boet i Danmark i 8-9 år, og som pga. de stramme regler ikke har fået PUT endnu. Og når reglerne lempes, må man forvente, at det vil vælte ind med (gen)ansøgninger fra mange af dem. Foruden en mængde ansøgninger fra mennesker, der har boet her 5-7 år og som er under uddannelse. Og så er det vel meget hensigtsmæssigt, at US ikke samtidig skal sidde og behandle ansøgninger fra folk, der kun har boet 4 år i Danmark.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af fundiver199 » 20.03.2012 12:30:31

PS. Men forstår selvfølgelig godt skuffelsen, hvis man havde regnet med, at konen kunne få PUT efter 4 år :D

amore
Indlæg: 41
Tilmeldt: 23.01.2011 22:43:12

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af amore » 20.03.2012 13:43:13

Der er sikkert ikke nogen der kan svare på nuværende tidspunkt men vil egentlig også bare have en personlig vurdering fra folket der ude :) når nu uddannelse tæller med som positiv beskæftigelse ,er gælder det så også hvis man er igang med en 9-10 klasse altså folkeskole niveau eller vudere i det til det kun er vidergående uddannelser der kommer til at tælle

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af fundiver199 » 20.03.2012 15:39:37

Der tales i lovforslaget kun om uddannelser, der ligger efter folkeskolen. Men der findes jo nogle særlige lempelige regler for unge udlændinge, der kom til Danmark som børn, og som søger, før de fylder 19 år. Så disse kan allerede i dag få PUT som 18-årige, hvis de har "været i gang" uden større afbrydelser siden folkeskolen. Og man kan jo alligevel ikke få en selvstændig PUT, før man er fyldt 18 år, så det er svært at se, hvordan "godskrivning" af folkeskoleuddannelse nogen sinde skulle komme til at spille en rolle i disse regler.

Unge, der er kommet til Danmark som store børn, er noget "i klemme" i de nuværende regler, da de ikke opfylder kravet om 4 (tidligere 7) års ophold, før de fylder 19 år, og herefter kan de så først få PUT, når de har afsluttet hele deres uddannelse og arbejdet i 2½ år. Men det problem må man sige, at det nye lovforslag stort set vil løse, da både gymnasiale og videregående uddannelser vil kunne tjene til at opfylde kravet om 3 års "fuldtidsbeskæftigelse". Så som den absolutte hovedregel burde et ungt menneske, der er kommet til Danmark som 15-årig, fremover kunne få PUT som 20-årig, hvis vedkommende har været i gang med uddannelse det meste af tiden.

RicardoPeru
Indlæg: 1
Tilmeldt: 20.03.2012 17:22:52

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af RicardoPeru » 20.03.2012 17:29:57

Hej.Mit navn er Ricardo og jeg er gift sammen med Jette og vi har sammen en lille pige, Smilla.

Er der nogen der kan hjælpe mig med at vide om jeg kan få tidsubegrænset ophold.?

Jeg kom til Dk i August 2002 og blev gift i marts 2004. Jeg læste på Aalborg universitet miljø og jeg blev miljøIngeniør i maj i 2009. Kan jeg få tidsubegrænset ophold?

Desværre kunne jeg ikke finde job som ingeniør, det er meget vanskeligt! men jeg prøver stadig. Jeg har arbejdet som lønstilskudsjob i 6 måneder i Danmarks MiljøPortal Nov 2010 Maj 2011og som miljøIngeniør i Favskov Juli 2011forsyning 1 måned.

Håber at i kan svare mit spørgsmål`?

MVH
Ricardo

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af fundiver199 » 20.03.2012 17:42:48

Desværre nej. For at kunne medregne uddannelse eller beskæftigelse, skal man være under uddannelse eller beskæftigelse på det tidspunkt, hvor man søger. Og det er du jo ikke. Så for dit vedkommende vil kravet nu være 3 års fuldtidsarbejde inden for en periode på højest 5 år. Hvis reglerne havde været gældende, dengang du læste, ville du derimod have kunnet få permanent opholdstilladelse, når du havde gennemført 3 år af ingeniøruddannelsen og på det tidspunkt havde boet 5 år i Danmark. Så atter engang havner du - og mange andre der kom til Danmark for 8-10 år siden - "skævt" i forhold til de lovændringer, Folketinget laver.

Jeg har egentlig slet ikke tænkt på dit eksempel, men da du nu var så venlig at gøre opmærksom på det, har ÆUG hermed (endnu) en ide til, hvad vi kan skrive i vores høringssvar :D

amore
Indlæg: 41
Tilmeldt: 23.01.2011 22:43:12

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af amore » 20.03.2012 19:05:44

Jeg tror der er flere end man lige regner med som kommer i klemme min kone kom til Danmark i 2003 efter nogle måneder kom hun i arbejde efter ca 8 måneder røg hun i barsel ,efter barsel var hun i arbejde yderligere 7-8 måneder så blev hun afskediget og var på dagpenge ,så har hun så været på kurser løntilskud ,barsel igen l ,og her til sidst er hun startet på at tage en 9 klasses eksamen ,så hun har hele tiden haft en positiv indtægt uden om aktiv loven i og sådan set også har haft mere end 3 års positiv beskæftigelse men fordi det hele ligger forskudt og når man samler det sammen uden for 5 år i sammen hæng så kan hun ikke bruge det til noget ,det har været rigtig svært at finde arbejde pgr af krisen og der mener jeg man straffer folk ,efter min mening burde alt indtægt som ikke har noget med aktiv loven at gøre tælle positivt ,

martin sørensen
Indlæg: 2
Tilmeldt: 20.03.2012 20:14:43

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af martin sørensen » 20.03.2012 20:23:56

stor glæde, en god lov,

bort set fra ganske få stramninger ( ændringen fra at man i teorien kunne få ophold efter kun fire års ophold i danmark) så er dette her faktisk kun forbedringer, at man ændre kravet på arbejde fra 2½ år til tre år ud af fem, er faktisk en kraftig forbedring, for VKO´s lov var det 2½ år ud af tre år, at man skulle ha FULDTIDS ARBEJDE. her skal man kun arbejde deltid, 3 år ud af 5. en meget fair lempelse som jeg forstår loven så, tæller studie tid på linje med arbejde, hvilket er igen er en kraftig lempelse af loven

ændringen fra dansk to til dansk et, er en gigantisk lempelse alt ialt så giver jeg den nye lov top karakter,

martin sørensen
Indlæg: 2
Tilmeldt: 20.03.2012 20:14:43

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af martin sørensen » 20.03.2012 20:25:54

RicardoPeru skrev:Hej.Mit navn er Ricardo og jeg er gift sammen med Jette og vi har sammen en lille pige, Smilla.

Er der nogen der kan hjælpe mig med at vide om jeg kan få tidsubegrænset ophold.?

Jeg kom til Dk i August 2002 og blev gift i marts 2004. Jeg læste på Aalborg universitet miljø og jeg blev miljøIngeniør i maj i 2009. Kan jeg få tidsubegrænset ophold?

Desværre kunne jeg ikke finde job som ingeniør, det er meget vanskeligt! men jeg prøver stadig. Jeg har arbejdet som lønstilskudsjob i 6 måneder i Danmarks MiljøPortal Nov 2010 Maj 2011og som miljøIngeniør i Favskov Juli 2011forsyning 1 måned.
som jeg forståer den nye lov så tæller stude tid på linje med arbejde så ja dette betyder at i har permanent ophold, efter den nye lov, det er en rigtig god lov
Ricardo

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af fundiver199 » 20.03.2012 20:48:37

Desværre nej da de 3 års fuldtidsarbejde eller -studie skal være inden for de sidste 5 år, og det kan jo ikke opfyldes, når studiet blev afsluttet i maj 2009 og loven træder i kraft juni 2012 dvs. 3 år og 1 måned senere. Dette betyder jo, at selv hvis spørgeren er kommet i arbejde inden juni 2012, så vil højest 1 år og 11 måneder af studiet kunne tælle med, og dermed kan det jo ikke lade sig gøre at nå op på 3 år. Og for hver måned med arbejde, vil 1 måned med studie blive "forældet", så i det konkrete eksempel er spørgeren sat fuldstændig "tilbage til start" og må arbejde i 3 år, før han kan få PUT. Og til den tid vil han så have boet i Danmark i 13 år.

Og derfor må jeg altså også sige, at jeg ikke mener, at regeringen fortjener særlig meget ros for dette lovforslag. Det er endnu et forstemmende eksempel på, at regeringen hænger totalt fast i den gamle regerings tankegods og ikke evner eller tør at formulere en selvstændig politik. Hverken på udlændingeområdet eller på ret mange andre områder.

Lovforslaget vil da givetvis hjælpe mange, men der vil også stadig være masser af eksempler på folk, som ikke kan få PUT selv efter mange års ophold i Danmark. Og selvom det måske ikke direkte er nogen "katastrofe", så er jeg voldsomt imod selve de holdninger, der ligger bag det her.

Jeg finder det således helt uhørt i et demokratisk samfund, at ufrivillig arbejdsløshed skal medføre tab af rettigheder. Og der er ingen som helst principiel forskel på dette "beskæftigelseskrav" til PUT, som kom ind i dansk lov i 2007, og som alle tre regeringspartier dengang stemte imod, og så en lovgivning, der f.eks. siger, at arbejdsløshed skal medføre tab af stemmeret.

Og at alle tre regeringspartier for mindre end 5 år siden stemte imod det, de nu vil videreføre, viser jo også, hvilke totalt principløse og uduelige vendekåber, det er, der sidder i spidsen for disse partier. Eller i hvert fald for to af dem, for det er vist ingen hemmelighed, at det 3. regeringsparti hellere end gerne ville lave reglerne meget mere grundlæggende om men bare må erkende, at det er der heller ikke flertal for i det nuværende folketing.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af fundiver199 » 20.03.2012 21:09:51

Som en tilføjelse mener jeg, at alle burde spørge vores nye regering, hvorfor vi ikke bare kan få nogle simple regler, der svarer til dem, man har i alle de lande, vi normalt sammenligner om med?

F.eks. 5 års ophold, bestået sprogprøve, ingen alvorlig pletter på straffeattesten og ingen forfalden gæld til det offentlige. Hvorfor behøver man at gøre det mere kompliceret end det? Hvad er overhovedet formålet, og hvad er det for samfundsmæssige gevinster, man tror, at man kan opnå ved at lave lovgivning, som man ikke har i nogen andre lande end Danmark?

Jeg forstår godt glæden hos dem, hvis ægtefæller nu kan få PUT, og jeg er da glad for, at regeringen fremsætter dette forslag. Men samtidig er det altså vildt utilfredsstillende, at vi skal sidde som små negerslaver og være taknemmelige for, at vi nu kun får pisk 1 gang om måneden i stedet for 2. Og det er altså på det niveau, at det her lovforslag ligger.

Kim P. Nyberg
Indlæg: 1994
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Lovforslag om tidsubegrænset ophold sendt i høring

Indlæg af Kim P. Nyberg » 20.03.2012 21:10:18

Står der noget i lovforslaget om, hvorvidt arbejdet skal have været konstant eller om pauser ind imellem (eksempelvis pga. jobskifte) er tilladt?
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Besvar