Side 1 af 1

ny stramninger vedr. indfødsret

: 30.06.2018 08:33:39
af frihedforalle
Der er nye stramninger på vej. De betyder bl.a. at dagpenge, sygdagpenge og barselsdagpenge giver problem hvis man får dem i mere end 4 måneder.

Velintegrerede unge mødres mulighed at opnå dansk statsborgerskab udskydes så med flere år, hvis de benytter sig af retten til at tage sig af barnet i mere end 4 måneder.

Hold op - hvor er det grimt!

Re: ny stramninger vedr. indfødsret

: 30.06.2018 10:59:11
af DortheM
Og hvad med barnet der kun kan være hjemme hos sin mor de første 4 måneder af sit liv. Hvad blev der lige af retten til 26 ugers barsel?

Re: ny stramninger vedr. indfødsret

: 30.06.2018 17:50:17
af mh
Børn har jo to forældre, så det er måske samtidig et forsøg på at tvinge fædre til at tage deres del af barselsorloven.

Men ja, det er under bæltestedet at det skal kunne udskyde retten til statsborgeskab, hvis man uforskyldt bliver langtidssyg/kommet ud for en ulykke, eller bliver arbejdsløs i mere end 4 mdr, og at man kan tvinges til at vælge at blive mor, mens man går i gymnasiet, eller udskyde det til efter at man er blevet statsborger, og da i givet fald bør få frosset et større antal æg ned, så man ikke risikerer slet ikke at kunne få børn pga. alder.

Re: ny stramninger vedr. indfødsret

: 30.06.2018 23:03:26
af DortheM
Jeg troede egentlig de 26 uger er øremærket moderen af hensyn til amning, som sundhedsstyrelsen anbefaler man gør de første 6 måneder. Men ser nu at det kun er de første 14 uger.

https://www.borger.dk/familie-og-boern/ ... passer-jer

Re: ny stramninger vedr. indfødsret

: 10.07.2018 14:49:49
af Kockii
frihedforalle skrev:
30.06.2018 08:33:39
Velintegrerede unge mødres mulighed at opnå dansk statsborgerskab udskydes så med flere år, hvis de benytter sig af retten til at tage sig af barnet i mere end 4 måneder.
Det er ikke rigtigt!
Det er en udpræget misforståelse, at dagpenge (altså arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge) enten helt udelukker fra at kunne opnå statsborgerskab, eller gør sagsbehandlingstiden længere, eller forlænger tiden, før man kan opnå det.-
Korrekt er, at dagpenge udover 4 måneder kan forlænge den periode, hvor man skal have været selvforsørgende, og selvforsørgende betyder, at man ikke må have modtaget ydelser som kontanthjælp eller integrationsydelse.
Har man aldrig modtaget de to sidstnævnte, er dagpenge fuldstændig lige meget!!