Hvad nu?

Her kan du skrive om/søge information om, hvorledes man opnår permanent opholdstilladelse i Danmark og/eller får dansk statsborgerskab.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
fbh71
Indlæg: 21
Tilmeldt: 18.09.2007 10:29:49

Hvad nu?

Indlæg af fbh71 » 20.03.2009 23:48:53

Jeg skriver for at fortælle at min kone har fået konstateret svær retarderethed i sådan omfang at hun ikke ville kunne klare sig selv i fremtiden. Psykologen sagde at hun med den besked efter undersøgelsen, på forhond er berettiget til fuld pension, hvis hun havde statsborger. Men mit spørgsmål, hvad skal vi gøre nu hvor hun ikke er egnet til nogen form for undervisning efter testen og hvad med hendes fremtidige opholdstilladelser? her tænker jeg på den permanente og statsborgerskab? Og kan man sende en person i den tilstand tilbage til sit hjemland, hvis der sker noget uventet?

Hun er Ukrainer og har været her i godt 3 år.

ABJ78

Indlæg af ABJ78 » 13.04.2009 20:14:02

Hej Fbh.
Jeg kan desværre ikke svare på dit spørgsmål, og kun råde dig til at spørge US eller en advokat hvordan det forholder sig i jeres situation.
Håber du vil dele dine erfaringer, når du finder svar...
De bedste ønsker for jer...

Kim P. Nyberg
Indlæg: 1994
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Indlæg af Kim P. Nyberg » 14.04.2009 08:04:15

Følgende fik jeg med hjem fra et informationsmøde, som US afholdt på biblioteket i Herning først på måneden. Måske du kan bruge noget derfra:

•Tilknytningskravet gælder ikke, hvis den herboende:

•har haft dansk statsborgerskab i over 28 år, eller
•er født og opvokset i Danmark eller kommet til Danmark som mindre barn, og har opholdt sig lovligt i Danmark i over 28 år

Begrundelser for at fravige tilknytningskravet
•Hensynet til familiens enhed/ret til respekt for sit familieliv(EMRK art. :

•Proportionalitetsafvejning: Hvis uoverstigelige hindringer for etablering af familielivet i hjemlandet, vil der som hovedregel skulle ske familiesammenføring
•Børn: Hvis herboende har mindreårige særbørn her i landet, som pågældende har et reelt samvær med af normalt omfang, eller hvis parret har fællesbørn, der har opholdt sig i Danmark i en længere, sammenhængende periode og de er blevet velintegrerede
•Flygtninge/beskyttelsesstatus: Hvis herboende er flygtning og efter en konkret vurdering vil risikere asylrelevant forfølgelse ved en tilbagevenden til hjemlandet. Hvis ægteskabet er indgået inden herboendes flugt fra hjemlandet, skal der tillige ske en vurdering af, hvorvidt der i hjemlandet er indtrådt fundamentale, varige ændringer, der kan formodes at fjerne grundlaget for frygten for asylrelevant forfølgelse
•Sygdom: Hvis herboende er alvorligt syg eller handicappet og det vil være humanitært uforsvarligt at henvise pågældende til at tage ophold i et land, hvor der ikke kan tilbydes pasnings-eller behandlingsmuligheder
•Positivlisten: Hvis herboende har beskæftigelse omfattet af Positivlisten (se listen på www.nyidanmark.dk)
•Særlig stilling: Hvis herboende arbejder i statens tjeneste og varetager en stilling med særlig udenrigs-eller sikkerhedspolitisk betydning for Danmark

Generelt om fravigelse af betingelser

En række betingelser kan fraviges i særlige tilfælde:

•24-års regel
•Økonomisk sikkerhedsstillelse
•Offentlig hjælp
•Boligkravet
•Tilknytningskravet

Begrundelser for fravigelse af betingelser:
•Flygtningestatus/ beskyttelsesstatus (alle krav)
•Samvær med særbarn i Danmark (alle krav)
•Humanitære hensyn ved alvorlig sygdom, alvorligt handicap eller høj alder hos herboende ægtefælle (alle krav) •Kvinders rettigheder: offentlig hjælp ifm. barselsorlov (offentlig hjælp)
•Herboende har beskæftigelse omfattet af Positivlisten (24-års regel og tilknytningskrav)
•Herboende arbejder i statens tjeneste og varetager en stilling med særlig udenrigs-eller sikkerhedspolitisk betydning for Danmark (24-års regel og tilknytningskrav)
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

fbh71
Indlæg: 21
Tilmeldt: 18.09.2007 10:29:49

Indlæg af fbh71 » 21.04.2009 22:30:04

Kim P. Nyberg> Jeg og min kone fik ophold med alle kravene som fraveget.

Det der bekymre mig, er om hun kan få permanent ophold i Danmark, når de 7 år er gået, netop pga. at hun ikke er i stand til at tage en uddannelse ifølge lægerne.

Jeg har sendt en forespørgsel til US med erklæringen, så der venter vi på svar.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Indlæg af fundiver199 » 22.04.2009 07:56:45

Hvis I har mulighed for at bosætte jer i mindst 10 uger i et andet EU-/EØS-land, så kan I overveje at skifte fra de nationale danske regler til EU-reglerne. Det vil stille din kone en del bedre m.h.t. at blive i Danmark, hvis der sker noget med dig. F.eks. vil hun automatisk have ret til et permanent opholdskort efter 5 år uden nærmere krav og betingelser, hvis I stadig er sammen til den tid.

Jeg vil dog tro, at de normale krav også kan fraviges efter de danske regler, hvis der er en medicinsk begrundelse for, at man f.eks. ikke kan lære dansk på det niveau, som normalt kræves. Men læs evt. mere om det på:

www.nyidanmark.dk

Eller stil dine spørgsmål skriftligt til Udlændingeservice, så du får et skriftligt svar.

Besvar