Side 1 af 1

Permanent efter EU regler eller danske regler?

: 01.11.2013 23:04:49
af ololo
Hej alle!

Hvis man har haft 5 års lovligt ophold i Danmark, kan man søge om permanent opholdstilladelse efter danske regler?

Jeg kom til DK i oktober 2008 som au pair, i 2010 blev jeg gift med en dansker. Vi flyttede til SV og boede der i 3 måneder, og i maj 2011 fik jeg det danske opholdskort efter EU regler.

Nu sidder jeg og tænker om, hvis det er muligt for mig at søge om permanent efter danske regler.

dvs. jeg udfylder alle de krav for at søge om permanent.

I ansøgningsskema står der at "Hvis du er familiesammenført med en dansk statsborger
efter EU-retten, skal du ikke bruge dette skema, men i
stedet for bruge skema FA10 til at søge permanent
ophold. ".

Any comments?

Re: Permanent efter EU regler eller danske regler?

: 02.11.2013 07:18:00
af fundiver199
Du kan søge efter begge regelsæt, men som reglerne er i dag, er der ingen fordele for dig ved at søge efter danske regler. Du opfylder først kravet om 5 års sammenhængende ophold i Danmark, når der er gået 5 år, fra I flyttede fra Sverige til Danmark. Man kan ikke "samle sammen" af flere perioder med ophold i Danmark, når man i mellemtiden har været udvandret og fast bosat i udlandet.