afslag på permanent opholdstilladelse i forbindelse med jeg

Her kan du skrive om/søge information om, hvorledes man opnår permanent opholdstilladelse i Danmark og/eller får dansk statsborgerskab.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
Iphone
Indlæg: 1
Tilmeldt: 26.10.2013 13:33:11

afslag på permanent opholdstilladelse i forbindelse med jeg

Indlæg af Iphone » 26.10.2013 13:48:49

Hej,

Jeg har fået afslag på permanent opholdstilladelse, på baggrund af ikke bestået danskprøve..

Hvad gør jeg nu?

Aktuelt har jeg færdiggjort et EGU-forløb bør det ikke tages i betragtning som en slags bestået udd. og hermed se bort fra at jeg ikke har bestået danskprøven. Det skal siges at udlændingestyrelsen ikke har fået tilsendt dokumentation på dette endnu. Jeg starter på HG fra januar mdr. skal udlændingestyrelsen ikke have det at vide?

Derudover fremgår det udlændingelovens § 11, stk 11, at man kan se bort fra betingelserne for permanent opholdstilladelse, hvis man har et stærkt tilknytnings forhold til DK. Ligger der mere i denne peragraf, eller er det nok med mine argumentationer (bl.a. at jeg er født og opvokset i DK. ) med hvorfor udlænge.sty.. bør fravige kravet om bestået danskprøve??

Håber en venlig sjæl kan hjælpe, på forhånd tak.

fundiver199
Indlæg: 15459
Tilmeldt: 15.07.2008 15:58:34

Re: afslag på permanent opholdstilladelse i forbindelse med

Indlæg af fundiver199 » 26.10.2013 14:01:23

Omkring Prøve i Dansk 1 står der følgende på Nyidanmark:

"Her følger listen over prøver på et tilsvarende eller højere niveau end Prøve i Dansk 1:

•Danskuddannelsernes Prøve i Dansk 1 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 2 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen). Prøve i Dansk 3 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen). eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de fire discipliner. (Ved beregning af en gennemsnitskarakter for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 tæller karakteren i mundtlig kommunikation dobbelt).
•Folkeskolens afsluttende prøve 9. eller 10. klasse med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra orden.
•Bevis for gymnasiale uddannelser - den almene gymnasieuddannelse (studentereksamen og HF) og den erhvervsgymnasiale uddannelse (HHX og HTX).
•Højere Forberedelseseksamen (hf): Dansk og dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 02 efter 7-trins-skalaen.
•Almen voksenuddannelse (avu): Dansk som andetsprog niveau G, dansk som andetsprog niveau D, dansk niveau G eller dansk niveau D, med et karaktergennemsnit på mindst 02 (efter 7-trins-skalaen). Bevis for almen forberedelseseksamen.
•Bestået FVU-læsning trin 2, trin 3 eller trin 4.Bevis for erhvervsuddannelse (f.eks. bevis for gennemført grundforløb (grundforløbsbevis) eller ved afbrudt grundforløb et skolebevis med oplysning om gennemført undervisning og aflagte prøver indeholdende en standpunktskarakter eller prøvekarakter på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller mindst 02 (efter 7-trins-skalaen) i dansk på niveau A-F.
•Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København og Odense samt Århus Kommunes Sprogcenter.
•Bevis for videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb."


Jeg synes ikke, det lyder, som om det du nævner, er på listen? Så du må nok søge igen og vedlægge dokumentation for, at du har bestået en af de ovennævnte prøver. Hvis du er født og opvokset i Danmark, har du vel bestået Folkeskolens afsluttende prøve efter 9. eller 10. klasse? Og så er det vel bare at vedlægge dokumentation for dette?

Det kan måske endda være, at du kan få genoptaget sagen, hvis du fremsender den nødvendige dokumentation til Udlændingestyrelsen. Således at du ikke behøver søge helt forfra og trække et nyt nummer i køen, om man så må sige.

Angående "stærkt tilknytningsforhold til Danmark", så står der følgende på Nyidanmark:

"Visse ansøgere over 18 år, der har et stærkt tilknytningsforhold til Danmark, kan få permanent opholdstilladelse efter lempeligere betingelser.

Det drejer sig om følgende grupper:

•ansøgere, der tilhører det danske mindretal i Sydslesvig,
•ansøgere, der har tilknytning til det danske mindretal i Argentina,
•ansøgere, der tidligere har haft dansk indfødsret, og
•ansøgere, hvor begge forældre har været danske statsborgere fra fødslen, eller i helt særlige tilfælde hvor kun én af forældrene har været dansk statsborger fra fødslen."


Umiddelbart synes jeg ikke, det lyder som om, du kommer ind under nogle af de grupper? Så du må nok regne med, at du skal leve op til de normale krav, hvis du ønsker at få PUT.

Besvar