Side 1 af 1

Mulighed for dobbelt statsborgerskab på vej

: 25.09.2014 09:26:20
af ÆUG´s bestyrelse
Justitsministeriet har sendt lovforslag om dobbelt statsborgerskab i høring. Hvis du har ideer og forslag til ÆUGs høringssvar, så skriv dem her eller send dem til bestyrelsen på info@aegteskabudengraenser.dk

senest 7. oktober 2014.

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/40037

Mulighed for dobbelt statsborgerskab på vej

: 22.11.2014 07:46:31
af ÆUG´s bestyrelse
Lovforslaget er nu fremsat i Folketinget, og du kan læse ÆUGs høringssvar under "nyt fra ÆUG" "høringssvar". Høringssvaret er meget kort, idet ÆUG støtter lovforslaget og hilser de nye regler velkommen.

Det vil være muligt for udlændinge at bevare deres oprindelige statsborgerskab, hvis de er optaget på et lovforslag om meddelelse af dansk indfødsret fra og med 2012. Har du allerede søgt dansk statsborgerskab, anbefaler ÆUG derfor, at du ikke frasiger dig dit oprindelige statsborgerskab men venter med at blive dansk statsborger, indtil loven træder i kraft 1. september 2015.

Loven kan først træde i kraft på det tidspunkt, fordi Danmark skal opsige en international konvention om begrænsning af dobbelt statsborgerskab.

Re: Mulighed for dobbelt statsborgerskab på vej

: 10.12.2014 06:59:52
af krikris
Anede ikke at loven var vedtaget, men nok at der var 1 års opsigelsesvarsel. så slipper vi da det bøvl til sin tid..;-)