Side 1 af 1

Flexjob og sygedagpenge

: 10.08.2019 23:20:45
af mmj_80
Hej
Har flexjob eller sygedagpenge betydning til permanent opholdstilladelse?
Tak

Re: Flexjob og sygedagpenge

: 11.08.2019 11:42:56
af mh
https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-beg ... 9A86587386

"Ydelser, der er givet efter anden lovgivning end efter aktivloven og integrationsloven, har ikke betydning for, om du kan få opholdstilladelse, få forlænget din opholdstilladelse eller få permanent opholdstilladelse. Eksempler på sådanne ydelser er:

SU

Dagpenge (arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge)

Pension (førtidspension og folkepension)

Boligstøtte givet efter lov om individuel boligstøtte

Økonomisk støtte til arbejdsgiveren ved ansættelse i løntilskudsjob eller fleksjob. Du skal dog være opmærksom på, at ansættelse med løntilskud ikke opfylder beskæftigelseskravet

Friplads til børn i børneinstitution

Skattefri uddannelsesydelse"

"Ydelser, der er undtaget

Det er ikke til hinder for at få opholdstilladelse, få forlænget din opholdstilladelse eller få permanent opholdstilladelse, hvis du eller din ægtefælle/samlever har modtaget enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse. Enkeltstående ydelser kan fx være økonomisk hjælp fra kommunen i forbindelse med behov for sygebehandling eller ved flytning.

En anden undtagelse er, at du eller din ægtefælle/samlever godt må modtage en ydelse, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor, fx ledighedsydelse til ansatte i fleksjob, som får ydelsen i forbindelse med ferie.

Hvis din ægtefælle/samlever har modtaget ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik efter at være blevet visiteret til et fleksjob, er det ikke til hinder for ægtefællesammenføring."