Side 1 af 1

karenstid for at søger stateborgeskabe

: 09.09.2018 20:48:17
af mah11
Hej
Hvis man er lovovertrædelse fx i 2014 og fik et brev fra politi i 2016 at du er sigtit for en lovovertrædelse og du vil får en bødeforlæg på et senere tidspunkt og fx du får bød i 2018 for en lovovertrædelse some gørt i 2014.

Spørgsmål: hvornår begnyder karenstid, er der fra 2014 da lovovertrædelse gørt eller ?

Re: karenstid for at søger stateborgeskabe

: 11.09.2018 15:19:37
af mh
http://uim.dk/arbejdsomrader/statsborge ... iminalitet
“Karenstid
Hvis man i øvrigt er straffet eller har modtaget en strafferetlig sanktion, kan man først blive dansk statsborger efter udløbet af en vis karenstid. Det betyder, at man ikke kan få dansk statsborgerskab, før karenstiden er udløbet.

For eksempel udløser en bøde på 3.000 kr. eller derover en karensperiode på 4 år og 6 måneder fra gerningstidspunktet. Det vil sige, at man først kan blive dansk statsborger 4 år og 6 måneder efter gerningstidspunktet.”