Permanent ophold efter 4 år

Her kan du skrive om/søge information om, hvorledes man opnår permanent opholdstilladelse i Danmark og/eller får dansk statsborgerskab.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
vb766
Indlæg: 4
Tilmeldt: 17.10.2013 17:15:20

Permanent ophold efter 4 år

Indlæg af vb766 » 16.04.2016 16:55:50

Efter de nye regler kan der søges permanent opholdstilladelse efter 4 år i DK, hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser:

- Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark.
- Man skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder.
- Man skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 270.000 kr. (2016-niveau) eller derover de sidste 2 år.
- Man skal have bestået Prøve i Dansk 3, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Vi forventer/håber, min hustru vil kunne opfylde de krav til den tid.
Men vi har et par spørgsmål:
1. De 4 år tæller vel fra den dato, den første opholdstilladelse var gældende fra (i vores tilfælde 28.11.2013)?
2. Men det kan vel i praksis ikke være muligt at opnå 4 års fuldtidsbeskæftigelse 4 år efter opholdstilladelses-datoen? I så fald skulle hun have haft job fra ansøgningen blev indgivet, men da opholdstilladelses jo først blev meddelt måneder senere, var det selvfølgelig ikke muligt). Hun fik job 22.04.2014, så det er vel reelt 4 år fra denne dato, der kan søges (22.04.2018)?

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: Permanent ophold efter 4 år

Indlæg af fundiver199 » 09.06.2016 05:40:23

Ja alle kravene skal selvfølgelig være opfyldt på ansøgningstidspunkt, ellers får man afslag. Man kan godt have arbejdet i Danmark fra dag 1, hvis man kom hertil for at arbejde og søgte opholdstilladelse fra hjemlandet. Og det er givetvis den gruppe, man ønsker at favorisere.

Venstres politik har de sidste 15 år været, at udlændinge skal komme til Danmark for at arbejde og studere. Ikke for at leve sammen med deres familie eller opnå beskyttelse. Din hustru er derfor en af dem, der "ikke kan og vil Danmark", alene fordi hun har den forkerte slags opholdstilladelse. Altså ifølge Venstre.

Besvar