Tidsubegrænset ophold efter 7 år

Her kan du skrive om/søge information om, hvorledes man opnår permanent opholdstilladelse i Danmark og/eller får dansk statsborgerskab.

Redaktører: ZB, AUG Board

Kosmopolit
Indlæg: 5
Tilmeldt: 22.04.2009 14:36:18

Tidsubegrænset ophold efter 7 år

Indlæg af Kosmopolit » 22.04.2009 14:49:36

Hejsa :)

* Min kone har været i Danmark i snart 5 år, de første 3 år på studieopholdstilladelse (hun studerer på akademisk, lang videregående uddannelse).

* Jeg er dansker og dansk statsborger af kernedansk familie, der aldrig har boet udenlands eller modtaget nogen økonomisk bistand, der rager ind over Udlændingeloven. Jeg har fuldtidsarbejde.

* Vi søgte og fik familiesammenføring i september 2007, og min kone er her dermed på tidsbegrænset opholdstilladelse.

* Mine kone er færdig med studierne omkring september 2009, og skal derefter søge job.

* Min kone har bestået alle danskprøver med bravour for flere år siden.

* Min kone har til september haft tidsbegrænset ophold i 2 år, og mangler altså 5 år til på denne tilladelse, før hun kan få en tidsubegrænset opholdstilladelse. Men der er vist kommet ekstra betingelser til siden jeg sidst undersøgte loven:

Jeg læser hos nyidanmark.dk:
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/f ... ngelse.htm

Det er punktet om "Integrationseksamen", der fanger mit blik. Altså, min kone fik topkarakterer i danskprøverne, har taget en lang videregående uddannelse på Roskilde Universitetscenter, har haft studiejob undervejs.

Mine to spørgsmål er:

a) SKAL hun have 2½ års fuldtidsbeskæftigelse før, at vi kan søge om permanent opholdstilladelse?

b) Hvis ja, så skal vi søge midlertidig opholdstilladelse hvert 2. år indtil hun har samlet de 2½ års fuldtidsbeskæftigelse?

På forhånd tak; stil endelig opklarende spørgsmål, hvis jeg ikke har været præcis nok.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Indlæg af fundiver199 » 22.04.2009 15:26:58

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/f ... ngelse.htm

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Betingelsen for at få forlænget sin opholdstilladelse er først og fremmest, at man stadig opfylder betingelserne for sin oprindelige opholdstilladelse.

En opholdstilladelse på grundlag af familiesammenføring gives ofte på en række udtrykkelige betingelser. Hvis man har fået opholdstilladelse på grundlag af et ægteskab/registreret partnerskab/fast samliv med en person, der bor i Danmark, vil ens opholdstilladelsen fx være betinget af, at man bor sammen med sin ægtefælle/partner. Betingelserne fremgår af det brev, man fik sammen med meddelelsen om, at man havde fået opholdstilladelse....

(tekst om børn taget ud)

Hvis man har fået opholdstilladelse som familiesammenført, gælder opholdstilladelsen i første omgang for 2 år. Når den periode er ved at udløbe, kan man søge om at få den forlænget i yderligere 2 år. Herefter kan den forlænges med 3 år.

Betingelserne for at få forlænget sin opholdstilladelse afhænger af, om man søger om en tidsbegrænset (midlertidig) forlængelse eller om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse.

For at få en tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man normalt have haft opholdstilladelse i mindst 7 år og bl.a. have bestået integrationseksamen. Derudover er der en række yderligere betingelser.

Særligt om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse Personer, som har fået opholdstilladelse på grundlag af familiesammenføring, kan normalt først få tidsubegrænset opholdstilladelse, når de har haft lovligt ophold i Danmark i mere end de sidste 7 år, og når følgende betingelser er opfyldt:

Grundlaget for opholdstilladelsen skal stadig være til stede.

Man skal have gennemført et introduktionsprogram efter integrationsloven eller et andet lignende forløb.

Man skal have gennemført fastlagte aktiviteter i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Man skal have bestået integrationseksamen. Integrationseksamen omfatter et krav om, at man skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder samt et krav om, at man har bestået Prøve i Dansk 2 (eller alternativt Prøve i Dansk 1 sammen med en engelskprøve på et niveau svarende til Prøve i Dansk 2).

Man må ikke have været idømt over 2 års ubetinget fængsel for alvorlig kriminalitet som fx narkotikakriminalitet, menneskesmugling, drab, grov vold eller voldtægt. Hvis man er blevet idømt frihedsstraf for mindre grov kriminalitet, udskyder det tidspunktet for, hvornår man kan få tidsubegrænset opholdstilladelse.

Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige.

Man skal have underskrevet en integrationskontrakt og en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund.


Så vidt jeg kan se, så er det eneste mulige tvivlsspørgsmål, om de år din ægtefælle har tilbragt i Danmark på studieophold kan tælle med i de 7 år. Eller om "uret" først begynder at tikke fra det øjeblik, der er bevilget familiesammenføring.

Spørgsmålet er således, om ordet "opholdstilladelse" skal forstås snævert som opholdstilladelse via familiesammenføring, eller om alle former for lovligt ophold kan tælle med i de 7 år. Det sidste ville absolut være det mest rimelige og fornuftige, men det er jo desværre ikke altid, at den sunde fornuft hersker i spørgsmål som disse :D

Kosmopolit
Indlæg: 5
Tilmeldt: 22.04.2009 14:36:18

Indlæg af Kosmopolit » 22.04.2009 15:36:37

Tak for svaret; som du ser herunder, så er det også noget, der kan komme på tale.

:?:
Men jeg synes ikke helt du svarer på det punkt a), det med arbejde i 2½ år. Det antager du er sikkert, i den fede tekst? :(

Jeg spørger fordi vi fik at vide i kommunen, at vi nok kan søge, når hun har været i Danmark i 7 år i alt (inkl studier), fordi hun meget hurtigt bestod danskprøverne. Dvs. vores plan var at søge permanent om allerede 2 år (i år 2011, efter 4 års tidsbegrænset ophold).

Men det kan vi ikke, når hun ikke har kunne nå 2½ års fuldtidsarbejde allerede da?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Indlæg af fundiver199 » 22.04.2009 16:11:09

Jeg kan ikke se, at den officielle vejledning nævner nogen muligheder for at dispensere fra kravet om 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse. Så med mindre jeg er meget dårlig til at læse, så må svaret jo være, at I ikke kan søge PUT, før din ægtefælle har arbejdet i Danmark i 2½ år.

Men du kan jo stille spørgsmålet skriftligt til Udlændingeservice og herefter poste svaret i forum. Det er nemlig ikke altid alle detaljer, som kommer med i de officielle vejledninger. Og en evt. "uofficiel" praksis i Udlændingeservice er der af gode grunde ikke andre end Udlændingeservice selv, som kender noget til.

En anden mulighed er naturligvis bare at søge, og så se, hvad der sker. Kan din ægtefælle ikke få PUT, så udsteder de vel bare en ny midlertidig opholdstilladelse i stedet. Og skal der søges på separate blanketter, så kan I jo bare udfylde begge to.
Senest rettet af fundiver199 22.04.2009 16:20:32, rettet i alt 1 gang.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Indlæg af fundiver199 » 22.04.2009 16:14:50

Alternativt kan du bede den medarbejder i kommunen, som du har talt med, om at forklare, hvorfor hun mener, at I "nok" kan få PUT til din ægtefælle uden at opfylde kravet om 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse, når det på Udlændingeservice hjemmeside er angivet som et ufravigeligt krav.

Kosmopolit
Indlæg: 5
Tilmeldt: 22.04.2009 14:36:18

Indlæg af Kosmopolit » 22.04.2009 17:12:07

Ok - tusind tak for feedback. Den kommunale medarbejder svarede os efter dette krav blev formelt, så enten er var hun uvidende, eller også er der mulighed for at de dispenserer efter individuel bedømmelse.

Under alle omstændigheder skal jeg nok kontakte dem, og poste hvad de svarer her i dette forum.

Kosmopolit
Indlæg: 5
Tilmeldt: 22.04.2009 14:36:18

Indlæg af Kosmopolit » 22.04.2009 17:14:14

Og lige en sidste: findes der egentlig en grænse for hvor mange år/gange man kan søge forlænget tidsbegrænset opholdstilladelse?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Indlæg af fundiver199 » 22.04.2009 17:49:48

Næh i princippet gør der vel ikke. Men det er jo kun knap 7 år siden, at de skærpede regler blev vedtaget, så endnu er der vel kun få, som har boet her i mere end 7 år på midlertidige opholdstilladelser. Før 2002 fik man næsten automatisk PUT efter 3 år, og det var jo ærlig talt noget mere rimeligt.

Men her som på så mange andre punkter har Dansk Folkeparti og ligesindede politikere i V og K desværre fået vælgernes opbakning til at føre deres "syrlige" udlændingepolitik ud i livet.

I Sverige får man efter de nationale regler PUT efter 2 år. Og har man i forvejen boet sammen i et andet land, før man flytter til Sverige, så gives PUT nogen gange med det samme efter en konkret og individuel vurdering.

Ja selv EU-reglerne er mere gunstige end de danske, idet et permanent opholdskort her skal udstedes efter 5 år. Og vel at mærke uden krav om, at man skal have haft fuldtidsarbejde i 2½ år eller bestået et integrationsprogram.

Kravet om fuldtidsarbejde i 2½ år er faktisk en af mine hovedaversioner imod de danske regler, og blandt årsagerne til, at jeg for længe siden har besluttet mig til at bruge EU-reglerne, hvis jeg skal have min egen familie til Danmark.

Med 3 børn tvivler jeg nemlig på, at min forlovede vil kunne magte mere end en deltidsjob. Og så skal hun jo efter de danske regler teoretisk set leve på midlertidige opholdstilladelser resten af sit liv! Eller indtil jeg dør, hvorefter hun så bliver udvist, uanset om hun til den tid har boet 25 år i Danmark.

Jeg mener, at det er fuldstændig uanstændigt at behandle folk på den måde, og vil simpelthen ikke finde mig i det. Før det kom frem, hvor nemt det er bruge EU-reglerne i Danmark, havde jeg derfor truffet en principbeslutning om, at skulle vi bo i Europa, så måtte det blive i Sverige.

Men nu kan jeg altså nøjes med at bo 10 uger i Sverige, og det er så også præcis, hvad jeg tænkt mig at gøre, hvis min forlovede gerne vil flytte til Danmark.

Og hvad jeg som hovedregel også anbefaler alle andre at gøre, hvis de gerne vil have FS i Danmark. Jo mere tid, man bruger på at sætte sig ind i reglerne, jo mere finder man således ud af, at Danmark på praktisk talt alle områder stiller sine egne borgere ringere i.f.m. familiesammenføring end andre EU-landes borgere. Og det er jo både grotesk og fuldstændig urimeligt.

Kosmopolit
Indlæg: 5
Tilmeldt: 22.04.2009 14:36:18

Indlæg af Kosmopolit » 22.04.2009 18:30:07

Jeg er helt enig. Jeg regner med, at vi klarer den inden for reglerne og tidsrummet på 7 år, alt andet ville undre mig, men det krænker vores anstændighedsfølelse, at vi bliver behandlet som var hun en retarderet nasserøv. Jeg har tilført et gigantisk menneskeligt og akademisk resurse til Danmark, der har klaret sig selv økonomisk, og som har giftet sig med mig, der ligeledes altid har klaret mig selv økonomisk, som aldrig har taget et lån i banken, som aldrig har brudt loven, som har uddannet mig til akademiker og som arbejder i staten.

Medarbejderen i kommunen anbefalede os på det varmeste, at hun søger inden de 7 år, fordi hendes papirer er en solstrålehistorie. Det er simpelthen lige efter bogen, og alligevel skal man behandles som idioter, og alligevel skal man krybe ydmygt hvert andet år, og spørge om min kone må blive sammen med mig.

Hvis man bedømte alle danskere efter samme krav om bevislig samfundsnytte, så kunne en del godt pakke kufferten. Jeg glemmer fx ikke efter, at jeg blev uddannet, og måtte til et rådighedsmøde i a-kassen. Der sad jeg med mine meddanskere, der hylede og skreg over alle de små krav, der blev stillet om, at de strammede sig an for at søge et job, og at de måtte tage et job, der krævede lidt transport, hvis andre job tæt på ikke var muligt, osv. Og føj hvis de måtte tage et job, der ikke lå komplet inden for deres drømmejobs rammer. Og føj hvis de skulle arbejde sig ind og op i et firma.

Det er beskæmmende, at jeg ikke kan få permanent opholdstilladelse til en højtuddannet, der har haft arbejde hele vejen gennem studiet, og som er komplet finansieret af mig. De har sparet hele hendes skole og uddannelse op til efter gymnasiet, skal bare betale den akademiske uddannelse, og så har de en billig skatteyder. Jeg fatter ikke, at Danmark ikke føler skam over, at behandle sådanne pragteksempler ringere end hele EU.

Når almindelige virksomheder kæmper som gale for at motivere og fastholde medarbejderne, hvorfor tror dansken så, at disse urimelige krav skaber noget som helst andet hos udlændinge end bevidstheden om, at det vil være meget bedre, at arbejde loyalt for et andet land, et land der belønner dem på lige fod med egne borgere.

Og hvorfor tror dansken, at den dansker, som udlændingen har giftet sig med overhovedet får lyst til at blive i sit fædreland, når tilværelsen skal være så utryg og uvis i hans eget hjemland? Det er ufattelig tåbeligt at motivere to ambitiøse højtuddannede til at flytte udenlands.

ZB
Indlæg: 520
Tilmeldt: 25.06.2007 11:53:30

Indlæg af ZB » 24.04.2009 22:02:42

Mulighed for tidsubegrænset opholdstilladelse efter 3 års lovligt ophold

I enkelte tilfælde er det muligt få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse efter kun 3 års lovligt ophold i Danmark. De almindelige betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse, som er nævnt ovenfor, skal være opfyldt. Derudover skal alle følgende betingelser være opfyldt:


Man skal tidligere – inden man fik opholdstilladelse som familiesammenført – have haft opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag i en årrække, fx som arbejdstager eller studerende.

Man skal have haft fast arbejde eller have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed uden afbrydelse i de seneste 3 år inden, man indgav ansøgningen.

Man må ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 3 år.

Man skal have opnået en væsentlig tilknytning til det danske samfund.


taget fra:
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/f ... ngelse.htm

Juma
Indlæg: 325
Tilmeldt: 08.06.2007 09:03:36
Geografisk sted: Danmark
Kontakt:

Re: Tidsubegrænset ophold efter 7 år

Indlæg af Juma » 18.06.2009 15:51:52

Hvis ikke den omtalte integrationseksamen er overstået efter 7 år, bliver OT så forlænget med 2 eller 3 år ad gangen? Det må vel være 3?

Tæller arbejde med elevløn også med i de 2 1/2 år?

Hvis jeg eller min bedre halvdel skulle gå bort under vejs - bliver børnene/hende så sendt ud af landet eller hvordan?

skaanebo
Indlæg: 11590
Tilmeldt: 09.06.2007 19:00:10

Re: Tidsubegrænset ophold efter 7 år

Indlæg af skaanebo » 18.06.2009 16:22:37

Børnene er vel danske statsborgere? Så bliver de naturligvis ikke sendt ud af Danmark. Men hvis din ægtefælle bliver enke, så mister hun sit opholdsgrundlag og skal søge om dispensation for at kunne blive i Danmark. Dispensation gives så normalt, hvis hun er i stand til at klare sig selv økonomisk og altså ikke er en byrde for samfundet.

ZB
Indlæg: 520
Tilmeldt: 25.06.2007 11:53:30

Re: Tidsubegrænset ophold efter 7 år

Indlæg af ZB » 19.06.2009 22:47:36

Job med løntilskud tæller vist ikke som fuldtidbeskæftigelse, men der bliver lavet en eller anden beregning.

Hvis din kone bliver enke kan hun godt blive hvis hun har været her i over 2 år og er "velintegreret", fulgt dansk, har arbejde osv... . Der er kommet en ny praksis omkring dette. I kan læse mere om det i nyeste ÆUG nyhedsbrev...

Juma
Indlæg: 325
Tilmeldt: 08.06.2007 09:03:36
Geografisk sted: Danmark
Kontakt:

Re: Tidsubegrænset ophold efter 7 år

Indlæg af Juma » 20.06.2009 12:06:17

Der er mig bekendt ikke tale om arbejde med løntilskud, men regulær elevløn.

Og nej, børnene er ikke danske statsborgere (og heller ikke EU-borgere).

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Tidsubegrænset ophold efter 7 år

Indlæg af fundiver199 » 20.06.2009 13:17:56

@Juma

Er du da ikke dansk statsborger? For er du det, så har dine børn også ret til dansk statsborgerskab, hvis du blot er gift med deres mor.

Besvar