Regeringens nye helhedsplan

Her kan du skrive om/søge information om, hvorledes man opnår permanent opholdstilladelse i Danmark og/eller får dansk statsborgerskab.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
H_Larsen
Indlæg: 232
Tilmeldt: 18.03.2012 19:28:54

Regeringens nye helhedsplan

Indlæg af H_Larsen » 30.08.2016 16:28:13

Kære Alle sammen

Her er Venstres nye foreslag til permanent ophold :cry:
Regeringen arbejder for, at Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil, men også at dørene skal lukkes for dem, som ikke vil. Regeringen ønsker derfor at stramme reglerne yderligere, så der stilles større krav til de flygtninge og indvandrere, som ønsker at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark.

Konkret foreslår regeringen, at der stilles højere krav til flygtninge og indvandreres evne og vilje til at integrere sig i det danske samfund på følgende punkter:

Det er i dag et krav for at opnå permanent opholdstilladelse, at udlændingen har haft lovligt ophold i Danmark i 6 år.

Regeringen ønsker at hæve kravet til 8 år. Skærpelsen vil desuden have en afsmittende effekt på adgangen til ægtefællesammenføring, idet der i dag stilles krav til indvandrere om permanent opholdstilladelse i 3 år for at få ægtefællesammenføring.

Det er i dag et krav for at opnå permanent opholdstilladelse, at udlændingen ikke er idømt en ubetinget straf af 1 års fængsel eller mere.

Regeringen ønsker at sænke kravet til frihedsstraffens længde, således at også udlændinge, som er idømt en straf på 6 måneders ubetinget fængsel eller mere, udelukkes fra permanent opholdstilladelse.

En udlænding, som er idømt en betinget fængselsstraf, vil efter de nuværende regler ikke kunne opnå permanent opholdstilladelse i 4 år og 6 måneder efter dommen. Karensperioden for en udlænding, som er idømt en ubetinget fængselsstraf på under 6 måneder, er i dag 12 år fra tidspunktet for løsladelsen.

Regeringen vil skærpe karenstiderne, så de svarer til karenstiderne for indfødsret. Det betyder, at karenstiden ved betinget fængselsstraf forlænges til 6 år mod i dag 4 år og 6 måneder, og at karenstiden ved ubetinget frihedsstraf over 60 dage, men under 6 måneder, forlænges til 15 år mod i dag 12 år.

Det er i dag et krav for at opnå permanent opholdstilladelse, at udlændingen ikke i de sidste 3 år forud for ansøgningen har modtaget offentlig forsørgelse.

Regeringen ønsker at hæve kravet til 4 år.

Det er i dag et krav for at opnå permanent opholdstilladelse, at udlændingen har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år.

Regeringen vil hæve beskæftigelseskravet, så det fremover kræves, at udlændingen har været i beskæftigelse i 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år.

Det er i dag et krav for at opnå permanent opholdstilladelse, at udlændingen opfylder minimum to ud af de fire integrationsrelevante betingelser. Er alle fire integrationsrelevante betingelser opfyldt, kan permanent opholdstilladelse opnås allerede efter 4 år.

De ovennævnte skærpelser vil ikke få indflydelse på denne særlige model. Det skyldes, at den enkelte udlænding herved gives et incitament til at arbejde for egen integration i det danske samfund.
:cry: :roll: :cry: :roll: :evil:

Besvar